Forskning
Samarbejde

Arkitektur og Design

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

Samt ét af følgende kravsæt:

 1. Fysik B og Kemi C
 2. Fysik B og Bioteknologi A
 3. Geovidenskab A og Kemi C

Opfylder du ikke adgangskravene til den ingeniøruddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du mulighed for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk

Gode matematikkundskaber er centrale for at få succes som studerende på en ingeniøruddannelse. Derfor anbefaler vi alle ansøgere, som har haft ét eller flere års pause mellem studentereksamen og studiestart, at tilmelde sig Brush-up-kursus i matematik, ligesom det anbefales at deltage i den frie studieaktivitet Math 101.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design på Aalborg Universitet. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, som får tilbudt en studieplads.

Du kan søge optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal studiepladser

I 2021 udbød AAU 120 studiepladser på bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design. Adgangskvotienten blev 7,0 efter 7-trinsskalaen.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 10 % af pladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Der kan også være tale om fagligt relevant højskoleophold. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

Eksempler på Relevant uddannelse

 • Dele af bacheloruddannelserne i Arkitekt, By, Energi- og Miljøplanlægning, Byggeri og Anlæg, Byggeteknologi, Byg-ningsdesign, Design og Innovation eller Produktion og Konstruktion
 • Dele af diplomingeniør i Byggeri og Anlæg, Integreret Design, Bygningsdesign, Bygningsteknik, Bygningsdesign.
 • Dele af professionsbacheloruddannelsen som Bygningskonstruktør, uddannelse fra Designhøjskolen i Kolding og relevant bygningshåndværksuddannelse
 • Erhvervsuddannelser som fx Bygningsmaler, Elektriker/installationsteknik, Glarmester, Maskinsnedker, Træ-drejer, Murer, Stenhugger, træfagenes byggeuddannelse, Tømrer og Snedker, VVS-teknisk uddannelse, energimontør

Eksempler på ikke relevant uddannelse:

 • Kontoruddannelse
 • Butik- og serviceuddannelser

eksempler på Relevant erhvervsarbejde:

 • Arbejde inden for design, planlægning og lignende arbejde i ingeniør- eller entreprenørvirksomheder, kommune, regioner og stat

Eksempler på ikke relevant erhvervsarbejde:

 • Almindelige kontorarbejde
 • Økonomiarbejde
 • Salgs- og butiksarbejde

Andre aktiviteter (min. 4 mdr.)

 • Fagligt relevant højskoleophold med fokus på undervisningsforløb indenfor arkitektur, design og planlægning.
 • Teknisk relevante kurser på minimum gymnasialt niveau, f.eks.Teknikfag (Byggeri og energi / Udvikling og produktion / Digitalt Design og udvikling), Teknologi, Innovation, Design eller Kommunikationsdesign.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De ovennævnte adgangskravsfag skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

På Adgangskursus i Aalborg og Esbjerg kan du på 1 eller 1 ½ år få en adgangseksamen til en ingeniøruddannelse. Du har også mulighed for at tilmelde dig et enkeltfag. Læs mere på AAU's Adgangskursus.

Hvis du har taget adgangskursus og skal søge ind på en bacheloruddannelse, skal du huske at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Optagelse med merit
 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer