AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Arkitektur og Design

På Arkitektur og Design er man én stor familie - på godt og ondt

På Arkitektur og Design er man én stor familie - på godt og ondt

Claus Nygaard Thomsen fik arbejde ved Vejle Arkitekter efter studiet Fordi det var en mindre tegnestue har han haft godt brug af de tværfaglige kompetencer han har med sig fra Arkitektur og Design. Det varierer nemlig rigtig meget, hvad han arbejder med – så det kan være alt fra byudvikling til en konkret tilbygning til et parcelhus. Idag sidder han ved Alectia, som er rådgivende ingeniørfirma og har fået lov til at arbejde på større projekter. Det var interessen for det ingeniørfaglige, der oprindelig tændte Claus’s interesse for Arkitektur og Design uddannelsen i Aalborg – og efterfølgende kandidatuddannelsen som civilingeniør (cand.polyt.) i Architecture.

Hvorfor valgte du uddannelsen?

"Jeg var meget interesseret i de ingeniørfaglige discipliner, men det talte også meget til mig at kunne udforme det. Derfor hang det rigtig godt sammen med strukturen på Arkitektur og Design på Aalborg Universitet, hvor man lige såvel havde fokus på det man byggede som tegnede. Mit fokus var på formgivning inden for byggeri og have instruktionsdelen med og så kunne arbejde bredt inden for arkitektur. Det, jeg også rigtig gerne ville med uddannelsen, var at snakke med investorer, rådgive private og tegne små projekter, hvor der er plads til at komme ned i detaljen".

Claus Nygaard Thomsen
FÆRDIGUDDANNET CIVILINGENIØR I ARCHITECTURE I 2014
Tidligere:  Architectural Engineer ved Vejle Arkitekter
Idag: Alectia (fusioneret med Niras) danmarks tredjestørste rådgivende ingeniør virksomhed 
Egen virksomhed: Nygaard Thomsen med fokus på: Visualiseringer, boligrådgivning og skitsering.
Bor i Vejle 

Hvordan oplevede du din studietid?

"Aalborg er en dejlig studieby, og der var jo mange ligesindede. Det er ligesom en stor familie, hvor man er meget sociale sammen. Man sidder og arbejder med sin projektgruppe hver dag, så man lærer hinanden at kende på godt og ondt, som er det, der er med til at udvikle en som menneske".

Hvis du skal fremhæve et projekt, du har arbejdet med på studiet, hvilket skal det så være?

"Vi skulle lave et forslag til en helt ny kirke i Norge, hvor vi udarbejdede forskelige analytiske modeller. Det interessante var, at det handlede om tektonik, som er samspillet mellem konstruktion og arkitektur, som jeg synes var superspændende. Det blev rigtig godt, og vi arbejdede med nogle saksespær og forskellige konstruktioner til at lave en god effekt".

Hvad består dit nuværende job af?

"Jeg arbejder ved Alectia, som er et rådgivende ingeniørfirma. Her arbejder jeg ligenu med en hastesag, som jeg er indkaldt til, hvor jeg tegner i noget 3D-form, som kaldes BIM; Building Information Model.

Det varierer rigtig meget, hvad jeg arbejder med. Det kan gå helt fra en bys udvikling til at lave en tilbygning til et parcelhus, så det er slet ikke det samme arbejde hver dag overhovedet. Du sidder ikke med ét projekt ad gangen, du sidder måske med tre projekter og springer frem og tilbage mellem dem, men det er det, jeg synes er fedt.

På mit tidligere arbejde ved Vejle Arkitekter, varierede medarbejderne, det er økonomien der er afgørende. Når der har været projektet, der skulle projekteres, har der være hyret konstruktører ind, og ellers har det været mig, der har stået for det. Så det varierer - vi er som regel mellem to og fire ansatte. Ved mindre tegnestuer som Vejle Arkitekter er man nødt til at kunne flere ting, ellers hænger det ikke sammen økonomisk. Idag sidder jeg ved Alectia, som netop er fusioneret med NIRAS, og det betyder selvfølgelig, at jeg i højere grad har mere specialiserede opgaver jeg skal tage mig af".

Sundhedscenter Kolding - Etape 2
Et af de projekter Claus Nygaard har været med til at projektere er vinderprojektet for udvidelsen af sundhedscenteret i Kolding. 

Tog du et semester i praktik/på et andet universitet, og hvis ja kan du i så fald anbefale det?

"Jeg var i praktik hos Johansen Arkitekter i Vejle, og det var super lærerigt, da jeg fik lov til at lave rigtig meget forskelligt. De var fem mand på det tidspunkt, og jeg var fx med i København og lave mangelgennemgang og med på byggepladsen ved Moskeen på Nørrebro, som de tegnede. Det første jeg fik lov til at tegne var til en politisk opgave, som skulle indgå i et kommunalvalg, hvor vi samarbejdede med viceborgmesteren. Det var rigtig spændende, for der lærte jeg meget om mennesker og interesser. Borgmesteren har en interesse i at få flest stemmer ind, så det handlede om at tage højde for borgernes ønsker i projektet".

hvad skal der til for at få job? 

"Det jeg mener man skal være opmærksom på er, at lige når du er færdig, så går der en periode, hvor det er hårdt at komme ind på arbejdsmarkedet. Når du først er kommet ind, så får du nogle kontakter og et netværk, og derfra bliver det nemmere og nemmere. Det er også derfor det ofte giver pote på den lange bane at komme i praktik på kandidatuddannelsen". 

Job- og karrieremuligheder