AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

By-, energi- og miljøplanlægning

Job & karriere

Job & karriere

By-, Energi- og Miljøplanlægning er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på kandidatniveau med civilingeniøruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning eller andre kandidatuddannelser indenfor planlægning og miljø.

Du kan dog også at vælge at gå direkte ud på arbejdsmarkedet med din bacheloruddannelse og finde arbejde som:

 • Miljøplanlægger eller - konsulent
 • Byplanlægger
 • Trafikplanlægger
 • Energikonsulent, energiplanlægger

… eller noget helt andet. En uddannelse i By-, Energi- og Miljøplanlægning kan pga. sin alsidighed åbne døre mange steder. Fx arbejder nogle med planlægning af letbaner, mens andre arbejder med energibesparelser og miljøgodkendelser.

Job- og karrieremuligheder

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE