Forskning
Samarbejde

Anvendt filosofi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

FØRSTE ÅR (1. og 2. semester):

Her bliver du introduceret til filosofiens kernestof, filosofiens historie og en række af de klassiske filosofiske discipliner.

1.semester

På 1. semester introduceres i faget 'Filosofihistorie' til en række af de vigtigste tænkere og hovedstrømninger i filosofien fra Antikken til det 20. århundrede.  I faget 'Etik' arbejdes med den første skriftlige opgave i anvendt filosofi, hvor etisk teori og analyse appliceres på cases fra den virkelige verden. Faget 'Akademisk og filosofisk introduktionskursus' introducerer til filosofiens egenart og metoder.

2.SEMESTER

På uddannelsens 2. semester arbejdes med to større fag. I 'Politisk filosofi' introduceres til de centrale ideer blandt politisk-filosofiske hovedstrømninger så som liberalisme, socialisme og republikanisme. Faget 'Erkendelsesteori og metafysik' fokuserer på to af de klassiske filosofiske spørgsmål: Hvad er verden egentligt, og hvorledes kan vi vide noget om den?. Dertil introduceres der på semesteret til to vigtige værktøjsfag: 'Problembaseret læring' og ’Argumentationsteori'


 
ANDET ÅR (3. og 4. semester):

Her fortsætter de klassiske filosofiske fag, men de suppleres nu at praksisrettede fag i anvendelsesorienteret filosofi.

3.SEMESTER 

Faget  'Videnskabsfilosofi' er projektmodulet på 3. semester og her arbejdes med spørgsmålet om, hvad videnskab er og kan. Herudover ligger faget 'Logik' på semesteret, samt det valgfrie modul 'Filosofisk dialog og vejledning', hvor du via en meget øvelsesbaseret undervisning får prøvet kræfter med filosofien som interaktionel/dialogisk praksis.

4.SEMESTER

Uddannelsens 4. semester består af tre fag, med fokus på tre forskellige fag- og arbejdsområder, hvor filosofien anvendes. Det drejer sig om 'Sundhedsfilosofi', 'Miljøfilosofi' og 'Organisationsfilosofi'.


 
TREDJE ÅR (5. og 6. semester):

Her udarbejder du et bachelorprojekt inden for anvendt filosofi. Projektet laves samtidig med, at du er ude på dit bachelor side- eller tilvalgsfag. Dit side- eller tilvalgsfag vigtigt for din samlede profil, og tidligere studerende har ofte brugt side- og tilvalgsfag som en måde at rette deres filosofiske uddannelse mod en bestemt anvendelse i praksis.
 

hør om uddannelsen og studiemiljøet

Mød studerende og undervisere fra Anvendt Filosofi.

 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer