AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bæredygtigt Design

En uddannelse med fokus på kreativitet og teknik

En uddannelse med fokus på kreativitet og teknik

Camilla Valentin Andersen læser Bæredygtigt Design, og hun har store drømme for sin fremtid. Efter hun har færdiggjort ingeniøruddannelsen drømmer hun nemlig om at blive en User Experience Expert, så hun kan bruge sin viden til at udvikle træfsikre produkter.

 

Et indblik i hverdagen på studiet Hvorfor valgte du civilingeniøruddannelsen i Bæredygtigt Design? 

"Jeg valgte civilingeniøruddannelsen i Bæredygtigt Design, da jeg har en stor interesse for produktudvikling.  Med uddannelsen har jeg fået tekniske og kreative værktøjer til at udvikle og designe produkter, hvori der også er tænkt over bæredygtighed, hvad enten det er miljømæssigt, socialt eller økonomisk. Derudover har uddannelsen fokus på vigtigheden i at inddrage slutbrugere og andre relevante aktører i udviklingsprocessen for så at ende med et succesfuldt slutprodukt."


Et indblik i hverdagen på studiet 

Hvordan adskiller, efter din mening, studiet sig fagligt fra andre uddannelser? 

"Studiet fokuserer på både tekniske, kreative og socio-materielle aspekter som er nyttige for produkt/system udvikling. Som designingeniør er det vigtigt at kunne forstå og snakke sammen med mere tekniske ingeniører. Derfor er en stor del af undervisningen også teknisk. Personligt har jeg større interesse for det socio-materielle, men styrken ved denne uddannelse er, at du lærer begge dele. Derudover er en stor del af uddannelsen semesterprojekter, som gør det muligt at samarbejde med institutioner eller virksomheder. Det gør det muligt at afprøve prototyper og koncepter af i virkeligheden, som gør, at projekterne bliver meget virkelighedsnære." 


Et indblik i hverdagen på studiet 

Hvordan er studiemiljøet på Bæredygtigt Design uddannelsen? 

"Studiemiljøet på Bæredygtigt Design er virkelig godt. Vi har gennem hele bacheloren haft vores eget lokale, hvori stort set alle fag undervises. I lokalet er der grupperum, som gør det muligt at isolere sig med sin projektgruppe i løbet af dagen, når der er projektarbejde. Miljøet er meget ”klasse” lignende, så både undervisere og elever lærer hinanden godt at kende, og det er alt sammen med til at skabe et afslappet og kreativt workspace." 


Et indblik i hverdagen på studiet

Hvad har overrasket dig positivt? 

"En positiv overraskelse er de store semesterprojekter. Her har der været stor frihed til, i samarbejde med en vejleder, at vinkle projektet hen på det du og dit team synes er mest interessant at arbejde med. Samtidig har der været god mulighed for at bygge prototyper i vores værksted og efterfølgende afprøve prototypen i virkeligheden. I forbindelse med 4. og 6. semester var mit team og jeg på Roskilde festival og Distortion med prototyper af et kvindeurinal vi designede. Processen i at afprøve noget i felten har været en lærerig og spændende oplevelse, da du her både møder problematikker, der hurtigt skal løses, men også får lov at se dit design i brug."


Billede fra Distortion 2017 og kvindeurinalet, som Camilla var med til at designe og teste.

Hvad har været svært? 

"Det har til tider været svært at lave så meget gruppearbejde, fordi man skal koordinere privatliv og fritidsarbejde med 4-5 andre. Her er det en god ide at forventningsafstemme og vælge grupper med de samme ambitioner som en selv. Derudover er man ofte uenige, når det kommer til beslutninger omkring det koncept, man er ved at udvikle, og det betyder, at man diskuterer meget internt i gruppen. Når det er sagt, synes jeg bestemt, at gruppearbejde også er en af styrkerne ved uddannelsen, da det forbereder dig på at arbejde i et projektteam som på en arbejdsplads. Jeg synes derfor også, at det har været en meget givende arbejdsproces."


Et indblik i hverdagen på studiet 

Hvordan har din studietid været indtil videre? 

"Jeg har nydt min studietid på uddannelsen, og jeg synes, at de tre år er gået meget hurtigt."

Hvad bruger du din tid på når du ikke er på studiet? 

"Når jeg ikke er på studiet, arbejder jeg som hjemmepasser for en dreng med autisme. Jeg bruger meget tid sammen med venner og veninder, og slapper af med at male og tegne. Derudover har jeg en stor interesse for at rejse og lære om andre mennesker og kulture. Tror på, at jo flere forskellige mennesker og oplevelser jeg kan relatere til, jo bedre vil jeg blive til at skabe empati for dem jeg i fremtiden ønsker at designe produkter til."

Hvordan ser din fremtid ud som Civilingeniør? Hvad skal du læse på kandidaten? Og    
hvad er dit drømmejob? 

"I min fremtid vil jeg være en User Experience Expert og bruge min viden til at udvikle træfsikre produkter. Gennem bæredygtigt design oplevede jeg, at min største interesse er at studere brugere og hvordan de interagere  med produkter samt fortolke på det og designe løsninger, der møder brugernes behov men ikke går på kompromis med funktionalitet og design. På kandidaten skal jeg enten læse Sustainable design her på AAU-CPH."