AAU logo

Bæredygtigt Design

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder

Når du har læst bacheloruddannelsen i Bæredygtigt Design på Aalborg Universitet i København, har du direkte adgang til at tage den nye 2-årige kandidatuddannelse i Sustainable Design (Bæredygtigt Design) (civilingeniør). Kandidatuddannelsen foregår på engelsk.

Civilingeniør i Sustainable Design

kandidatuddannelsen i Sustainable Design udforsker du design og innovationsmuligheder i relation til organisation, økonomi og marked. Du bliver i stand til at vurdere, hvor og hvordan bæredygtighed strategisk kan integreres, ligesom du bliver klædt på til at iscenesætte omstillingsprocesser i forskellige sammenhænge.

Uddannelsen har kurser med følgende emner:

  • Design in Organisations
  • Market Creation
  • Distributed Technological Design
  • Design for Sustainability
  • Sustainable Transition
  • Staging Participatory Design

Læs om kandidaten i Sustainable Design

Andre kandidatmuligheder

Din bachelorgrad i bæredygtigt design giver dig også adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på Aalborg Universitet eller på en anden uddannelsesinstitution. Se dine muligheder for andre uddannelser på Aalborg Universitet via Uddannelsestjekker

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser