Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"Arbejdet med et stort semesterprojekt er utrolig lærerigt, og man får mulighed for på hvert enkelt semester at fordybe sig i faget" 

Rune B. K. Andersen, tidligere studerende

Som studerende på bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg får du både teoretisk viden og praktisk erfaring, der giver dig overblik over alle de forskellige faser i en byggeproces, som en bygningsingeniør er involveret i. Du får kompetencer inden for fx beregning, skitsetegning ved hjælp af tekniske tegneprogrammer, økonomistyring, projektledelse og koordinering, så du kan tage del i hele processen.

Du får samtidig kendskab til forskellige miljø-, økonomi-, sundheds- og samfundsmæssige faktorer, der skal tages højde for i hvert enkelt projekt – fx reducering af energiforbrug, bæredygtige miljøforhold, sikker infrastruktur, rent drikkevand, sundt indeklima osv. Din viden bygges op omkring grundlæggende teknologisk viden og naturvidenskabelige fag som matematik, fysik og kemi.

"problembaseret læring er med til at gøre projekterne mere personlige, da vi kan forme dem i en ønsket retning, og fokusere på vores egne interesseområder"

Pernille holm, studerende

Du lærer om fx:

 • Byområders infrastrukturelle anlæg
 • Bygningens konstruktion og energiforbrug
 • Mekanik
 • Termodynamik
 • Afløbsteknik
 • Hydraulik
 • Ingeniørgeologi og geoteknik
 • Vej- og trafikteknik
 • Bygningsmaterialers mekanik

​Uddannelsen lægger op til samarbejde med erhvervslivet og ”den virkelige verden” gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på virksomheders reelle udfordringer. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke innovativt, kreativt og systematisk.

​Bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg består af seks semestre. På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden, og anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og/eller relevante virksomheder. Sammen med din gruppe gør du brug af din teoretiske viden og din praktiske erfaring for at løse en problemstilling fra den virkelige verden.

1.-4. semester

På de fire første semestre får du en bred indføring i faglighederne, læs beskrivelse for hvert semester i det efterfølgende. 

5.-6. semester - Du vælger specialisering


1. SEMESTER:
virkelighed og modeller

På 1. semester lærer du, hvordan du arbejder med et projekt, og hvordan du systematisk kan analysere og løse problemer. Du indføres i bygge- og anlægssektoren med faglige vejledere fra overbygningslinjerne og opgaver fra virkelighedens bygge- og anlægsprojekter. På denne måde får du en grundlæggende forståelse for fagområdets metoder, teorier, problemstillinger og ikke mindst tilgang til virkeligheden.

Du ser blandt andet på, hvordan en bygning eller et anlæg egentlig er konstrueret. Hvad skal der til for, at en bygning eller et anlæg er godt, og at det i praksis kan bruges til det tiltænkte? Du lærer at bruge bygningsingeniørernes ”værkstøjskasse”, og der lægges vægt på praktisk anvendelse af matematik.

PROJEKT

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Virkelighed og modeller inden for byggeri og anlæg (10 ECTS)

KURSER

 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Videnskabsteori og metoder inden for byggeri og anlæg (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Plus/minus-energi-byggeri. Dette projekt omhandlede et helårshjem, som skulle være et lav-energihus

"Jeg kan godt lide de systemer, vi sidder med og studiets kontekst – at det er lidt mere realistisk, og at man kan sætte det i perspektiv til ens hverdag"

Kirstine Meyer Frandsen, tidligere studerende


2. SEMESTER:
modellernes virkelighed

Hvad kan og skal en bygning eller anlægskonstruktion kunne holde til? I løbet af 2. semester lærer du om last og bæreevne i bygninger. Hvordan vælger man de rigtige materialer og den rigtige model til et konkret byggeri? Du lærer en mere specifik, teknisk og naturvidenskabelig tilgang til projektarbejdet, som har udgangspunkt i beregninger af last og bæreevne for stålkonstruktioner. Du skal kunne vurdere forskellige løsningsforslag og med din viden om projektets mål kunne vælge de bedste løsninger.

PROJEKT

 • Grundlæggende modeller og beregninger inden for byggeri og anlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Grundlæggende statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Strøybergs Palæ – konstruer en tilbygning til en eksisterende bygning i Aalborg. Det var komplekst, da der skulle tages forbehold for, at ikke nok med at den nye tilbygning skulle kunne statisk holde, så måtte den underbygning, man byggede ovenpå, heller ikke bryde sammen

”GRUPPEMEDLEMMERNE ER UUNDVÆRLIGE, NÅR STUDIET ER LET OG SJOVT MEN BESTEMT OGSÅ, NÅR EKSAMINERNE PRESSER PÅ, OG DAGENE BLIVER LANGE”

MICHAEL VIGSØ, TIDLIGERE STUDERENDE


3. SEMESTER:
byområders infrastrukturelle anlæg

På 3. semester er der fokus på byudvikling. I den forbindelse kommer du til at planlægge, projektere og dimensionere anlæg til vej- og stitrafik samt regn- og spildevand i et nyt byområde under hensyntagen til fremtidig udvikling i både trafik og klima. Du lærer også, hvordan ingeniøren tager hensyn til jordbund og andre forhold, der er af stor betydning for de infrastrukturelle anlæg. 

PROJEKT

 • Byområders infrastrukturelle anlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Afløbsteknik og hydraulik (5 ECTS)
 • Ingeniørgeologi og geoteknik (5 ECTS)
 • Vej- og trafikteknik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Projektering af Støvring Ådale
 • Projektering af Nørresundby Havnefront
 • Projektering af ”City In Between”

"JEG HAR HAFT VEJLEDERE FRA ERHVERVSLIVET, SOM GIVER ET ANDET, MERE PRAKTISK SYN PÅ MANGE AF DE TING, MAN LAVER PÅ UNIVERSITETET"

RUNE B. K. ANDERSEN, TIDLIGERE STUDERENDE


4. SEMESTER:
bygningens konstruktion og energiforbrug

På dette semester kommer du i dybden med bygningens konstruktion både ude og inde. Du skal således både konstruere en bygning og sørge for, at den har et godt indeklima, så den er behagelig at opholde sig i. Til dette formål lærer du at mestre konstruktionsfaglige principper og standarder, som er byggeriets grundpiller. På semestret vil du endvidere beskæftige dig med energiforbrug, hvilket er et væsentligt og samfundsrelevant emne. Du vil lære om både træ- og betonkonstruktioner og se på, hvordan valg af konstruktion spiller sammen med energiforbrug, indeklima samt bygningens modstand mod vejrforhold.

PROJEKT

 • Bygningens konstruktion og energiforbrug (15 ECTS)

KURSER

 • Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug (5 ECTS)
 • Videregående statik og bygningsmaterialers mekanik (stål, træ og jernbeton) (5 ECTS)
 • Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Projektering af dele af ny universitetsbygning i Odense (beton- og trækonstruktioner, klimaskærm og energiforbrug)
 • Projektering af dele af ny tinglysningsretsbygning i Hobro (beton- og trækonstruktioner, klimaskærm og energiforbrug)
 • Projektering af kontorbygningen ved Østre Havn

"GRUPPEARBEJDET HAR IKKE VÆRET UDEN VANSKELLIGHEDER, MEN JEG TROR OGSÅ, AT DE DISKUSSIONER VI TAGER OVER MORGENKAFFEN ER MED TIL AT MODNE OS OG FORBEREDE OS PÅ ERHVERVSLIVET. DET ER SUNDT AT GÅ PÅ KOMPROMIS OG IKKE ALTID FÅ SIN VILJE"

PERNILLE HOLM, STUDERENDE


fra 5. semester vælger du din specialisering:


 

specialisering:
bygge- og anlægskonstruktion

5. SEMESTER: Projektering og fundering af en rumlig stålkonstruktion

På 5. semester lærer du at planlægge, projektere, fundere og dimensionere en bygnings bærende konstruktioner. Stålkonstruktioner udgør ofte de bærende elementer i større byggerier. Ud fra en arkitekttegning skal du kunne komme med løsningsforslag til en bygningsbærende konstruktion og fundament således, at den tager hensyn til de belastninger, den kan blive udsat for i forbindelse med vind, vejr osv.

PROJEKT

 • Projektering og fundering af en rumlig stålkonstruktion (15 ECTS)

KURSER

 • Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet (5 ECTS)
 • Fundering og jordtryk (5 ECTS)
 • Betonteknologi/ Byggematerialeteknologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Design af den bærende konstruktion og fundering af Musikkens Hus i Aalborg
 • Design af den bærende konstruktion og fundering af arkitekttegnet skolegårds overdækning


6. SEMESTER

På 6. semester samler du al din viden inden for byggeri og anlæg i dit bachelorprojekt. Det er her, du skal vise, at du behersker teori og metode inden for dit fag, og at du kan kombinere den fagspecifikke viden med en forståelse for byggeriets parter, økonomien i byggeriet og kendskabet til planlægning og udførelse. Byggeriet skal ses i sin helhed. og der skal tages hensyn til de mange forskellige aspekter i projektering og opførelse svarende til normal ingeniørpraksis.

Bachelorprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

KURSER

 • Spændbeton, elementbyggeri og interimskonstruktioner (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Dynamiske laster, analyse af konstruktionssamlinger og afstivende konstruktionselementer (5 ECTS)

Eksempler på Bachelorprojektemner

 • Projektering og opførelse af betonelementbyggeri
 • Byggegrubeindfatning og grundvandssænkning
 • Friis City Center


 


specialisering:
indeklima og energi

5. SEMESTER: BYGNINGENS INDEKLIMA OG INSTALLATIONER

Dette semester handler om at optimere en bygnings indeklima og energiforbrug. Du lærer, hvordan du ser på en bygning med klimatekniske øjne. Hvordan analyseres en bygning med henblik på at optimere dens installationer og indeklima og således minimere energiforbruget? Hvordan sikres et godt indeklima, der opfylder bygningens brugsformål? Optimering af indeklima og energiforbrug sker fx via varme- og ventilationsanlæg, som dette semester også vil beskæftige sig med.

PROJEKT

 • Bygningens indeklima og installationer (15 ECTS)

KURSER

 • Ventilationsteknik (5 ECTS)
 • Analyse og måling af indeklima (5 ECTS)
 • Varme- og køleteknik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Gug skole: bygningens indeklima og ventilation
 • Ventilation i Nanobygningen, AAU


6. SEMESTER

På 6. semester afrunder du bacheloruddannelsen med dit afgangsprojekt. Med din opnåede viden skal du arbejde på at reducere energiforbruget i en bygning, der kan have store energiudgifter til ventilations- og varmeanlæg. Det kan derfor være attraktivt at supplere konventionelle energikilder med solfangere eller varmepumper for at gøre bygningen selvforsynende med energi. Det er din opgave at analysere og vurdere den specifikke bygning med henblik på at designe den rigtige energiløsning. Til dette formål skal du yderligere vise, at du kan kombinere den fagspecifikke viden med en forståelse for branchens økonomiske vilkår, samarbejdsformer, projektledelse samt planlægning og udførelse.

Bachelorprojekt

 • Emne efter eget valg (20 ECTS)

KURSER

 • Energiproducerende og –omformende systemer (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Styring og analyse af bygningers energisystemer

Eksempler på Bachelorprojektemner

 • Energineutral etagebolig
 • Kontorbygning forsynet med vedvarende energi

 

specialisering:
vand og miljø

5. SEMESTER: vandforsyning

Vand er en af jordens allervigtigste ressourcer. At skaffe vand nok og undgå at forurene vandmiljøet er derfor den centrale opgave for en ingeniør inden for vand og miljø. Du lærer at navigere og begå dig i et felt præget af mange og ofte modstridende interesser centreret omkring eksempelvis ressourceudnyttelse og naturbeskyttelse. Du lærer at udforme vandforsynings- og afløbssystemer og planlægge, hvordan grundvandsressourcerne udnyttes og beskyttes således, at der samtidigt tages vare på vandløb samt fjord- og havmiljø. Du har mulighed for at udføre forsøg i laboratoriet og foretage målinger i naturen samt arbejde med avancerede computermodeller.

PROJEKT

 • Vandforsyning (15 ECTS)

KURSER

 • Hydrologi (5 ECTS)
 • Vandbehandling og distribution (5 ECTS)
 • Kort og planer for det åbne land (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Vandforsyning til Skagen
 • Grundvandsindvinding: Vandindvinding og vandforsyning i Skagen


6. SEMESTER

For at vi kan opretholde et sundt (nær)miljø, skal regn- og spildevand transporteres væk fra boligområderne og efterfølgende renses. Denne proces kigger du nærmere på i bachelorprojektet på 6. semester.

Et afløbssystem skal fungere, både når det er tørvejr, og når det er belastet af regnvejr. Hvordan ledes spildevandet væk, og hvordan sikres en forsvarlig rensning af vandet? Du kommer til at analysere processen omkring et eksisterende afløbssystem og/eller renseanlæg og vurdere, om den er miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig – også i fremtiden. Yderligere skal du vise, at du kan kombinere den fagspecifikke viden med en forståelse for branchens økonomiske vilkår, lovgivning, projektledelse samt planlægning og udførelse.

Bachelorprojekt

 • Afledning og behandling af regn- og spildevand (15 ECTS)

KURSER

 • Afstrømning af regn- og spildevand (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Grundlæggende spildevandsrensning (5 ECTS)

Eksempler på Bachelorprojektemner

 • Afledning af regn- og spildevand i Frejlev
 • Undersøgelser af miljøfremmende stoffer og faunakvalitet i Ryå

"Specialiseringen inden for Vand og Miljø finder jeg utrolig spændende, idet retningen både berører fysik, kemi og biologi samt evnen til at tænke logisk og være løsningsorienteret"

Pernille Holm, studerende


 

SPECIALISERING:
VEJE OG TRAFIK

5. SEMESTER: vejanlæg i det åbne land

Vi betjener os alle dagligt af trafiksystemerne. På semestret arbejder du med en konkret, større vej. Du lærer at planlægge, formgive og indplacere et vejanlæg i landskabet, og du lærer at dimensionere og projektere det. Du skal tage hensyn til trafikken og dens udvikling såvel som til det miljø, vejen skal ligge i, jordbundsforhold og vejens naboejendomme. Du lærer desuden at arbejde med avancerede computerværktøjer til beregning og præsentation af vejprojekter.

PROJEKT

 • Vejanlæg i det åbne land (15 ECTS)

KURSER

 • Geometrisk vejprojektering (5 ECTS)
 • Vejens opbygning, fundering og belægning (5 ECTS)
 • Kort og planer for det åbne land (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Omfartsvej om Brovst og Halvrimmen henholdsvis om Saltum i Jammerbugt Kommune.
 • Omfartsvej om Sindal i Hjørring Kommune
 • Omfartsvej om Haderup i Herning Kommune


6. SEMESTER

På 6. semester afslutter du sin bacheloruddannelse med dit bachelorprojekt, hvor du viser, at du kan anvende dine kundskaber i både teori og praksis. Opgaven er oftest inspireret af et kendt, reelt problem, og den kan eventuelt løses i samarbejde med sektorens professionelle aktører. I løbet af kurserne lærer du om vej- og trafikingeniørens opgaver i driften og i forhold til vejenes mange interessenter.

Bachelorprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

KURSER

 • Vejforvaltning (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Vej- og trafikdatabehandling (5 ECTS)

Eksempler på Bachelorprojektemner

 • Fremkommelighedsproblemer i fordelerringen ved Herning
 • Trængsel på Universitetsboulevarden (Aalborg Kommune)
 • Fremkommelighedsproblemer ved tilslutningsanlæg 24 (Nørre Uttrup Vej)
 • Jernbaner
 • BIM inden for vejsektoren
 • Rasteranalyse i GIS
 • Analyse af ækvivalente lagtykkelsers metoderStudiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

.
Mere info om byggeri og anlæg?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

 

Kandidatmuligheder

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde