AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bioteknologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Allerede på de første semestre gik vi i gang med at arbejde med projekter med reelle problemstillinger”

Anders Bundgård Sørensen, studerende

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi handler om at forstå og udnytte livets forskellige byggesten. Du arbejder på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi og ingeniørvidenskab for at opnå bedst mulige kompetencer inden for feltet bioteknologi. Du kommer til at arbejde i laboratorier og får stor praktisk erfaring inden for den molekylære, den cellulære og den procesorienterede bioteknologi.

Semesteroversigt

1. sem: Enzymteknologi
2. sem: Molekylærbiologiens centrale dogme
3. sem: Eksperimentel mikrobiologi
4. sem: Bioteknologisk analyse
5. sem: Bioprocesser eller Enhedsoperationer og Procesteknik.
6. sem: Bachelorprojekt.

I løbet af uddannelsen arbejder du også med:

 • Matematik og statistik
 • Fysisk kemi og organisk kemi
 • Mikrobiologi
 • Cellebiologi, molekylærbiologi og biokemi
 • NMR og MS
 • Reaktor- og procesmodellering
 • Kemiske enhedsoperationer
 • Modellering af heterogene processer
 • Data science

”Det har været spændende, at arbejde med ting, der stadig forskes meget i”

Ea Høegh Riis Nielsen, studerende

En stor del af bacheloruddannelsen i Bioteknologi foregår i laboratoriet. I laboratoriet designer og tilrettelægger du forsøg, analysere problemstillinger og beskrive resultaterne af forsøgene. Du dyrker naturlige og genmodificerede mikroorganismer og planter fremstiller proteiner og andre biologiske molekyler.

På hvert semester udfylder kurserne halvdelen af tiden, mens den anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper i tæt samarbejde med forskningsmiljøer ved Institut for Kemi og Biovidenskab – og ofte og også virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en relevant problemstilling.

”På AAU får du samtidig muligheden for at arbejde problemorienteret i grupper, hvilket både giver dig mulighed for at sparre og samarbejde med folk på tværs af faggrupperne, men også forbereder dig på et arbejdsliv, hvor samarbejde er et nøgleord”

Stine K. Østergaard, studerende


1. SEMESTER: ENZYMTEKNOLOGI

På første semester har du kurser i kemi, calculus og problembaseret læring, som sikrer og uddyber din kemiske og matematiske forståelse samt udvikler dine evne til at arbejde problemorienteret. Semestret fokuserer desuden på enzymteknologi. I projektarbejdet beskæftiger du dig med et eller flere enzymer, som er relevante for den bioteknologiske eller farmaceutiske industri, miljøet eller sundhedssektoren. Du kan fx fokusere på produktion af biodiesel, enzymer i vaskepulver eller i enzymers fysiologiske funktioner.

PROJEKT

 • Enzymteknologi I (5 ECTS)
 • Enzymteknologi II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Enzymer i vaskepulver
 • Proteasers rolle i spredning af kræft


2. SEMESTER: Molekylærbiologiens centrale dogme

På 2. semester arbejder du med molekylærbiologi. I kurserne lærer du om almen biologi, anvendt statistik og lineær algebra. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du arbejder med væv eller celler af menneskelig oprindelse med fokus på fx brug af genetik i diagnostik eller betydning for arvelige sygdomme.

PROJEKT

 • Molekylærbiologiens centrale dogme  (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Genotyping
 • Blodtransfusioner
 • Geno- og fænotypisk blodtypebestemmelse

3. SEMESTER: EKSPERIMENTEL mikrobiologi

3. semester fokuserer på eksperimentel mikrobiologi. I projektet arbejder du med celler eller bakterier – enten med fokus på specifikke organismers samspil med det omgivende miljø, med vækstbetingelser og stofomsætning, eller med mikrobiel produktion. Fokus er både på mikroorganismerne og på eksperimentelt arbejde.

PROJEKT

 • Eksperimentel mikrobiologi (15 ECTS)

KURSER

 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Fysisk kemi (5 ECTS)
 • Organisk kemi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Produktion af rekombinante proteiner/enzymer i mikroorganismer


4. SEMESTER: BIOTEKNOLOGISK ANALYSE

4. semester har fokus på bioteknologisk analyse. I løbet af projektarbejdet skal du i laboratoriet og producere data, som vil kunne anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings - eller miljømæssige sammenhænge.

PROJEKT

 • Bioteknologisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Molekylærbiologi og cellebiologi (5 ECTS)
 • Biokemi (5 ECTS)
 • NMR og MS (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Analyse af sekundære metabolitter og lipider i Fusarium 

5. SEMESTER: BIOPROCESSER ELLER Enhedsoperationer og Procesteknik 

På 5. semester kan du vælge at skrive projekt om enten bioprocesser eller Enhedsoperationer og Procesteknik. Vælger du at arbejde med bioprocesser, bygger du dit projekt op omkring en mikrobiel eller enzymatisk katalyseret proces i en bioreaktor, hvor støkiometriske og kinetiske konstanter, der beskriver processen, bestemmes eksperimentelt.

Vælger du derimod Enhedsoperationer og Procesteknik, tager du udgangspunkt i en proces, fx en kemisk syntese eller en masseoverførselsproces, der beskrives gennem matematiske modeller, som anvendes til design og dimensionering af en opstilling. Ved at foretage opsamling af kritiske data, udarbejdes en strategi for styring og regulering af anlægget.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Bioprocesser (15 ECTS)
 • Enhedsoperationer og Procesteknik (15 ECTS)

KURSER

 • Reaktor- og procesmodellering (5 ECTS)
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Hydraulik og stoftransport eller Human- og zoofysiologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Undersøgelse og vækst i 'nye' marine bakterier
 • Probiotika: undersøgelse af vækst og produktdannelse i kulturer af mælkesyrebakterier
 • Vækst og produktion af sophorolipider i gær
 • Bioetanol fermenteringer på afrikansk sukkerrørs-melasse

Se eksempler på projektbeskrivelser for 5. semester.


6. SEMESTER

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt inden for bioteknologi, som ligger i naturlig forlængelse af de tidligere semestre og ofte tilknyttet igangværende forskning på Institut for Kemi og Biovidenskab. Formålet med bachelorprojektet er, at du får teoretisk og praktisk erfaring med at arbejde med et udvalgt biologisk område.

Projekt

 • Bachelorprojekt (15 ECTS))

KURSER

 • Modellering af heterogene processer (5 ECTS)
 • Carbohydrate chemistry (5 ECTS)
 • Data science (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • Lipasekatalyserede esterficeringsprocesser
 • Katalyseret syntese af biodiesel
 • β-galaktosidase katalyseret hydrolyse og transglykosylering

 

Se hvordan vores laboratorier ser ud

Studiestartsprøve

De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen deltage i en skriftlig studiestartsprøve, som godkendes, når den er besvaret og afleveret. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Studerende som ikke får godkendt deres studiestartsprøve vil blive udskrevet inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.


kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde