Forskning
Samarbejde

Arkitektur og Design

Liveable Water i sundere og livlige byer

Liveable Water i sundere og livlige byer

“Liveable Water” er et kandidatprojekt fra Urban Design af Louise Meier og Nellie Veller Hansen, fra Arkitektur og Design. Projektet handler om at skabe et bedre og sundere byer som er værd at bo i i fremtiden. Deres fokus er på Indre Nørrebro i København, da bydelen har været præget af oversvømmelser fem gange siden 2010 på grund af skybrud. Derfor er der hårdt brug for en byfornyelse. Projektet er et forslag til en omdannelse af de bymæssige offentlige arealer på Indre Nørrebro; øgede vandmængder fra storme skal håndteres således, at det overskydende vand skal kunne bruges, så det gavner både beboere og mangfoldigheden.

Liveable Water er et projekt, der er kommet til verden på grund af engagement og et idealistisk håb om bedre, sundere og beboelige byer i fremtiden. Projektet fokuserer på baggrunden for Indre Nørrebros fem oversvømmelse, der er sket siden 2010 på grund af skybrud. Derfor har den københavnske bydel behov for en byfornyelse.  

Projektet foreslår en omdannelse af det offentlige byrum omkring Indre Nørrebro ved at håndtere de øgede vandmængder fra stormvejr således, at vandet bruges som en ressource til gavn for beboerne og giver erfaringer og mangfoldighed i nabolaget.   


Visualisering af projektet

En stormvands-strategi skal være løsningen og tre anslagspunkter skal udgøre designvalget for Hans Tavsens Park ved siden af Assistens Kirkegården, Rantzausgade og Askovgårdens Plads, der ligger i Korsgade.  

De forskellige designs skaber en række beboelsesområder med mange lag, som tilføjer nogle grundlæggende funktioner i byrummet og gør stormvandet til en ressource, der fremhæver rum forskelligt. Ved at styrke livet til fods bliver en lang række af værdifulde sociale og kreative muligheder sat i spil.  


Visualisering af projektet 

En forvandling af den daglige travlhed afspejles i de forskellige omgivelser, både i dagtimerne og om natten. Lyseffekterne og en variation af de voksende miljøer danner faser, som skaber en oplevelse af udforskning, overraskelse og undren.  


Visualisering af projektet 

Prøv selv at kigge nærmere i Louise og Nellie's egen projektbeskrivelse i PDF her (på engelsk)

Studerende fortæller