AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biologi

Job & karriere

Job & karriere

”Projekterne giver mulighed for at arbejde sammen med fremtidige arbejdsgivere”

Morten Larsen, studerende

Bacheloruddannelsen i Biologi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som cand.tech. i Environmental Science eller cand.scient. i Biologi.

Med bacheloruddannelsen i Biologi har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse.

kandidatmuligheder

Som færdiguddannet biolog (fx cand.scient. i Biologi) er du i stand til at løse nationale og internationale problemstillinger inden for natur og miljø både i den private og i den offentlige sektor som fx Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Du kan arbejde med alt lige fra et molekyle i et protein til regnskovenes betydning for jordens atmosfære, og din hverdag kan foregå i meget forskellige omgivelser fra feltarbejde i Sahara til et laboratorie i København.

Som cand.scient. har du desuden opnået kompetencer til at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, samt kunne undervise i faget på de gymnasiale uddannelser (læs mere om at blive gymnasielærer).

Du har et bredt udvalg af karrieremuligheder. Du kan blive ansat hos miljømyndighederne i stat eller kommune, hvor du fx kan arbejde med miljøbeskyttelse. En anden mulighed er, at du kan blive miljørådgiver, hvor du fx kan analysere biologiske problemstillinger og rådgive politikere om fremtidig miljøplanlægning. Du har også mulighed for at arbejde som underviser eller som forsker på undervisningsinstitutioner, i analyselaboratorier, hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for biologi kan du arbejde med fx:

 • Rådgivning i natur og miljø - analysere biologiske problemstillinger og rådgive politikere om fremtidig miljøplanlægning
 • Naturbeskyttelse og -forvaltning hos miljømyndigheder i stat eller kommune
 • Forskning på undervisningsinstitutioner, i analyselaboratorier, hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder
 • Studie af dyr, deres levevis og deres fremtid for fx at forudsige effekter af klimaforandringer eller for at forvalte truede arter
 • Studie og udvikling af planter fx til landbrug
 • Formidling på museer, i dyreparker, zoologiske haver eller nationalparker
 • Bekæmpelse af kræft og andre sygdomme
 • Levnedsmiddelkontrol, mikrobiologi og bioteknologi
 • Undervisning
   

læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE