Forskning
Samarbejde

ARKITEKTUR OG DESIGN

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder

Med en bacheloruddannelse i teknisk videnskab (arkitektur og design) kan du fortsætte din specialisering og vælge en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør i enten Arkitektur, Industrielt Design eller Urbant Design.

Arkitektur

Kandidatuddannelsen i Architecture (Arkitektur) lægger vægt på konceptudvikling, projektmodning og projektering af offentlige og private bygninger. Du lærer at bruge moderne teknologiske hjælpemidler til at udvikle moderne arkitektur. Samarbejdet med Utzon Centret i Aalborg og andre institutioner giver uddannelsen en stærk international profil.

Industrielt design

Via kandidatuddannelsen i Industrial Design (Industrielt Design) lærer du gennem moderne integrerede designprocesser at skabe konceptdesign samt konstruere og produktudvikle fysiske og virtuelle produkter. Mange ID projekter består af et samarbejde mellem de studerende og de virksomheder, som efterspørger designingeniørens evne til at samle trådene i designprocessen.

Urbant design

Kandidatuddannelsen i Urban Design med specialisering i Urban Architecture kombinerer arkitektens designkompetencer med ingeniørens tekniske viden og sociologens indsigt. En urban designer tilrettelægger bebyggelser og byrum, der giver mennesker nye, spændende rumoplevelser. Opgaverne kan også omfatte planlægning af trafikanlæg og infrastrukturer i alle dele af verden.

Kandidatuddannelsen i Urban Design med specialisering i Mobilities and Urban Studies (Mobilitet og Urbane Studier) er en ny og international orienteret specialisering under kandidatuddannelsen i Urbant Design. Uddannelsen kombinerer ingeniørfaglige og tekniske kompetencer med mere teoretisk samfundsvidenskabelig viden. Det sikrer dig redskaberne til at kunne forstå, designe og planlægge mobilitet i og omkring byerne.

Andre kandidatmuligheder

Med en bachelor i Arkitektur og Design låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en andre relevante kandidatuddannelser - enten på Aalborg Universitet eller på en anden uddannelsesinstitution.

Særlige studieforløb under bacheloruddannelsen

Er du elitesportsudøver? – og vil du samtidig gerne uddanne dig
Nordjysk elitesport er et tilbud til dig, som er elitesportsudøver, og som har et ønske om at tage en uddannelse samtidig med at du udøver din sport på højt niveau. Se Nordjysk elitesport for mere information.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser