AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bæredygtigt design

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Opbygning og struktur

Du kan læse Bæredygtigt Design på Aalborg Universitet i København. Uddannelsen kan læses som en 3-årig bacheloruddannelse fordelt på 6 semestre. Efter bacheloruddannelsen har du adgang til den 2-årige civilingeniøruddannelse i Sustainable Design.

Bæredygtigt Design er en ingeniørfaglig bacheloruddannelse med særlig vægt på designarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger. Bæredygtighed i bred forstand er omdrejningspunkt for uddannelsen, hvilket betyder det både dækker over miljø, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtige designudfordringer.

Bæredygtigt Design

 

 

1. semester - Aktørorienteret design

På første semester er projekterne ”Aktørorienteret design” og ”Designprocesser og visualisering”. Udgangspunktet at undersøge konkrete behov. Som studerende får du en basal indsigt i gennemførelsen af brugerstudier, kendskab til materialer og produkters konstruktion, samt erfaring med at arbejde med modeller i værksted.

Gennem projekterne får du kendskab til problembaseret projektarbejde. Via projektmodulerne udvikler du dit første koncept under hensynstagen til brugerbehov og teknisk realiserbarhed.

Eksempler på projekter på 1. semester

 • ”Affaldshåndtering i Kødbyen”
 • ”Kødbyens bytte-app”
 • ”Design af legeredskaber til offentlige legepladser”

”Følelsen af at gøre en forskel har altid været vigtig for mig. Ved at vælge Bæredygtigt Design håber jeg senere at kunne få et meningsfyldt arbejde, der kan gøre en forskel for mange mennesker og for miljøet.”

Mia, studerende på Bæredygtigt Design

2. semester – Re-design for bæredygtighed

Fokus på dette semester er primært på den miljømæssige bæredygtighed. Du får redskaber til at re-designe et produkt i forhold til materialevalg og konstruktion, samt til at designe en mere miljøvenlig brug af produktet.

Eksempler på projekter på 2. semester

 • ”Redesign af Picco Kapselmaskine”
 • ”Re-design for bæredygtighed af 3-in-1 rechargeable handheld window cleaner”
 • ”Bæredygtigt Re-design af Steba VK5”
 • ”Bæredygtigt re-design af Philips kaffemaskine Grind and Brew HD7761

3. semester – Design og anvendelse af prototyper

På tredje semester er der fokus på at co-designe gennem brugen af prototyper. Bæredygtighedsbegrebet åbnes op, så du også får en forståelse for den sociale del af begrebet. Igennem dette semester skal du i samarbejde med forskellige interessanter co-designe og udvikle forskellige typer af prototyper. Dvs. fokus er på samarbejde gennem forskellige former for materialiteter.

Eksempler på projekter på 3. semester

 • ”Ranglebob – design af legeredskab til udviklingshæmmede børn”
 • ”Forbedring af livskvalitet for demente borgere på plejehjem”

”I semesterprojekterne er der stor frihed til, i samarbejde med en vejleder, at vinkle projektet hen på det, du og dit team synes, er mest interessant at arbejde med.”

Camilla, studerende på Bæredygtigt Design

Se hvordan studerende på 3. semester arbejder med co-design

 

4. semester – Design af produkt/service-systemer

På fjerde semester udvides fokus fra produkter og ses nu i relation til services, altså de såkaldte produkt/service systemer. Du lærer at undersøge et produkt eller et system ud fra et livscyklusbaseret perspektiv, samt at udvikle produkt/service-systemer for optimeret bæredygtighed.

Eksempler på projekter på 4. semester

 • ”Eco-Bin - A Product/Service System for Can Collection”
 • ”Design af kvinde urinal til festival deltagere”

5. semester – System design (infrastruktur systemer/ materiale flow systemer)

På femte semester med temaet ”system design” bliver systembegrebet introduceret. Du lærer at se problemstillinger ud fra et holistisk perspektiv, og et produkt bliver på den måde en del af et samlet og komplekst system.

Du kan vælge mellem at arbejde med forskellige typer af samfundsmæssige systemer såsom infrastruktur systemer eller materiale flow systemer for at udvikle bæredygtige løsninger til en af disse fokuseringer.

Projekteksempler på 5. semester

 • ”ReThink - Et mere Cirkulært IKEA”
 • ”Blåboulevarden – en bæredygtig åbning af Ladegårdsåen”
 • ”Et affaldssystem i Ørestad Fælled Kvarter”
 •  ”Fjernvarmesystemet i Sydhavn”

6. semester – Bæredygtigt design

På sjette semester skal du via dit bachelorprojekt ”Bæredygtigt design projekt” udvikle et bæredygtigt design, hvilket enten kan være et produkt, et produkt/service-system eller et system. På dette semester lærer du desuden at anskue en bæredygtig design udfordring i et mere strategisk perspektiv. Til at understøtte bachelorprojektet, introduceres du for nogle kreative projektledelsesværktøjer.

Bæredygtigt Design

Eksempler på projekter på 6. semester

 • ”Girl Ur’in”
 • ”Co-empowerment i telemedicinsk sårbehandling”
 • ”Resourceeffektivisering af motoriserede køkkenapparater”
 • ”Makersspace som digital læringsrum”
 • ”Håndtering af medicinaffald fra private husholdninger”

”Jeg håber at finde en arbejdsplads der tillader at jeg kan udfolde mig kreativt, men samtidig tænker jeg, at den tekniske erfaring, jeg tager med fra studiet, vil gøre samarbejde de forskellige afdelinger imellem mere flydende og hele arbejdsprocessen mere effektiv.”

Aleksander, studerende på Bæredygtigt Design

studerende fortæller

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde