AAU logo

Anvendt filosofi


Job & karriere


Jobmuligheder

Anvendt Filosofi kan åbne døre både i uddannelsesverdenen, i institutionsverdenen og i erhvervslivet. I erhvervs- og samfundslivet er der brug for medarbejdere, som kan arbejde udviklingsorienteret ud fra en filosofisk tilgang, eller som kan arbejde med etiske og værdimæssige spørgsmål i forhold til en virksomheds ledelse, medarbejdere, klienter, kunder, politikker mv.

Eksempler er 

 • når beklædningsindustrien udarbejder etiske retningslinjer for, hvordan man undgår børnearbejde hos sine underleverandører
 • når fødevareindustrien arbejder med værdispørgsmål og strategier for bæredygtig udvikling af virksomhedens miljømæssige eller økologiske profil
 • når den teknologiske og medicinske udvikling rejser en lang række etiske spørgsmål , fx vedrørende nye metoder til fosterdiagnostik eller gensplejsning.
   

gymnasielærer eller anden underviser

Har du et ønske om at uddanne dig som underviser mhp. ansættelse som gymnasielærer, er det også en mulighed. Anvendt fFlosofi lever nemlig indholdsmæssigt op til de faglige krav, som skal være opfyldt for at opnå undervisningskompetence i gymnasiet og på hf. Filosofifagligheden kan naturligvis også danne et godt udgangspunkt for dig som underviser andre steder, fx på en højskole eller på en videregående uddannelse. 

 

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE