AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Anvendt filosofi

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter, at du opfylder nedenstående krav, eller at du kan dokumentere at have tilsvarende kvalifikationer:

 • Bestået adgangsgivende eksamen
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

BEMÆRK! Fra optaget 2022 vil der være krav om bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der rettidigt søger og opfylder adgangskravene, som er sikret en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal Studiepladser

I 2020 udbyder AAU 70 studiepladser på bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi.

AAU udbød i 2019 70 studiepladser på bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi. Alle ansøgere, som opfyldte adgangskravene, blev optaget på uddannelsen.
 

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 20% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Særlig relevant frivilligt arbejde på fuld tid kan indgå i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter (dog minimum 3 måneder).

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation.

Eksempler på relevant uddannelse 

 • Dele af bacheloruddannelse i filosofi eller idéhistorie
 • Dele af øvrige uddannelser med indhold af filosofi eller idéhistorie 

Eksempler på ikke relevant uddannelse

 • Kontoruddannelse
 • Butiks- og serviceuddannelser

Eksempler på relevant erhvervsarbejde

 • Arbejde med filosofisk indhold som rådgiver, vejleder, underviser, analytiker mv.
 • Arbejde i NGO
 • Arbejde med oplysning og formidling, journalistisk arbejde

Eksempler på ikke relevant erhvervsarbejde

 • Kontorarbejde, servicearbejde, salgsarbejde eller produktionsarbejde
 • Au-pair

Andre Aktiviteter (min. 3 mdr) 

 • Fagligt relevante højskoleophold med en filosofisk linje

Motiveret ansøgning

Ønsker du, at en motiveret ansøgning skal indgå i vurderingen af din ansøgning, skal den uploades sammen med din ansøgning eller umiddelbart efter. Det er valgfrit, om du skriver en motiveret ansøgning.

Den motiverede ansøgning må maks. være 2300 anslag inkl. mellemrum. Ansøgningen skal give et indtryk af dit kendskab til filosofi og anvendt filosofistudiet generelt og konkret i forhold til studiet på AAU. Ligeledes kan ansøgningen indeholde overvejelser omkring, hvorfor du netop søger ind på Anvendt filosofiuddannelsen, og specielt på AAU, samt betragtninger vedrørende fremtidsperspektiver efter endt bachelor- eller kandidatuddannelse. Endelig kan ansøgningen indeholde fremstillinger, der giver et indtryk af dine interesseområder, specielt relateret til filosofiområdet. Ansøgningen skal skrives som sammenhængende tekst og altså ikke opstilles i eksempelvis punktform.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

22. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer