Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg

Studerende fortæller

Studerende fortæller

Pernille Holm, studerende på Byggeri og Anlæg, fortæller om uddannelsen

"Jeg synes, at det er meget motiverende, at vi får stillet problemområder, der er med lokal karakter, da det på den måde er lettere at forholde sig til projektet"

"Da jeg for godt to år siden stod overfor at vælge, hvad der skulle ske, når jeg var færdig med min tekniske gymnasiale uddannelse (HTX), var én ting sikkert. Jeg ville læse videre med det samme, da jeg på ingen måde var skoletræt.

Mit SRP-projekt, som omhandlede arkitekt og ingeniør Santiago Calatrava og skråstangsbroer, havde været en øjenåbner for mig om, hvor fedt det er at sammenkoble arkitektur, matematik og fysik. Jeg ville være med til at præge fremtiden med ”wauw-faktorer” i denne kaliber.

Derfor valgte jeg uddannelsen til civilingeniør inden for konstruktion på Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet og blev optaget på studiet kort tid efter min studentereksamen.

På både 1. og 2. semester omhandlede mine semesterprojekter konstruktion, og jeg indså, hvor let trigonometri kan overføres til den statiske verden – det var fedt! Jeg har altid været glad for matematik, og særligt på HTX blev jeg glad for fysik.

Fysik kom for alvor i spil, da vi på 3. semester fik kurset Hydraulik og afløbsteknik. Her fik jeg i forbindelse med vores semesterprojekt indblik i, hvor megen ingeniørvidenskab der ligger under jorden i form af afløbs- og regnvandsledning, og ikke just skaber en ”wauw-faktor” for omverdenen, men er uundværlig for vores sundhed og jordens fremtid. Min interesse for vand og miljø er siden hen vokset, idet jeg i den seneste tid er blevet præsenteret for fremtidsmulighederne inden for studieretningen og faget. Derfor skifter jeg også her i slutningen af april specialisering fra Bygge- og Anlægskonstruktion til Vand og Miljø.

Netop muligheden for at skifte specialisering efter fire semestres introduktion til ingeniørfagets brede pallette ser jeg som en kæmpe fordel ved uddannelsen som ingeniør inden for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet. Da jeg søgte ind på uddannelsen, var jeg ikke engang klar over, at jeg kunne blive ingeniør inden for vand og miljø ved det valgte studie, fordi jeg var så fokuseret på, at jeg skulle ud og bygge store broer og højhuse. Jeg tror, at det til tider er sundt at kaste sig ud i noget nyt med åbne arme og se, hvad det bringer med sig.

Specialiseringen inden for Vand og Miljø finder jeg utrolig spændende, idet retningen både berører fysik, kemi og biologi samt evnen til at tænke logisk og være løsningsorienteret. Alle kan forholde sig til, at vi gerne vil sikre os rent drikkevand til både os og de næste mange generationer. Det er vigtigt at håndtere både regn- og spildevand på en sådan måde, at det volder mindst mulig gene.

Da jeg endnu ikke er begyndt på min specialering, kan det være svært at forudsige, hvad jeg ender med at arbejde med, når jeg er færdiguddannet. Pt. ser jeg mig selv sidde i en rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor jeg i fællesskab med kollegaer vil arbejde med regnvandshåndtering i storbyer, samt alternative anvendelsesformål af regnvand for derigennem at reducere forbruget af rent grundvand. Jeg synes, at det er interessant at nørde med en simulering eller beregning, men jeg vil også gerne ud og se mine beregninger blive til virkelighed.

Projektskrivning

Den mest interessante problemstilling, som jeg endnu har arbejdet med i min studietid har været projektet på 3. semester, som omhandlede udvikling af et nyt byområde på Stigsborg Havnefront. Stigsborg Havnefront ligger på Nørresundby-siden af fjorden, umiddelbart overfor Musikkens Hus på Aalborg-siden. Området, der førhen var et industrikvarter ligger helt ideelt for udvikling af et nyt byområde, og derfor er det nødvendigt at kigge på, hvilke problemstillinger det vil medføre ift. det eksisterende vej- og afløbsnet i Nørresundby.

Jeg synes, at det er meget motiverende, at vi får stillet problemområder, der er med lokal karakter, da det på den måde er lettere at forholde sig til projektet. Det giver os en mulighed for at komme ud og se og føle projektområdet, så vi kan sætte os i interessenternes sted.

Samtidig er problembaseret læring med til at gøre projekterne mere personlige, da vi kan forme dem i en ønsket retning, og fokusere på vores egne interesseområder.

Studielivet

Mit grundlag for at studere på netop Aalborg Universitet er, at jeg altid har været modstander af gruppearbejde. Det kan måske lyde dumt, når Aalborg Universitet baserer sig på netop dette, men ikke desto mindre er det sandt. Før i tiden har jeg haft svært ved at overlade ansvar til andre i gruppearbejde, men jeg indså også vigtigheden af, at kunne fralægge sig ansvar og lære at samarbejde i en gruppe. Derfor udfordrede jeg mig selv og søgte ind på Aalborg Universitet.

Jeg har været meget positivt overrasket over studiemiljøet på Aalborg Universitet. Vi blev fra starten rystet godt sammen ved diverse arrangementer i rushperioden. Desuden synes jeg, at det er rart, at der er en gruppe, der forventer, at man møder op hver morgen. Det gør også, at det er lettere at komme ud af sengen og op på cyklen – selv når det regner.

Gruppearbejdet har ikke været uden vanskelligheder, men jeg tror også, at de diskussioner vi tager over morgenkaffen er med til at modne os og forberede os på erhvervslivet. Det er sundt at gå på kompromis og ikke altid få sin vilje.

Aalborg som studieby

Jeg er meget tilfreds med boligsituationen i Aalborg. Da jeg søgte ind på studiet, meldte jeg mig samtidig ind på AKU’s venteliste og blev tilbudt en ungdomslejlighed allerede midt i juli måned. I februar måned (på mit 2. semester) valgte jeg at flytte til en 2-værelseslejlighed i midtbyen, netop for at være tættere på det fede kulturliv, der er i byen og særligt omkring havnefronten. Jeg synes, at boligerne i Aalborg ligger i nogle fornuftige prisklasser, og det gør det da bestemt kun bedre, når min kæreste flytter ind til mig her til juli.

Generelt er jeg meget imponeret over Aalborg som studieby. Jeg synes, at byen rent visuelt kommer sig til sin ret – særligt med det store arbejde og design, der er foretaget på og omkring havnefronten. Jeg er fascineret af den summen af liv, der er omkring havnen og cafémiljøet i Aalborg Midtby, så snart solen skinner, og ikke mindst det store sociale samlingsrum, som Jomfru Ane Gade må siges at være. Det er ikke til at komme udenom, at en kold øl bringer folk sammen, og derfor synes jeg også, at man skal være villig til at deltage i så mange sociale arrangementer med studiet som muligt – særligt i rushperioden."

Pernille Holm, studerende på Byggeri og Anlæg