AAU logo

Biologi

Adgangskrav

Adgangskrav


Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

Samt ét af følgende sæt krav:

 1. Fysik B og Kemi B
 2. Fysik B og Bioteknologi A
 3. Geovidenskab A og Kemi B 
 4. Kemi B, Biologi A og Fysik C

BEMÆRK! Fra optaget 2019 vil der være krav om et gennemsnit på minimum 4,0 i Matematik A.


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Matematik benyttes som et nødvendigt redskab i mange aktiviteter gennem hele uddannelsen.

Det anbefales derfor kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på denne uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse, eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Er du i tvivl, så kontakt vores studievejledere.


søg optagelse på biologi

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Biologi. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, der får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal studiepladser

I 2018 udbød AAU i alt 44 studiepladser på uddannelsen. Minimumskvotienten blev 7,5 på 7-trinsskalaen.

KVOTE 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen vil din ansøgning både blive vurderet i kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

KVOTE 2

I kvote 2, som udgør 20% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen.

Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter (dog minimum 6 måneder).

EKSEMPLER PÅ RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

 • Arbejde med produktion eller forskning inden for kemisk, biologisk eller bioteknologisk industri, service eller administration
 • Arbejde indenfor biologisk formidling og uddannelse

EKSEMPLER PÅ IKKE-RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

 • Salgsassistent
 • Piccoline
 • Arbejde i børnehave eller på plejehjem

EKSEMPLER PÅ RELEVANT UDDANNELSE

 • Dele af alle bacheloruddannelser inden for ingeniør- og naturvidenskab
 • Dele af professionsbacheloruddannelser med teknisk eller naturvidenskabeligt indhold, fx laborant, radiograf eller bioanalytiker
 • Erhvervsakademiuddannelser inden for det miljø-, bio- og laboratorietekniske område, eller det tekniske område

Eksempler på ikke-relevant uddannelse

 • Private design- og tegnekurser
 • Journalist
 • Professionsbacheloruddannelser uden klart teknisk/biologisk indhold, fx finans eller administration

Andre relevante aktiviteter

 • Supplerende kurser i biologi, fysik, kemi og matematik på minimum gymnasialt niveau, som er højere end adgangskravet, og med et samlet omfang på minimum 10 ECTS.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12. 


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer