AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biologi

Studerende fortæller

Studerende fortæller

Carina Rabjerg Pedersen, studerende på Biologi, fortæller om uddannelsen

”Jeg var i Sydafrika hos et konsulentfirma inden for sygdomsovervågning af kvæg og vilde dyr samt overvågning af patogene bakterier i drikkevand kaldet Endip Wildlife Consulting Laboratory”

"Så langt tilbage jeg kan huske, har jeg været nysgerrig på naturen, og hvad der driver den fremad. Jeg synes, at det er interessant, at den er i konstant forandring, og man ser noget nyt hver dag. At en ændring et sted kan føre til en konsekvens et andet sted. Jeg valgte uddannelsen for at få stillet min nysgerrighed og for at lære meget mere om de fænomener og processer, som styrer mennesket og naturen.

Det, som er spændende ved netop uddannelsen i Biologi, er, at man får lov til at stå ansigt til ansigt med de mindste til de største organismer. Allerede fra det første semesterprojekt er der mulighed for at få jord under neglene og fordybe sig i laboratoriet. Aalborg-modellen fungerer rigtig godt for mig, fordi man for lov til at arbejde med reelle problemstillinger i tæt samarbejde med andre nysgerrige studerende og kompetente forskere. Der er fart på og diskussionerne når typisk nye højder.

Jeg drømmer om at kunne anvende min uddannelse i et arbejde, hvor jeg kan gøre en forskel – om det er på et lokalt eller globalt plan. Og det føler jeg, at uddannelsen i Biologi klæder mig på til.


Projektarbejde

I min tid som studerende har klimaforandringer og biodiversitet været de helt store ”buzz words”. Projekterne på AAU har fingeren på pulsen og arbejder med samtidige, reelle problemstillinger. Tørkestress i bænkebidere som følge af klimaforandringer, døgnrytmens betydning for varmestress i bananfluer, identifikation af nøglearter i Afrika og deres betydning for fødenetværket etc.


Samarbejde med erhvervslivet

Min studiegruppe og jeg lavede på 5. semester et projekt i samarbejde med Randers Regnskov i forbindelse med etableringen af en genbank. De efterspurgte en oversigt over, hvilke pattedyr som det er lykkedes at nedfryse sæd, ægceller eller væv fra. Projektet indebar en intensiv litteratursøgning og forståelse for emnet, og den viden omsatte vi til et digitalt skema, som Randers Regnskov i øjeblikket gør brug af i deres forskning. Samarbejdet med Randers Regnskov var en lærerig oplevelse på mange fronter – både kommunikationsmæssigt og undervisningsmæssigt. Udover at få etableret et netværk, var vi også i stand til at smage på, hvad det vil sige at være forsker i en zoologisk have. Vi fik lov til at stå med det teori, vi havde læst om, i hænderne og udføre dissektioner og undersøgelser i praksis. Og det stykke arbejde, som vi havde brugt mange timer på at færdiggøre, bliver anvendt til vigtig forskning.


Studieliv

På AAU har man altid sine studiekammerater at støtte sig op ad. Overgangen fra gymnasiet til universitet kan være svær, fordi man skal være selvdisciplinær og tage ansvar for sin egen uddannelsesgang. Men med en studiegruppe bliver det lidt nemmere, fordi de forventer, at man møder op til gruppearbejdet, og man er en vigtig spiller i gruppearbejdet. For alle de studerende er det en ny oplevelse at læse Biologi på universitetet, og den oplevelse er man sammen om. Det hjalp mig, at vi var flere om den samme nye udfordring, og vi løste opgaverne bedre i fællesskab.


Boligsituationen

Jeg flyttede ind i en studiebolig på 50 km2, som jeg kun ventede en måned på at få. Der dukker hele tiden nye studieboliger op – både i centrum og ude ved campus. Det er min egen opfattelse, at der er kort ventetid på studieboligerne, og at det er muligt at bosætte sig sådan, at man også har lidt at leve for på sin SU.


Studiebyen Aalborg

Aalborg er en fed studieby, og der er mange sociale arrangementer hver uge. Havnefronten er et populært tilflugtssted om sommeren, hvor der bliver spillet musik og grillet. Der er gode shoppingmuligheder, og nye spisesteder åbner hver måned. Der er åbnet en læsesal for de studerende, men et hyppigt mødested i studiegrupperne er på universitetsbiblioteket i centrum. Ude på campus kan man booke lokaler til møderne, men mange studerende vælger at bo i centrum, og derfor er det nemmere at mødes her. I Aalborg ligger der mange store virksomheder, og derfor er det også muligt at finde et studiejob eller at etablere et projektsamarbejde, da virksomhederne generelt er meget interesseret i de studerende. Efter lange dage på universitetet er der mange charmerende værthuse at mødes på, hvor man rafler om prisen på øl.


Udlandshold

Jeg var i Sydafrika hos et konsulentfirma inden for sygdomsovervågning af kvæg og vilde dyr samt overvågning af patogene bakterier i drikkevand kaldet Endip Wildlife Consulting Laboratory. Som en del af mit bachelorprojekt var jeg nede for at tage vandprøver og indsamle vandlevende insekter med min studiegruppe. Det var rigtig fedt at få lov til at udføre et projekt i et større format og udfordrende at sammenstykke et projekt uden for universitetets trygge rammer. Derudover fik vi mulighed for at følge en virksomheds dagligdag og opleve et fremmed lands kultur og natur. Opholdet var meget lærerigt for mig, da jeg fik at mærke på egen krop, hvad det vil sige at strukturere et projekt på egen hånd og tage svære beslutninger, når det ikke helt går som planlagt."

Carina Rabjerg Pedersen, studerende på Biologi