AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

By-, energi- og miljøplanlægning

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

Samt ét af følgende kravsæt:

 1. Fysik B og Kemi C
 2. Fysik B og Bioteknologi A
 3. Geovidenskab A og Kemi C

Opfylder du ikke adgangskravene til den ingeniøruddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du mulighed for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk

Gode matematikkundskaber er centrale for at få succes som studerende på en ingeniøruddannelse. Derfor anbefaler vi alle ansøgere, som har haft ét eller flere års pause mellem studentereksamen og studiestart, at tilmelde sig Brush-up-kursus i matematik, ligesom det anbefales at deltage i den frie studieaktivitet Math 101.

Adgangsbegrænsning i København, Fri adgang for kvalificerede ansøgere i Aalborg

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen By-, Energi- og Miljøplanlægning i København. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, som er sikret en studieplads.

Der er fri adgang for kvalificerede ansøgere til bacheloruddannelsen i Aalborg. Det betyder, at alle, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads i Aalborg.

Antal studiepladser i København

AAU udbød i 2019 40 studiepladser på bacheloruddannelsen  By-, Energi- og Miljøplanlægning i København. Adgangskvotienten i kvote 1 blev 5,0 efter 7-trinsskalaen.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 10% af studiepladserne i København, udvælges ansøgere til adgangsbegrænsede uddannelser ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

Eksempler på Relevant erhvervsarbejde:

 • Arbejde med planopgaver hos rådgivende ingeniørvirksomheder og tegnestuer inden for by/energi/miljø
 • Arbejde med planopgaver, planlovgivning og planadministration hos offentlige samt statslige myndigheder inden for by/energi/miljø
 • Miljø- og energiopgaver hos miljø-­, energi-­ og forsyningsvirksomheder

Eksempler på Ikke relevant erhvervsarbejde:

 • Arbejde relateret til reception, piccolineområdet og/eller call center hos rådgivende ingeniørvirksomheder og tegnestuer o.l.
 • Montering af solceller o.l.
 • Laborant

Eksempler på Relevant uddannelse:

 • Dele af alle ingeniørvidenskabelige bacheloruddannelser
 • Dele af videregående uddannelser, hvor den studerende opnår erfaring med planlægning, planmetoder, planlovgivning, planværktøjer og/eller planadministration inden for by/energi/miljø

Eksempler på Ikke relevant uddannelse:

 • Kontoruddannelser
 • Butiksuddannelser
 • Marketingsuddannelser

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De ovennævnte adgangskravsfag skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

På Adgangskursus i Aalborg og Esbjerg kan du på 1 eller 1 ½ år få en adgangseksamen til en ingeniøruddannelse. Du har også mulighed for at tilmelde dig et enkeltfag. Læs mere på AAU's Adgangskursus.

Hvis du har taget adgangskursus og skal søge ind på en bacheloruddannelse, skal du huske at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

22. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer