AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bæredygtigt Design

Drømmen om at kunne gøre en forskel for miljø og mennesker

Drømmen om at kunne gøre en forskel for miljø og mennesker

Mia Greve Jensen studerer Bæredygtigt Design og er på sit 5. semester. Hun drømmer om, at hun efter endt uddannelse kan få et meningsfyldt arbejde, som kan gøre store forskelle for både miljøet og mennesker.

Hvorfor valgte du civilingeniøruddannelsen i Bæredygtigt Design? 

Følelsen af at gøre en forskel har altid været vigtig for mig. Ved at vælge Bæredygtigt Design håber jeg senere at kunne få et meningsfyldt arbejde, der kan gøre en forskel for mange mennesker og for miljøet. 


Der er knap så meget individuel arbejde på Bæredygtigt Design, da gruppearbejde fylder meget. 

Hvordan adskiller, efter din mening, studiet fagligt fra andre uddannelser? 

"Bæredygtigt Design tager som andre uddannelser på Aalborg Universitet udgangspunkt i problembaseret læring, hvor et problem er udgangspunktet for projektarbejdet. Vi arbejder med aktuelle problemstillinger, hvor vi anvender metoder og teorier fra undervisningen for at nå en relevant løsning. Projektarbejdet foregår i teams af 4-6 personer og fylder rigtig meget hvert semester. Den store mængde af gruppearbejde, tror jeg, adskiller Bæredygtigt Design fra mange andre uddannelser, der mere kendetegnes ved individuelt arbejde."


Fundament til projektarbejdet er ved at blive til 

Hvordan er studiemiljøet på Bæredygtigt Design uddannelsen? 

"Studiemiljøet er rigtig godt på vores hold. Det er rigtig fedt, at hver årgang på Bæredygtigt Design har deres eget lokale eller designstudio, som vi kalder det. Vi kan sætte vores præg på lokalet med diverse møbler, spil, legetøj, køkkenudstyr m.m., og det er med til at sætte rammerne for et rigtig godt studiemiljø. Generelt set, synes jeg, at vi har et rigtig godt sammenhold på Bæredygtigt Design og mange er ofte med til fredagsbaren." 


Et kig ind i hverdagen på Mia's hverdag

Hvad har overrasket dig positivt? 

"Det har overrasket mig positivt, hvor meget medbestemmelse omkring projektarbejdets fokus, vi har. Fra 3. semester kan man næsten selv vælge, hvad man vil arbejde med under en given overskrift. F.eks. blev der på vores 3. semester sat det overordnede emne ’Velfærdsteknologi’ under projektmodulet 'Design og anvendelse af prototyper'. Derfor besluttede vi i vores team at arbejde med blinde og svagsynede og deres muligheder for motion.  

Medbestemmelse bidrager også til meget stor forskellighed i, hvad de forskellige grupper arbejder med de enkelte semestre. F.eks. på vores 4. semester var der grupper, der arbejdede med produkt/service-systemer i forhold til henholdsvis tøj på Roskilde Festival, solcelletage, møbler, velfærdsteknologi og kompost. 

Det har også overrasket mig positivt, hvor meget erhvervslivet er interesseret i at samarbejde med os i forhold til vores projekter. Det er virkeligt spændende at arbejde sammen med dedikerede firmaer eller organisationer, som kan give en masse viden og sparring omkring projektet."


Og der testes. 

Hvad har været svært? 

"Vi har meget gruppearbejde og det kan have sine udfordringer indimellem f.eks. i forhold til gruppedynamik, arbejdsfordeling og tidspres. Projektarbejde kan også hurtigt være meget tidskrævende, fordi der altid er mange retninger man kan gå i. Så det er godt, at vi har vejledere til projektet, der kan støtte os i processen. 

Noget af det tekniske fagstof kan også være meget udfordrende, men vi har meget tålmodige lærere, som altid er hjælpsomme til at svare på spørgsmål. Så selvom det kan se lidt sort ud midtvejs i semesteret, så begynder det meste at falde på plads, når eksamen nærmer sig."


Test, der skal bruges i projektet. 

Hvordan har din studietid været indtil videre? 

"Rigtig god, synes jeg har lært meget, da jeg har arbejdet med mange forskellige projekter:  

På 1. semester arbejdede vi med at optimere direkte genbrug i et byttecenter på en genbrugsplads. 

2. semester gik med at redesigne en elkedel, så den blev mere bæredygtig.  

På 3. semester arbejdede vi med velfærdsteknologi, og mit team arbejdede med at forbedre mulighederne for, at blinde og svagsynede kan dyrke motion på en sjovere og mere sikker måde.  

På 4. semester udviklede vi produkt-service systemer, som i vores team blev at udvikle et leasingsystem for møbler på kollegier med henblik på at lave et cirkulært flow af møbler og sikre en mere bæredygtig møbelkultur på kollegier.  

Nu er jeg lige startet på 5. semester og er begyndt at arbejde med systemdesign for at forbedre monitoreringen og vedligeholdelsen af veje i København. 

På den måde har alle projekterne været vidt forskellige og meget lærerige på hver sin måde, og det har været rigtig spændende."


Og der testes. 

Hvordan ser du din fremtid ud som Civilingeniør? Hvad skal du læse på kandidaten? Og hvad er dit drømmejob? 

"Jeg har positive forventninger til mine jobmuligheder, men tænker lige nu at fortsætte på kandidaten Sustainable Design. Jeg har ikke noget specifikt drømmejob, men synes mange forskellige ting lyder interessant, så tiden må vise, hvor jeg havner henne."