AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bioteknologi

Job & karriere

Job & karriere

”Som bioteknolog arbejder du med biologiske og miljørigtige løsninger”

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.) i fx Bioteknologi.

Med bacheloruddannelsen i Bioteknologi har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør eller cand.tech.

kandidatmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør i Bioteknologi vil du blandt andet kunne beskæftige dig med udvikling og produktion baseret på mikrobielle og enzymatiske processer i den bioteknologiske og farmaceutiske industri. Du kan også arbejde med bioteknologisk analyse og produktionsmetoder eller varetage projektledelse og undervisning. Du kan også fortsætte på et dansk eller et udenlandsk universitet som ph.d.- studerende. Mulighederne er mange, og du vil opleve, at du ofte kan lave kombinationer på tværs af traditionelle fagretninger.

”Jeg erfarede, at Aalborg-modellen med projektorienteret læring var enormt anvendelig”

Anders Bundgård Sørensen, studerende

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for bioteknologi kan du arbejde som fx:

 • Fødevareingeniør hos Arla - Oprensning af interessante molekyler fra mælkeprodukter
 • Teamleder hos Novozymes - Oprensning af enzymer fra fermenteringsvæsker
 • Kemiingeniør på Novozymes - Opskalering af mikrobielle produktionsprocesser
 • Kemiingeniør hos Novo Nordisk - Kvalitetssikring i forbindelse med fremstilling af insulin
 • Kemiingeniør hos Novo Nordisk - Ansvar for hygiejne og kvalitetskontrol
 • Konsulent i salg og service - Mikrolab
 • Kemiker, Novacta Biosystems, Hertfordshire, UK
 • Adjunkt ved Sektion for Kemi, Aalborg Universitet
 • Hospitalskemiker ved Slagelse Centralsygehus
 • Projektmedarbejder ved Kontrakt- og Patentenheden ved Aalborg Universitet
 • Adjunkt ved ingeniørhøjskolen i Århus med undervisning af ingeniørstuderende i bioteknologi
 • Gymnasielærer ved Aalborg Tekniske Gymnasium med undervisning i kemi og bioteknologi
 • Chefkonsulent hos LandboNord med ansvar for miljørådgivning
 • Ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet eller andre universiteter
   

Mød en BIOTEKNOLOG

 

Læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE