AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Applied Industrial Electronics

Fagligt indhold

Overvågning af eksperiment

 

SE STUDIEORDNING FOR APPLIED INDUSTRIAL ELECTRONICS


Bacheloruddannelsen i Applied Industrial Electronics dækker bredt inden for det elektroniske og effektelektronisk område. På uddannelsens første semestre lærer du om basale elektroniske systemer, og hen mod slutningen af uddannelsen arbejder du med mere specialiserede temaer som fx industriel elektronik, robotteknik og mekatronik.

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af studietiden, mens den anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt samarbejde med forskningsmiljøerne og/eller virksomheder. Sammen med din gruppe bruger du teorier og metoder til at løse en problemstilling fra den virkelige verden. Der er på alle semestrene mulighed for at lave projekter med forsøgsopstillinger i laboratorier.

I løbet af uddannelsen bliver der arrangeret studieture til forskellige industrivirksomheder, ligesom der bliver arrangeret gæsteforelæsninger med folk fra industrien, som kommer og fortæller om udviklingen inden for elektronik- og effektelektronikområdet og om de praktiske systemer og projekter, de arbejder med.
 

 

1. SEMESTER: BASALE ELEKTRONISKE SYSTEMER

Uddannelsens første semester handler om basale elektroniske systemer, og du lærer at arbejde problemorienteret i både kurserne og i projektarbejdet. I kurserne arbejder du med calculus og med grundlæggende energisystemer og elektrofysik. I projektarbejdet sætter du din viden fra kurserne i spil, når du sammen med din gruppe laver dit første projekt. I projektet kan du fx undersøge hvordan et simpelt elektronisk system virker i en dørklokke eller i en Lego robot.

PROJEKT

 • Basic Electronic Systems (15 ECTS)

KURSER

 • Calculus (5 ECTS)
 • Fundamental Energy System Physics and Topology   (5 ECTS)
 • Problem Based Learning in Science, Technology and Society (5 ECTS).
   

2. SEMESTER: MIKROPROCESSOR-BASEREDE SYSTEMER

Omdrejningspunktet på 2. semester er mikroprocessorer. I kurserne får du en grundlæggende viden om elektronik, programmering og lineær algebra. I projektet arbejder du med mikroprocessorer. Du bliver fortrolig med principperne for sådanne systemer og lærer at bygge og programmere et system. Du kan fx udvikle et elektrisk styret doseringssystemet eller med at styre en fodboldrobot.

PROJEKT

 • Microprocessor Based Systems (15 ECTS)

KURSER

 • Introduction to Electrical Engineering (5 ECTS)
 • Real Time Systems and Programming Language (5 ECTS)
 • Linear Algebra (5 ECTS).
   

3. SEMESTER: INSTRUMENTERING

På uddannelsens 3. semester er temaet instrumentering. I kurserne arbejder du med kredsløbsteori, signalbehandling og anvendt ingeniørmatematik. I projektarbejdet bruger du fagligheden fra kurserne, når du undersøger, hvordan et batterilager til et solcelleanlæg på huset virker,  eller hvordan en lysdæmper skal dimensioneres.

PROJEKT

 • Instrumentation (15 ECTS)

KURSER

 • AC Circuit Theory (5 ECTS)
 • Applied Engineering Mathematics (5 ECTS)
 • Signal Processing (5 ECTS).


4. SEMESTER: STYRING OG REGULERING

4. semester handler om styring og regulering. I kurserne beskæftiger du dig med regulering, modellering og simulering og med effektelektronik. I projekterne integreres kursernes indhold, når du fx arbejder med styring af et hastighedsreguleret pumpesystem eller en konverter til et solcellesystem.

PROJEKT

 • Styring og regulering (15 ECTS)

KURSER

 • Fundamental Control Theory (5 ECTS)
 • Modelling and Simulation 5 ECTS)
 • Power Electronics (5 ECTS).


5. SEMESTER: AUTOMATISERING MED ANVENDT EFFEKTELEKTRONIK

På 5. semester er der fokus på automatisering. I kurserne arbejder du med digital regulering, elektriske maskiner og numeriske metoder. I projektet kan du fx arbejde med regulering af en varmepumpe til gulvvarme, hvordan styring af en DC motor til en gocart skal være, eller hvordan generatoren i en vindmølle kan tilkobles via en effektelektronisk konverter.

PROJEKT

 • Automatisering med anvendt effektelektronik (15 ECTS)

KURSER

 • Modern Digital Control (5 ECTS)
 • Electrical Machines (5 ECTS)
 • Numerical Methods (5 ECTS) 


6. SEMESTER: EFFEKTELEKTRONIK OG ELEKTRISKE MASKINER ELLER MODELLERING OG STYRING AF ROBOTTER

6. semester er uddannelsens afsluttende semester. Kurserne på dette semester handler om modellering og regulering af robotter, mekanik. Du følger også et kursus omkring test og validering, som også indeholder teorier omkring systemforståelse og -opsætning. På dette semester skriver du dit bachelorprojekt, og du kan vælge imellem to forskellige projekt temarammer:

 • Effektelektronik og elektriske maskiner, hvor du fx kan arbejde med elektriske maskiner i små isolerede netsystemer, kigge på en aktiv dæmper til mekaniske vibrationer på en borerig eller se på udviklingen af generatorsystemet til et bølgeenergisystem.
 • Modellering og regulering af robotsystemer. Her kan du fx arbejde med undervandsrobotter til inspektion af kabler på havbunden eller med dronesystemer til installations- eller miljøovervågning.

PROJEKT

 • BSc projekt: Effektelektronik og elektriske maskiner  

eller

 • ​Modellering og regulering af robotsystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Mechanics (5 ECTS)
 • Modelling and Control of Robot Manipulator (5 ECTS)
 • Test and Validation including System Set-up and Understanding (5 ECTS).

 

STUDIESTARTSPRØVE

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

 

Kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde