AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

By-, energi- og miljøplanlægning

Job & karriere

Job & karriere

By-, Energi- og Miljøplanlægning er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på kandidatniveau med civilingeniøruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning eller andre kandidatuddannelser indenfor planlægning og miljø.

Du kan dog også at vælge at gå direkte ud på arbejdsmarkedet med din bacheloruddannelse og finde arbejde som:

  • Miljøplanlægger eller - konsulent
  • Byplanlægger
  • Trafikplanlægger
  • Energikonsulent, energiplanlægger

… eller noget helt andet. En uddannelse i By-, Energi- og Miljøplanlægning kan pga. sin alsidighed åbne døre mange steder. Fx arbejder nogle med planlægning af letbaner, mens andre arbejder med energibesparelser og miljøgodkendelser.

Job- og karrieremuligheder

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her