Krav til virksomhed og kandidat i et erhvervsPhD-projekt

Krav til virksomhed og kandidat i et erhvervsPhD-projekt

For at kunne få tildelt et ErhvervsPhD-projekt er der en række krav, I som virksomhed skal opfylde.

Krav til virksomheden

  • Virksomheden skal have en afdeling, der geografisk ligger i Danmark, hvor kandidaten ansættes.
  • Virksomheden skal være økonomisk i stand til at kunne understøtte projektet i hele perioden (tre år).
  • Der skal tilknyttes en virksomhedsvejleder og en medvejleder til projektet, som også er fra virksomheden.
  • Virksomheden skal være en del af den private sektor, se definition og retningslinjer.


Krav til kandidaten

Kandidaten skal opfylde følgende krav:

  • Have en uddannelse på kandidatniveau, som er relevant for projektet
  • Have et vægtet gennemsnit på mindst 8,2 på 7-trinsskalaen eller 9 på 13-skalaen – samlet for bachelor og kandidatgrad - hvis kandidatens uddannelsen er normeret til 120 ECTS, kan denne vurderes alene. I så fald kræves et snit på 9,5 på 7-trinsskalaen eller 9,4 på 13-skalaen
  • Mindst have fået karakteren 10 for sit speciale/afgangsprojekt

En kandidat med karakterer på lidt lavere niveau end det krævede kan godkendes, hvis kandidaten har andre relevante kvalifikationer.

 

Se også

Vi hjælper dig i opstarten

Kontakt AAU's ph.d.-kontor
Tlf.: 9940 9638
E-mail: aauphd@adm.aau.dk

For god til at lade gå