AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bæredygtig energiteknik, diplomingeniør

Kandidatmuligheder

Laboratoriearbejde


Med en diplomingeniøruddannelse i Bæredygtig Energiteknik får du adgang til en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.):


På begge kandidatuddannelser skal du vælge en specialisering, som afhænger af den specialisering du valgte på din diplomingeniør:

Bachelorspecialisering i Termisk Energiteknik giver adgang til følgende kandidatspecialiseringer:

Bachelorspecialisering i Elektrisk Energiteknik giver adgang til følgende kandidatspecialiseringer:

Bachelorspecialisering i Mekatronik giver adgang til følgende kandidatspecialiseringer:


ANDRE KANDIDATMULIGHEDER

Med en diplomingeniøruddannelse i Bæredygtig Energiteknik låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Som diplomingeniør har du nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. 

Samarbejde i laboratorie
 

LÆS MERE OM DINE JOBMULIGHEDER MED BÆREDYGTIG ENERGITEKNIK

 

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser