Samarbejd med Statens Byggeforskningsinstitut. Foto: Jørgen True

Indgå samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København samarbejder med virksomheder, institutioner og myndigheder om forskning, formidling og uddannelse på bygge- og boligområdet.

Udvikling og innovation i byggeriet og boligsektoren er af afgørende betydning for vores trivsel, vækst og velfærd. SBi har til formål at skabe og formidle forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. 

Vi tilbyder dig og din virksomhed:

  • Mulighed for forskningssamarbejde med SBi
    Et forskningssamarbejde med SBi kan give dig ny viden inden for byggeteknik, indeklima, energieffektivt byggeri, bæredygtighed, byudvikling, boligforhold eller arkitektur. Du har fx mulighed for at få stationeret en forsker i din virksomhed i en længere periode, fx en erhvervs-ph.d.-studerende
  • Hjælp til udvikling og afprøvning af produkter
    SBi’s tilbud om hjælp til udvikling, afprøvning og evaluering af nye produkter og løsninger hos dig og din virksomhed sker på forskningsbaseret og uvildig basis
  • Konsulentydelser inden for sekretariats- og formidlingsopgaver med relation til bygge- og boligforskning
Se også...

Sådan gør du...

Hvis du ønsker at indgå et samarbejde, er du altid velkommen til at kontakte:

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
Tlf.: 9940 2525
E-mail: sbi@sbi.aau.dk

Vidste du...

...at du kan få personlig informationsvejledning på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), hvis du har indgået et forskningssamarbejde med AAU?
 

Book et vejledningsmøde

Statens Byggeforskningsinstitut tilbyder dig også: