Gode råd til opstart af ErhvervsPhD

Gode råd til opstart af ErhvervsPhD

For at I kommer bedst muligt fra land med et ErhvervsPhD-samarbejde er her syv gode råd fra virksomheder, som allerede er i gang med eller har afsluttet et ErhvervsPhD-samarbejde.

 1. Gør jer klart, hvad I vil have ud af en ErhvervsPhD

  Fokusér på det udbytte, I ønsker at opnå – er ErhvervsPhD-ordningen den rette løsning til det formål? Det er vanskeligt at skrive en god ansøgning, hvis formålet med projektet ikke er tydeligt defineret fra starten af. Husk, at projektet skal have både et kommercielt udbytte og videnskabelig højde.
   
 2. Lav en grundig forventningsafstemning om rammerne for projektet med de andre projektparter

  Aftal mål, deadlines, leverancer, fordeling af kandidatens tid mellem universitetet og virksomheden, mødefrekvens, de tre parters roller i projektet, hvad gør I ved personskift osv. Jo grundigere forventningsafstemning, desto større er sandsynligheden for succesfuldt samarbejde.
   
 3. Brug InnovationsFonden og AAU's Fundraising og Projektledelses-kontor som sparringspartner om indholdet i ansøgningen

  De besidder erfaring og viden om, hvad der vægtes i bedømmelsen, og er inde i regler og bekendtgørelser for området.
   
 4. Søg igen, hvis projektet ikke bliver godkendt første gang

  Over 40 procent får afslag på den første ansøgning, mens succesraten anden gang er over 65 procent.
   
 5. Lav et forprojekt

  Hvis I ikke kender kandidaten i forvejen, kan det være en god investering at ansætte vedkommende i en midlertidig stilling i 3-6 måneder først. På den måde får I mulighed for at se hinanden an, før I indleder et treårigt samarbejde, og kandidaten opnår værdifuld praksisviden, som kan bruges til at skærpe fokus i ansøgningen.
   
 6. Opret en styregruppe med medlemmer fra både virksomheden og universitetet, som eksisterer gennem hele ErhvervsPhD-forløbet

  Det sikrer enighed og koordinering i ErhvervsPhD-projektet og giver et tættere samarbejde mellem universitetet og virksomheden. 
Mere om erhvervsPhD

Vi hjælper dig i opstarten

Kontakt AAU's ph.d.-kontor
Tlf.: 9940 9638
E-mail: aauphd@adm.aau.dk