AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Anvendt filosofi

Udlandsophold

Udlandsophold

 

Bacheloruddannelsen i Anvendt filosofi lægger stor vægt på at imødekomme den enkelte studerendes interesse for at anvende filosofien i forskellige praksiskontekster. Et eventuelt udlandsophold placeres bedst på uddannelsens 4. semester.

Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med mange forskellige universiteter rundt om i verden - og du spiller den altafgørende rolle for, hvor du vil hen og hvornår. Mulighederne er mange, så længe filosofien indgår.

Aalborg Universitet hjælper dig med at finde et universitet i udlandet. Opholdet er SU-berettiget. Det vil indgå i din uddannelse i stedet for det semester, du skulle have haft på Aalborg Universitet, og godskrives i dit danske eksamensbevis.

Vejledning og inspiration i forbindelse med udlandsophold (herunder også vejledning i relation til ansøgning om økonomisk støtte til udlandsophold) kan du få på universitetet ved henvendelse til Internationalt kontor.
 

Praksissamarbejde

Det er på tilsvarende vis muligt at indlægge et praksisophold på bacheloruddannelsen 4. semester. Praksissamarbejdet kan finde sted i samarbejde med erhvervslivet eller i institutions- og uddannelsesverdenen.

I forbindelse med etablering af virksomhedssamarbejder er det muligt at søge vejledning hos AAU Karriere.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold