AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg, Bachelor

Byggeri og Anlæg, civilingeniør

Byggeri og Anlæg, civilingeniør

Har du et ønske om at være med til at skabe de fysiske rammer omkring os? Er du fascineret af bygningsværker og interesseret i at vide mere om bygningsprocessen? Vil du være med til at bygge en mere miljøbevidst fremtid? Som bygningsingeniør kan du arbejde med konstruktion af sportshaller, betonfundamenter for en bro, kloak- og vandforsyningssystemer, bygningernes indeklima, energibesparelse, vejbygning og –planlægning, udførelse af større byggeprojekter og meget mere.

Læs Byggeri og anlæg ligesom Mikkel

Under studierne til civilingeniør satte Mikkels ingeniørmæssige beregninger et værdifuldt aftryk på fremtidens fundamenter til verdens største havvindmøller.

byg fremtiden

På Aalborg Universitet kan du læse en 3-årig bachelor i Byggeri og Anlæg efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør. Du kan også vælge at læse en 3½-årig diplomingeniøruddannelse, hvorefter du kan bevæge dig direkte ud på arbejdsmarkedet.

Som bygningsingeniør er du en drivende kraft i et byggeprojekt, og du er med helt fra starten, hvor det blot er en generel idé, til det endelige byggeri står færdigt og er klar til brug. Det er en lang proces: Først skal behovet for et byggeri/anlæg undersøges, og så skal skitserne omsættes til tegninger af konkrete konstruktioner. Konstruktionen skal kunne fungere både i sig selv og i den kontekst, den bliver opført, så der er mange forskellige faktorer at tage i betragtning. Det skal fx undersøges hvordan byggeriet vil påvirke nærmiljøet både under og efter byggefasen. Herefter kan selve byggeriet gå i gang med alt, hvad det kræver af styring og koordinering.

"JEG HAR HAFT VEJLEDERE FRA ERHVERVSLIVET, SOM GIVER ET ANDET, MERE PRAKTISK SYN PÅ MANGE AF DE TING, MAN LAVER PÅ UNIVERSITETET"

RUNE B. K. ANDERSEN, TIDLIGERE STUDERENDE

Ved at vælge bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg kan du være med til at realisere fremtidens bygninger, broer, veje og andre infrastrukturelle anlæg. Det er nødvendigt, at du har lyst til at anvende matematik som et aktivt redskab, ligesom du hurtigt vil erfare, at computerteknologi er uundværlig både til beregninger, tegninger og kommunikation i din hverdag.

Fra 5. semester vælger du en af fire specialiseringer:

 • Bygge- og Anlægskonstruktion
 • Indeklima og Energi
 • Vand og Miljø
 • Veje og Trafik

De studerende har mulighed for sommetider at arrangere studieture til udlandet for at hente inspiration og for at lære anderledes måder at gribe velkendte problemstillinger an på.

Uddannelsen lægger op til samarbejde med erhvervslivet og ”den virkelige verden” gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på virksomheders reelle udfordringer. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke innovativt, kreativt og systematisk.

”MAN KOMMER UD OG PRØVER TEORI AF I VIRKELIGHEDEN VED AT LAVE FORSØG OG MÅLINGER, SOM MAN EFTERFØLGENDE DISKUTERER OG ANALYSERER I SIN GRUPPE”

Andreas Larsen, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Med en bachelor i Byggeri og Anlæg kan du læse videre på en kandidat som civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet civilingeniør inden for dette fagområde har du mange muligheder for at finde et relevant job, der passer til dine evner og interesser.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for byggeri og anlæg kan du arbejde med fx:

 • Vejbygning og -fundering
 • Design af indeklimaanlæg
 • Udformning af broer
 • Fundamenter for store konstruktioner fx vindmøller
 • Minimering af energiforbrug
 • Udførelse af større bygge- og anlægsprojekter fx opstilling af havvindmøller
 • Planlægning og administration fx ved at styre vedligeholdelse af motorveje

”GRUPPEMEDLEMMERNE ER UUNDVÆRLIGE, NÅR STUDIET ER LET OG SJOVT MEN BESTEMT OGSÅ, NÅR EKSAMINERNE PRESSER PÅ, OG DAGENE BLIVER LANGE”

MICHAEL VIGSØ, TIDLIGERE STUDERENDE


Se brochure om uddannelserne inden for byggeri og anlæg (pdf):


 

Læs mere om fagligt indholdMød Danny, som har en bachelor i Byggeri og Anlæg

 

"GRUPPEARBEJDET HAR IKKE VÆRET UDEN VANSKELLIGHEDER, MEN JEG TROR OGSÅ, AT DE DISKUSSIONER VI TAGER OVER MORGENKAFFEN ER MED TIL AT MODNE OS OG FORBEREDE OS PÅ ERHVERVSLIVET. DET ER SUNDT AT GÅ PÅ KOMPROMIS OG IKKE ALTID FÅ SIN VILJE"

PERNILLE HOLM, STUDERENDE


testimonials


Er dit matematikniveau tilstrækkeligt?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


Som studerende på AAU møder du ...

Problembaseret læring (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du som studerende i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

Teamwork

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har bedre mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

Samarbejde med erhvervslivet

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

Din underviser forsker

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU.

Laboratorier i verdensklasse

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

Studiebyen Aalborg

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er forholdsvist nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


mød studerende fra uddannelsenDu kan også læse i Esbjerg

Du kan også uddanne dig til bygningsingeniør i Esbjerg - klik ind på Bygge- og Anlægskonstruktion for nærmere information.
 

søg optagelse på byggeri og anlæg

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

 

 

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Bæredygtig og sikker infrastruktur
 • Projektledelse - reducering af energiforbrug
 • Forbedring af miljøforhold
 • Design af konstruktioner indenfor byggeri og anlæg

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu