AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bæredygtigt Design

En uddannelse der spænder bredt med samarbejde i centrum

En uddannelse der spænder bredt med samarbejde i centrum

Kirsten valgte at læse Bæredygtigt Design, da hun har en drøm om at blive opfinder. Det, hun synes er unikt ved uddannelsen er, at den spænder bredt. Du lærer at arbejde i teams, dele din viden og samarbejde med virksomheder eller organisationer. Kirsten blev færdig med sin bachelor i 2016 og læser videre på kandidatuddannelsen i Sustainable Design.

Hvorfor valgte du civilingeniøruddannelsen i Bæredygtigt Design?

"Jeg valgte Bæredygtigt Design, fordi jeg gerne ville være opfinder! Og gerne en opfinder med god samvittighed. Jeg er fra første hold, så uddannelsen var helt ny, da jeg startede. Jeg havde allerede taget 4 sabbatår, hvor jeg havde testet en masse ting af. Jeg var godt kendt med mulige interessante uddannelser, men da jeg hørte om Bæredygtigt Design, tænkte jeg ”Det er lige mig!” med det samme.

Bæredygtigt Design er en særlig uddannelse, fordi man kommer så vidt omkring alle aspekter og effekter af at sætte et nyt produkt eller system i verden – Hvordan vil brugerne tage det til sig, og hvordan påvirker det deres adfærd? Hvordan indvirker det på miljøet? Hvordan skubber det til andre systemer, politikker, sociale grupperinger etc.? Samtidig bliver man ferm til projektarbejde, og lærer at arbejde i et team, at dele viden med omverdenen og at arbejde sammen virksomheder eller organisationer."

Fulde navn: Kirsten Lynge
Jobtitel: Medejer af UNDER, der produktudvikler bæredygtige byggematerialer, herunder isolering af ålegræs. 
Alder: 30 år
Bopæl: Nørrebro

Hvordan adskiller studiet sig fagligt fra andre lignende uddannelser? 

”Bæredygtigt Design er en særlig uddannelse, fordi man kommer så vidt omkring alle aspekter og effekter af at sætte et nyt produkt eller system i verden – Hvordan vil brugerne tage det til sig, og hvordan påvirker det deres adfærd? Hvordan indvirker det på miljøet? Hvordan skubber det til andre systemer, politikker, sociale grupperinger etc.? Samtidig bliver man ferm til projektarbejde, og lærer at arbejde i et team, at dele viden med omverdenen og at arbejde sammen virksomheder eller organisationer.” 

Hvordan er studiemiljøet på Bæredygtigt Design? 

”Studiemiljøet er virkelig godt. På mit hold startede vi ca. 40 studerende, og da vi altid havde undervisning sammen, arbejdede i teams på kryds og tværs og havde vores eget designstudio, kom vi til at have et stærkt sammenhold. Og hvis man har en dårlig dag, kan man altid gå ned i værkstedet og få en kop te af Lotte Smed.” 

Hvad har overrasket dig positivt? 

”Det var en dejlig overraskelse, at underviserne er så engagerede, og at de sætter så meget tid af til vejledning på vores semesterprojekter. Det er nok vejledningstimerne, jeg har fået mest ud af.” 

Kirsten, Bæredygtigt Design

Hvad har været svært? 

”Studiet er til tider tidskrævende med mange undervisningstimer. Dertil er der gruppearbejdet, hvor man skal koordinere med en stor flok, hvilket ofte er ret ufleksibelt. Når man har mange jern i ilden udenfor studiet, kan det være udfordrende. Til gengæld er det jo fedt, at der er så meget undervisning, når man hører om andre uddannelser, hvor det primært er selvstudie.”

Hvordan oplevede du din studietid? 

"Studiemiljøet er virkelig godt. På mit hold startede vi ca. 40 studerende, og da vi altid havde undervisning sammen, arbejdede i teams på kryds og tværs og havde vores eget designstudio, kom vi til at have et stærkt sammenhold. Og hvis man har en dårlig dag, kan man altid gå ned i værkstedet og få en kop te af Lotte Smed.

Det var en dejlig overraskelse, at underviserne er så engagerede, og at de sætter så meget tid af til vejledning på vores semesterprojekter. Det er nok vejledningstimerne, jeg har fået mest ud af."

Hvordan ser du din fremtid som civilingeniør?

”Jeg har en fornemmelse af, at jeg skal være selvstændig, og at jeg kommer til at arbejde indenfor mange forskellige felter. Lige nu er jeg meget optaget af byggebranchen. Som designingeniør kan man vælge at forblive en generalist, eller at fordybe sig i en retning, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Man kan bruge projekterne under studiet til at afsøge forskellige brancher.”

HVOR ARBEJDER DU I DAG, OG med hvilke opgaver?

"Jeg er ved at starte et firma op med en ven, hvor vi laver isoleringsbats ud af 95 % ålegræs i samarbejde med et gods på Djursland. Lige nu er det drømmen, at firmaet kan vokse lige så stille, mens vi læser, og så blive vores fuldtidsbeskæftigelse, når vi er færdige. Det vil sige, at vi laver alle mulige og umulige opgaver lige fra økonomistyring og markedsanalyse til produktudvikling og kundekontakt. Samtidig læser vi begge Sustainable Design (den efterfølgende kandidat til Bæredygtigt Design)."

HVILKE KOMPETENCER FRA DIN UDDANNELSE KAN DU BRUGE I DIT JOB I DAG?  

"Jeg bruger især alt det, vi har lært af at lave projekter på hvert semester, fordi det at starte firma handler om at få den teori, man har lært, til at fungere i praksis. Uddannelsen har også givet mig redskaber til at forstå et produkt som en del af et større system eller netværk, og det overblik hjælper én til at navigere strategisk. Jeg bruger faktisk det meste, vi har lært."

HVORDAN HAR DU OPLEVET JOBMULIGHEDERNE EFTER ENDT UDDANNELSE? 

"Jeg var heldig med at få et job i Københavns Kommunes Innovationshus efter bacheloren, hvor jeg arbejde som projektleder på baggrund af mine kompetencer fra Bæredygtigt Design. Der har jeg været i to år, indtil jeg startede på kandidaten i september 2018. Men generelt er det danske arbejdsmarked ikke så let at komme ind på, hvis man ”kun” har en bachelor. Desværre. For man står altså med nogle gode og brugbare kompetencer efter Bæredygtigt Design."

HVIS DU SKAL FREMHÆVE ET PROJEKT, SOM DU HAR DELTAGET I, HVILKET SKAL DET SÅ VÆRE?

"Af studieprojekter er jeg gladest for vores bachelorprojekt, der handlede om at lave et nyt koncept for beklædning af vægge i ungdomsboliger, der bliver flottere, når de bliver slidt, og som har et system til, at beboerne kan hænge ting op uden at skulle ødelægge væggene. Vi besøgte mange forskellige boformer og lavede workshops med målgruppen for at komme frem til et godt koncept. Den anden del af projektet handlede om, hvordan væggene kunne sættes op samtidig med isoleringen, så håndværkerne kunne spare tid ved opsætningen. I den forbindelse var vi ude og snakke med mange aktører i byggebranchen, hvilket har vist sig at være virkelig brugbare kontakter, nu hvor vi starter et firma, der sælger isolering!"

HVAD ER DET VED FAGET, SOM DU finder FASCINERENDE?

"At man bliver så dejligt duelig. Og at balancen mellem idealisme, og hvad der er praktisk muligt, er så god. Man lærer at skabe forandringer med udgangspunkt i verden, som den er."