AAU logo

By-, energi- og miljøplanlægning

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På bacheloruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning er hvert semester bygget op om et tema inden for planlægning. Oversigten ovenfor viser uddannelsens samlede indhold og forløb.

Planlægning og Samfund (1. semester)

I løbet af første studieår (1-2 semester) opbygger du den grundlæggende viden inden for faget. Du undersøger hvilken rolle en planlægger har i samfundet og hvilke arbejdsopgaver, du kan møde som planlægger. Du får du får også introduceret nogle af de metoder og værktøjer, du vil skulle bruge som planlægger.

På 1. semester stifter du bekendtskab med hvordan vores byer udviklet sig, og hvordan kan de udvikles i fremtiden? Fokus er lagt på analyse af de mange udfordringer, som byer står overfor i dag - eksempelvis miljømæssige udfordringer.

Projekteksempler

 • Hvordan tilpasser vi byerne til fremtidens klima?
 • Hvilke transport- og energisystemer skal vi have?
 • Hvordan skal byerne planlægges så vi får mennesker til at være mere fysisk aktive?
 • Hvilke konsekvenser har nye store broer eller havvindmølleparker?

Kurser

 • Planlægningens rammer og praksisser
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
 • Matematik og naturvidenskab

Planlægning og naturressourcer (2. semester)

På dette semester lærer du at forstå og arbejde med udfordringerne byerne står overfor mht. bæredygtig udvikling.

Projekteksempler

 • Håndtering af regnvand i byerne
 • Klimaplan – energirenovering i private husstande
 • Kompakte byer – muligheder ved at udbygge byen ’inde fra’

Kurser

 • Naturressourcer og samfundet
 • Geografisk informationsvidenskab & teknologi
 • Anvendt statistik

Byernes udfordringer og planlægning (3. SEMESTER)

Temaet for 3. semesters projektarbejde er "Byernes planlægning og arealforvaltning". Gennem projektarbejdet udfordres de studerende til at finde frem til strategier og planløsninger, som bidrager til en mere helhedsorienteret udvikling af byerne. Der identificeres en konkret problemstilling, som har relevans for byens udvikling og for kommunens planlægning af byen. Problemstillingen analyseres, og derpå diskuteres og udformes strategier og planer på flere niveauer, som bidrager til løsning af problemet. Sideløbende gennemføres kurser i by- og kommuneplanlægning, bygeografiske metoder samt planjura og arealreguleringssystemet.

Projekteksempler

 • Hvor og hvordan skal vi bo i fremtiden?
 • Hvad er fremtiden for udkantsdanmark?
 • Fra industriby til vidensby – forandring af havnearealer

Kurser

 • Planjura og regulering

Herudover vælges to af følgende valgfag:

 • Bygeografi (Aalborg)
 • Bygeografiske metoder
 • Bygeografiske metoder (Aalborg + København)
 • Bypolitik og planlægning (Aalborg + København)
 • Design af byens infrastruktur (København) eller Mobilitet og transportplanlægning (Aalborg)

Bæredygtig infrastruktur (4. semester)

Semesteret handler om mobilitet (bl.a. veje, broer, kommunikationsteknologier og logistik), hvor reduktion af tid, penge og energi er målet - "drømmen om det friktionsfrie samfund".

Projekteksempler

 • Betydningen af store infrastrukturprojekter fx Storebæltsbroen
 • Menneskers transportadfærd
 • Miljøproblemer i forbindelse med transport
 • Mobilitet i byer og regioner

Kurser

 • Samfundsøkonomi og projektevaluering
 • Miljøvurdering og scenarier
 • Energisystemanalyse

 

Miljøledelse i virksomheder (5. semester)

På semesteret er der mulighed for at arbejde med arealrelaterede, miljømæssige og sociale problemstillinger, der knytter sig til planlægningen i det åbne land - i modsætningen til 3. semesters primære fokus på byerne.

Projekteksempler

 • Miljøvurderinger af vindmølleparker eller biogasanlæg
 • Landbrugets påvirkning på beskyttede naturområde
 • Landsbyernes fremtid. Strategier i forhold til turisme, natur eller bosætning

Kurser

 • Infrastrukturer og systemer
 • Organisering af virksomhedens miljøarbejde
 • Virksomhedens miljøpåvirkninger

 

6. semester: Bachelorprojekt

På 6. semester er der kun to kurser, således at der er tid til at fokusere på at skrive bachelorprojekt. Der er stor valgfrihed i forhold til projektemner og kurserne støtter blandt andet op om refleksioner over planlæggerens rolle.

Projekteksempler

 • Planlægning af nye vindmølleforsøgscenter
 • Udvikling af metoder til at vurdere byrum
 • Livscyklusvurdering af el-biler

Kurser

 • Deltagelsesprocesser
 • Planlæggerens teorier og metoder

studerende fortæller

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde