AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Arkitektur og Design

De tekniske færdigheder gør det muligt at stille de rigtige spørgsmål

De tekniske færdigheder gør det muligt at stille de rigtige spørgsmål

Hanne Ring Hansen er uddannet civilingeniør i Arkitektur og arbejder idag som chefkonsulent inden for bæredygtigt byggeri og som fagleder i Rambøll Danmark. Hanne faldt for Arkitektur og Design, da hun ledte efter en uddannelse, der kunne kombinere hendes interesse for rum og arkitektur med en bedre forståelse og kunnen inden for det mere ingeniørtekniske.

Hvorfor valgte du uddannelsen?

”Jeg elskede at lege på vejen, som barn – jeg tegnede campingvogne eller huse og lavede indretningsplaner. Det var noget af det, jeg bare syntes var sjovt og kunne lide at lave – så allerede inden jeg startede i gymnasiet vidste jeg, at jeg gerne ville arbejde med rum og arkitektur.

I gymnasiet fik jeg et fag i design – og da vi på et tidspunkt skulle tegne et hus, og jeg havde problemer med konstruktionerne, fandt jeg ud af at jeg blev nødt til at forstå grundlæggende matematiske udregninger for at kunne designe og konstruere de huse, der holder. Det gjorde mig interesseret i at finde en uddannelse med fokus på det mere ingeniørfaglige – og valget faldt på Arkitektur og Design, da jeg her kunne kombinere arkitektur med min interesse for det mere tekniske". 

Hanne Tine Ring Hansen
Chefkonsulent inden for bæredygtigt byggeri og fagleder i Rambøll Danmark
Færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Architecure i 2004
Bor i Aarhus

Hvordan oplevede du din studietid?

”Det var et meget kreativt og konkurrencepræget miljø. Jeg synes dog, at det var meget dynamisk at være der, og vi løste mange forskellige opgaver. Det, der var rigtig fedt var, at man hvert semester blev udfordret på noget nyt. Vi skulle løse problemer og finde processer, som drev til en løsning.

Det var derfor, jeg valgte uddannelsen - man skulle ikke bare tegne noget for at gøre det lækkert. Vi skulle faktisk bruge beregningerne og ingeniørvidenskaben. Nogle gange går det galt, og man når ikke i mål, men det lærte jeg også vildt meget af. Du er i en lille inkubator, hvor man lærer at fejle, ”processe” og finde løsningerne.”

Hvad består dit nuværende job af?

”I dag arbejder jeg som ingeniør inden for bæredygtigt byggeri, som handler om at tænke i helheder. Det er altså både social bæredygtighed altså livet i huse, men også bæredygtighed i forhold til miljø og klima - hvordan vores bygninger fx påvirker miljøet. Det vil sige, når et hus bygges i træ eller stål, kigger vi på, om man gør noget godt for miljøet, og om denne ressource kan bruges igen. Derudover er der selvfølgelig økonomien, hvor man fx skal forholde sig til fleksibilitet. Kan man designe bygninger, så de er mere fleksible og langtidsholdbare og bliver mere økonomiske bæredygtige?

Helt konkret er jeg chefkonsulent inden for bæredygtigt byggeri og fagleder i Rambøll Danmark.  Jeg har været i Rambøll i 7,5 år. Her har jeg været med til at lave markedsudviklingen inden for bæredygtighed. Vi har blandt andet udviklet og etableret det danske Green Building Card, hvilket har været med til at skabe forandring i Danmark, og så sidder jeg også som fagleder i Rambøll, hvor jeg på tværs af landets kontorer hjælper med at definere Rambøll om en bæredygtig virksomhed.”

Er der et projekt du har skrevet du synes var særlig spændende?

På mit 9. semester valgte jeg med to medstuderende at undersøge, om der findes forskellige tilgange til bæredygtig arkitektur. Vi ville bruge vores viden til at lave vores afgangsprojekt på 10. semester.

Vi lavede en byplan og nogle bygninger, så vi nåede ikke ned i dybden med arkitekturen, men det var en rigtig fed proces. Det teoretiske speciale førte til en opfordring om at søge en PhD stilling, som jeg fik, så jeg skrev min PhD i tre år på Aalborg Universitet. Derigennem fik jeg lov til at opdyrke, hvordan vi laver en integreret designproces, som kan rumme tilgangene inden for bæredygtighed.

I løbet af de tre år blev jeg klar over, at jeg ville ud i praksis og gøre en forskel, og da jeg blev kontaktet af Rambøll i Aarhus, som efter en samtale tilbød mig et job inden for bæredygtigt byggeri, var det lige til højrebenet at takke ja."

Hvilke kompetencer fra din uddannelse kan du bruge i dit job?

"Jeg bruger den brede viden om alle de forskellige ingeniørberegninger. Det er nogle tekniske færdigheder, der gør, at du kan stille de rigtige spørgsmål. Det bruger jeg hver eneste dag.

Kommunikation og formidling er også rigtig vigtig i forhold til det at kunne præsentere sine ideer og sit materiale, så det bruger jeg selvfølgelig ofte. Det er vigtigt at kunne sælge en opgave og sælge nogle ideer. Jeg synes, at man på studiet bliver rigtig god til at kommunikere og sætte sig i modtagerens sted.

Det tværfaglige ved at tage et humanistisk fag og blande med noget teknik gør, at man bliver god til at arbejde med brugere. Alt, hvad jeg laver, tager afsæt i, hvem aftageren er, og hvem der skal bruge det færdige produkt. Det, der motiverer mig, når jeg går på arbejde, er at skabe værdi for brugerne. Man bliver samtidig god til at oversætte, og man bliver skolet til at tænke." 

Hvordan har du oplevet jobmulighederne efter endt uddannelse?

"Arbejdsløsheden er lidt højere for kreative uddannelser, og det er fordi ens uddannelse er lidt ”skæv”, og man ikke passer 100 % ned i en kasse. Jobmulighederne er gode, men man skal være god til at se, hvad man er god til og kan bidrage med som nyuddannet og samtidig mærke sig selv. Nogle ender fx som selvstændige eller arbejde med noget helt andet end fx traditionelt arkitektur og design arbejde." 

Job- og karrieremuligheder