Forskning
Samarbejde

Arkitektur og Design

Fagligt indhold

Fagligt indhold

En bachelor i arkitektur og design på Aalborg Universitet tager 3 år fordelt på 6 semestre. Allerede efter første års introforløb har du mulighed for at specialisere dig inden for Arkitektur og Urbant design eller Industrielt design.

Strukturen på bacheloruddannelsen i teknisk videnskab(arkitektur og design)

På bachelordelen af uddannelsen skal du i løbet af et semester både undervises og selv løse projekter - enten alene eller i en gruppe. Hvert semester bliver du sammen med din gruppe stillet overfor nye og spændende opgaver, som I skal løse i fællesskab på den mest kreative måde. Til hver gruppe er tilknyttet én eller flere vejledere, som fungerer som rådgivere i forbindelse med jeres projekt.

Gruppearbejde 

Se eksempler på projekter fra Arkitektur og Design her.

Samtidig med projektarbejdet bliver du tilbudt kurser, der relaterer sig til de kreative og tekniske dele af projekterne. Det kan være i teknisk tegning, perspektivtegning, 3D modellering, fremstillingsprocesser, tektonik samt programmering. Derudover er der kurser i, hvordan projektarbejde organiseres og styres hensigtsmæssigt. Kurserne afholdes af både undervisere fra arkitektur og design, universitetets andre uddannelser, arkitekter og designere fra kendte danske og udenlandske tegnestuer samt relevante fagfolk fra erhvervslivet.

Introforløb (1.-2. SEMESTER)

Det første år på 1. og 2. semester har du den ene side kurser i for eksempel samarbejde og projektmanagement og på den anden side fag som arkitektur og design teori og historie, 3D visualiseringer og værk og/eller designanalyse.

I løbet af projektarbejdet på 1. semester skal du udforme et rum eller et objekt i mindre skala og på 2. semester komme med dit bud på nye projekter eller bygninger på baggrund af en værk- og/eller designanalyse.

De første fire uger på 1. semester har Arkitektur og Design et spændende introforløb. Det betyder, du hurtigt får et netværk og kommer til at føle dig hjemme på studiet. På introforløbet tilbydes du en række sociale aktiviteter og en rustur, og så skal du lave dit første miniprojekt – så du kommer i gang på studiet.

A&D projektmodel
Eksempel på model af studieprojekt

specialisering (3.- 5. SEMESTER)

Efter det første år har du mulighed for at vælge at specialisere dig indenfor enten Arkitektur/Urbant design eller Industrielt design. På 3. til 5. semester får du flere grundlæggende færdigheder indenfor produkt- og servicedesign eller arkitektur og bybygning. Det sker gennem projektarbejde og kurser – hvor du både arbejder med projekter alene og i grupper.

Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (arkitektur og design) er en internationalt orienteret uddannelse, og i løbet studiet tilbydes du en række studieture i Europa, hvor du kan opleve og lære, hvordan arkitektur og design er udviklet i andre kulturer.

Studietur i Jylland
På studietur i Jylland

Bachelorprojekt (6. SEMESTER)

6. semester afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Du har mulighed for at vælge at specialisere dig yderligere, hvis du har valgt specialet Arkitektur/Urbant design, idet du på 6. semester vælger at skrive dit projekt inden for enten Arkitektur/Urbant Design eller Industrielt Design.

Speciale projekt på A&D

Arkitektur/ Urbant design Specialisering (BSc. Ark/Urb)

Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab med specialisering i arkitektur og Urbant design giver dig en bred faglighed inden for arkitektur og bydesign. Den brede tilgang giver dig grundlaget for at vælge en kandidatoverbygning inden for Arkitektur, Urbant design eller lignende. 

Bacheloruddannelsen kobler arkitektur- og ingeniørkunst, hvilket udfylder et hul mellem traditionelle danske arkitektuddannelser og bygnings-ingeniøruddannelser.

Industriel design (specialisering) (BSc. Industrielt design)

Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab med specialisering i Industrielt design har fokus på produkters konstruktion, form og funktion, men også på hvordan de kan produceres og bruges nemmere.

Det er en bred uddannelse, som gør dig i stand til at designe en lang række forskellige produkter. Kombinationen af ingeniør- og designfaget og det tætte samarbejde med virksomheder i projektarbejdet giver dig en stærk profil indenfor Industrielt design.

Mød nanna fra arkitektur og design

 

Mød Johannes fra Arkitektur og Design

 

studerende fortæller

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde