Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Nyudviklet udstyr skaber gennembrud inden for graviditets- og fødselsovervågning

Opfindelsen er videreudviklet til et monitoreringssystem, CentaFlow, der er baseret på analyse af lyde fra pulsen i blodkar i relation til moderkage og dermed barnet, samt lyde fra barnets hjerteklapper. Herved gøres information let tilgængelig, der tidligere krævede en ultralydsscanning.

Specielt interesserer man sig for de graviditeter, hvor der er risiko for, at barnet ikke modtager den nødvendige blodtilførsel, fordi moderkagen ikke fungerer som den skal, eller fordi den gravide har en risikotilstand som f.eks. forhøjet blodtryk eller diabetes. Her vil den gravide typisk blive tilbudt en række kontroller på sygehuset med specialiserede ultralydsscanninger.  

Med CentaFlow åbnes der op for nye muligheder, også på verdensplan. Specielt i udviklingslande, hvor de gravide i dag ikke tilbydes monitorering som ultralydsskanning ved tilstande med risiko for mor og barn, kan systemet potentielt gøre en forskel.

Idet systemet er trådløst, kan det anvendes som en diagnostisk test og muliggør samtidig anvendelse i længere tid ad gangen – f.eks. under fødsel eller ved hjemmemonitorering er anvendelsen meget bred. Det er en stor fordel, da information om moderkagens funktion og dermed barnets iltforsyning er den mest essentielle information om barnets helbredstilstand, hele vejen gennem graviditeten, men også under selve fødslen, hvor barnets helbred bliver udfordret gennem timer med veer.

Skønt opfindelsen bygger på en eksisterende teknologi, er det ikke en metode, der har været tilgængelig til dette særlige formål, hvor der er langt mellem de store gennembrud. Opfindelsen er således blevet modnet gennem monitorering af 300 deltagere på Regionshospitalet Viborg,  og har været en del af et større forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Universitet, hvor systemet er afprøvet på et hospital i Tanzania. Der er planlagt et kohorte studie med 500 deltagere i graviditet og fødsel i post-doc regi med start i 2017.

Bag den banebrydende teknologi  står jordemoder, PhD studerende Diana Riknagel samt lektor Birthe Dinesen og Professor Johannes Struijk. Teknologien er blevet modnet gennem støtte fra Proof-of-Concept-midler samt erhvervs Ph.d. ordningen hos Ministeriet for Innovation og Videregående Uddannelser. Forskningen har modtaget 3 Awards det sidste år (IFPA Loke Award, IFPA Elsevier New Investigator Award, og Hanne Kjærgaards Mindelegat).

Telesundhedsvirksomheden Viewcare A/S forestår den videre kommercielle udvikling af teknologien i samarbejde med Aalborg Universitet. Samarbejdet har for nuværende ledt til 3 patentansøgninger og er godt på vej mod en CE-godkendelse af det nye udstyr til foster- og fødselsovervågning.

Yderligere info

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til AAU's opfindelser og teknologi, og til hvordan du erhverver dig ret til at udnytte dem kommercielt, er du velkommen til at kontakte:

Patent & Kommercialisering
Tlf.: 9940 3374
E-mail: patent@adm.aau.dk