Aftal rammer og fokus for ErhvervsPhD-projektet

Aftal rammer og fokus for ErhvervsPhD-projektet

I et ErhvervsPhD-projekt indgår virksomheden og Aalborg Universitet i et tæt samarbejde, men ud fra forskellige vinkler. Derfor er det vigtigt at skabe rammerne for et godt samarbejde fra starten af.

Hvor virksomheden vægter det kommercielle aspekt af samarbejdet højt, giver publikationer og forskningshøjde værdi for AAU. Den ErhvervsPhD-studerende skal forsøge at danne bro mellem de to, hvilket bliver nemmere, hvis samarbejdet mellem vejlederne er tæt og godt.
 

Lav en forventningsafstemning

En måde, hvorpå man sikrer et godt samarbejde fra starten af, er ved at lave en god forventningsafstemning om nogle af de ting, der kan være forskellige ønsker til i ErhvervsPhD-samarbejdet. Det kan være en god idé at aftale:

  1. mål, deadlines, leverancer
  2. fordeling af kandidatens tid mellem universitetet og virksomheden
  3. hvordan resultaterne skal kommunikeres og formidles hos virksomheden/på universitetet
  4. mødefrekvens (formaliser gerne møderne og læg dem ind i kalenderen)
  5. de tre parters roller i projektet (hvem forventes at gøre hvad)
  6. personskift (hvordan sikrer man projektets forankring ved vejlederskift, ny ledelse i virksomheden, graviditet og langtidssygdom?)
  7. hvad vil virksomheden med kandidaten efterfølgende?
     

Kom i gang - trin for trin

Mere om erhvervsPhD

Vi hjælper dig i opstarten

Kontakt AAU's ph.d.-kontor
Tlf.: 9940 9638
E-mail: aauphd@adm.aau.dk