Forskning
Samarbejde

Arkitektur og Design

Sustainable Learning - Lydens by Skole i Struer

Sustainable Learning - Lydens by Skole i Struer

Katrine Ravn Møller, Lars Krog Jensen og Louise Abildtrup Nickelsen er blevet færdige på ingeniøruddannelsen i Arkitektur på Aalborg Universitet med specialet "Sustainable Learning". Deres afgangsprojekt udforsker et kommuneskoleprojekt i Struer - Lydens by Skole. Den nye folkeskolereform fra 2014 giver eleverne en længere og mere varieret skoledag. Udfordringerne er baggrunden for gruppens forslag til en skole med fokus på de optimale forudsætninger for indlæring samt på indeklimaet med særligt fokus på dagslys og akustik.

Sustainable Learning forms the development of a public school project in Struer, Lydens by Skole. The school is a place for gathering with an inviting and playful identity, emphasizing the school as an icon for the City of Sound, Struer. The project investigates exploratory learning environments with architectural and sustainable value. The integrated design process sets the framework for the project, which includes the Vitruvian virtues of architecture, considering aesthetic, functional and technical parameters when aiming for a perfection of form.

The project deals with the initiatives of the new Danish public school reform with longer school days, room for exercise and movement, and learning in multiple ways, both in and outside the classroom.

Arkitektur og Design speciale i Sustainable Learning

For optimal learning conditions, high requirements are set for the indoor climate with focus on daylight and acoustics. The building is designed to fulfill the energy demand appointed by the Danish government for 2020. With active design strategies, the building reaches the standard of a zero energy building.

Arkitektur og Design speciale i Sustainable Learning

Prøv selv at se Katrines, Lars's og Louises projektbeskrivelse som pdf her (på engelsk)

eller læs om projektet i AAUs projektdatabase

Studerende fortæller