AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bæredygtigt Design

En uddannelse der kobler feltarbejde, designproces og videnskab

En uddannelse der kobler feltarbejde, designproces og videnskab

Aleksander Weis Klinke er bachelorstuderende på Bæredygtigt Design. "Det er en spændende uddannelse, der kobler feltarbejde, designproces og videnskab. Jeg glæder mig over engagementet i de studerendes trivsel, og de undervisere og rum vi har fået stillet til rådighed."

Bæredygtig design er en spændende uddannelse der kobler feltarbejde, designproces og videnskab. Jeg glæder mig over uddannelsens engagement i elevernes trivsel, og de lærere og rum vi har fået stillet til rådighed. Samtidig er det meget givende at de projekter vi arbejder med er forbundet til relevante organisationer i samfundet, så vi får den nødvendige feedback der gør at de løsninger vi skaber er brugbare i praksis og ikke kun teorien.

Hvorfor lige Bæredygtigt Design?

Jeg valgte bacheloruddannelsen i Bæredygtigt Design fordi jeg, i forbindelse med mit tidligere arbejde, havde stiftet bekendtskab med produkter og markedsføringen af disse, og fandt det spændende, men ikke dybdegående nok.

Vores typiske semester

Et typisk semester på Bæredygtigt Design, består i at stifte bekendtskab med en problemstilling og undersøge den i dybden, vha. tillærte metoder, observere aktører, lave analyser, afholde milepæle, og til sidst på semestret designe eller redesigne et produkt, med henblik på at gøre det (mere) bæredygtigt.

Vi fester på tværs af studieretninger

Studiemiljøet på AAU er ikke så veludviklet som det kunne være. Derfor har vi, hos Bæredygtigt Design, slået os sammen med andre studieretninger og laver autonome arrangementer, som indtil videre har været rigtig givende, og givet rig mulighed for at møde nogle nye mennesker. Udover det er der flere fra klassen der gør sig umage for at arrangere fester, så vi bliver mere fasttømrede, f.eks ved vores milepælsfester, der afholdes ved endt milepæl (vi har en række milepæle i løbet af semestret, som ender ud i at vi aflevere det endelige semesterprojekt), med konkurrencer og præmier.

Projektarbejdet fylder overraskende meget i løbet af semesteret

Det har overrasket mig, at semesterprojekterne fylder så meget i uddannelsen som de gør. Jeg havde forventet en mere opdelt undervisningsform, men er positiv over for at uddannelsesvejlederne forsøger at samle det hele så de forskellige kurser supplerer hinanden og man forstår, at der findes en sammenhæng. Det er vel bæredygtighed i sin essens.

Efter studierne skal den stå på produktudvikling

Jeg forventer at kunne arbejde med produktudvikling efter at have færdiggjort min kandidat på Sustainable Design. Jeg håber at finde en arbejdsplads der tillader at jeg kan udfolde mig kreativt, men samtidig tænker jeg, at den tekniske erfaring jeg tager med fra studiet vil gøre samarbejde, de forskellige afdelinger imellem, mere flydende og hele arbejdsprocessen mere effektiv.

Aleksander Weis Klinke, studerende på Bæredygtigt Design, 2. semester