AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bioteknologi

Tidligere studerende fortæller

Tidligere studerende fortæller

Anders Bundgård Sørensen, tidligere studerende på Bioteknologi, fortæller om uddannelsen

"Allerede på 2. semester gik man i gang med et projekt med reelle problemstillinger og fik frihed til at finde sine egne løsninger"

"Jeg startede min ungdomsuddannelse på HTX i Viby, hvor en tidlig introduktion til gruppearbejde og teknologisk opfindsomhed vækkede min interesse for ingeniørarbejde. For at fortsætte med gruppearbejde på min videregående uddannelse faldt mit valg naturligt på Aalborg Universitet og den tilhørende ”Project Based Learning” model.

Da jeg interesserede mig for både kemi, fysik og biologi startede jeg på den nyoprettede Nanoteknologi-uddannelse. Gruppearbejdsformen og den meget aktiverende studiestart på universitet gjorde, at jeg hurtigt lærte nye kammerater at kende og fandt mig til rette på studiet. Da jeg havde været i festudvalget på mit gamle gymnasium var det naturligt at melde mig ind i Basisbaren (baren hvor alle 1.års studerende kommer om fredagen for at få en enkelt øl eller to). Det betød, at mine fredage ofte var travlt optaget med at servere diverse drikke for tørstige medstuderende, og det gav selvfølgelig også bekendtskaber på andre uddannelser, hvilket jeg kun kan anbefale. Det mest spændende ved at starte på Aalborg Universitet var, at man allerede på 2. semester gik i gang med et projekt med reelle problemstillinger og fik frihed til at finde sine egne løsninger. For os var det designet og fabrikationen af en nanoteknologisk solcelle.

Efter at have afsluttet mit første studieår valgte jeg at skifte uddannelse til Kemi, Miljø og Bioteknologi (KMB), da den fysiske del på Nanoteknologi falder udenfor mit interessefelt. Heldigvis er det første år på Aalborg Universitet meget fleksibelt, og jeg kunne skifte til KMB uden at tage ekstra fag og starte direkte på 3. semester den følgende september. 3.-4. semester var en kombination af Kemi, Miljø og Bioteknologi med forskellige fag og passende projekter. Det fungerede godt at kunne afprøve lidt af alle tre retninger inden man endeligt skulle vælge på 5. semester. Jeg valgte bioteknologi, da jeg fandt både molekylærbiologien og produktionsdelen interessant. Dette betød, at mit bachelorprojekt omhandlede produktion af sukkerstoffer med anti-mikrobiel funktion.

Efter afsluttet bachelor tog jeg til Australien i godt et år og arbejde inden for medicinsk bioteknologi hos en australsk forskningsorganisation (CSIRO). Det var utroligt spændende, og jeg erfarede, at Aalborg-modellen med projektorienteret læring var enormt anvendelig og havde givet mig mange vigtige værktøjer både i forhold til selvstændigt og gruppeorienteret arbejde. Arbejdet førte til deltagelse i en international konference i Schweiz (Nanobio 2010), samt udgivelse af en artikel i et anerkendt internationalt tidsskrift (Biomaterials).

Da mit arbejde i Australien var afsluttet, søgte jeg igen ind på Aalborg Universitet, denne gang på en af de nyoprettede Eliteuddannelser, helt præcist en Master i Molekylær Bioteknologi. Jeg har gennemført 7. semester og er godt på vej til at afslutte 8. semester, hvor begge semestre opleves som en meget forskningsorienteret undervisning og indlæring. Dette funger rigtigt godt i kombination med den mere ingeniørorienterede bachelor, hvilket betyder, at man får en forståelse for begge verdener. Efter sommerferien skal jeg til at skrive speciale på 9.-10. semester, og som det ser ud lige, nu bliver det et projekt omhandlende væksthormoner og kræftudvikling i samarbejde med Aalborg Sygehus."

 
Anders Bundgård Sørensen, tidligere studerende på Bioteknologi.