Udvalgte laboratorier på Aalborg Universitet

Hvis din virksomhed har et projekt, som kræver adgang til specifikke laboratoriefaciliteter, har du mulighed for at leje Aalborg Universitets førsteklasses laboratorier.

Stamcellelaboratoriet

På Aalborg Universitet har du mulighed for at benytte et stamcellelaboratorium. Stamcellelaboratoriet har en størrelse på 1200 m2 og er klassificeret til at arbejde med genteknologi og smittefarlige/giftige materialer. I laboratoriet arbejdes der med at generere nye stamcellekulturer, hvor man også er lykkedes med at genere brusk. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Stig Kjær Andersen
Tlf.: 9940 8751
E-mail: ska@hst.aau.dk 

NanoLab

NanoLab er Aalborg Universitets renrumsfaciliteter. Her kan du få direkte adgang til udstyr på timebasis til karakterisering eller analyse. Vi tilbyder også kurser og mulighed for samarbejdsprojekter. Nanoteknologi er i sig selv tværfaglig, hvilket afspejles i vores kundesegmenter, som dækker alt fra fødevare- og cementindustri til medico- og elektronikbranchen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Mette Herold-Jensen
Tlf.: 9940 9231
E-mail: mhj@nano.aau.dk

Efterklangsrummet

Efterklangsrummet på Aalborg Universitet er i særdeleshed passende for måling af egenskaberne for lydabsorberende materialer. Du kan bruge laboratoriet til at måle støj fra diverse maskiner som eksempelvis vaskemaskiner, boremaskiner eller ventilatorer.

 

VR Media Lab

VR Media Lab på AAU er en af Europas største virtual reality (VR)-installationer med en unik samling af visualiserings-faciliteter. VR Media Lab fokuserer ikke kun på anvendelsen af store og avancerede displaysystemer, som er laboratoriets største aktiv, men arbejder også med mediet på mange andre områder, bl.a. mindre og mobile enheder samt områder som augmented reality, interaktion og perception. VR Media Lab arbejder med mange typer VR-applikationer: datamining, bioinformatik, simulering, byplanlægning, arkitektur, design og ikke mindst produktion.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Mikael Vetner
Tlf.: 9940 7263
E-mail: vetner@hum.aau.dk

Testlaboratorium for elektroniske komponenter

I dette laboratorium kan du udføre test af elektroniske komponenter i to etaper: først en statisk måling og dernæst en dynamisk måling. SONY/Tektronix 371A High Power Curve Tracer på Aalborg Universitet kan teste udstyr op til 400 [A] og på spændingsniveau op til 3000 [VA] og bliver brugt til at bestemme de statiske karakteristika for halvledere. Til den dynamiske test har man i laboratoriet en “Test bench for High Voltage Semiconductors”. Denne test-bench kan teste udstyr op til 200 [A] og 4000 [V].

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

John K. Pedersen
Tlf.: 9940 9264
E-mail: jkp@iet.aau.dk

Laboratoriet for bærende konstruktioner

I AAU's laboratorium for bærende konstruktioner kan du lave forsøg på bærende konstruktioner i bygninger, bl.a. med en hydraulisk universalprøvemaskine med elektronisk styring, en dynamisk lastramme med elektronisk styring til udførelse af udmattelsesforsøg og brudmekanisk prøvning, en trækprøvemaskine til prøvning af træ.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Per Heiselberg
Tlf.: 9940 8541
E-mail: ph@civil.aau.dk

Torben Larsen
Tlf.: 9940 8481
E-mail: tl@civil.aau.dk

Plastisk formgivning-laboratoriet

Aalborg Universitets laboratorium for plastisk formgivning rummer udstyr, som du kan bruge til stansning, bukning, valsning og klipning, heriblandt en 3700 kN hydraulisk forsøgspresse med avancerede hydrauliske og elektriske styremuligheder med dataopsamlings- og proces-reguleringsudstyr til 100.000 målinger/sek. Desuden rummer laboratoriet et computer-vision-baseret system til tøjningsmåling af pladeemner og en trækprøvemaskine (Instron).

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Karl Brian Nielsen
Tlf.: 9940 8930
E-mail: kbn@production.aau.dk