Ansæt en fuldtidsmedarbejder

Ansæt en fuldtidsmedarbejder

Dimittender fra Aalborg Universitet er godt rustede til erhvervslivet. Din virksomhed kan drage nytte af kompetencer og erfaring, som AAU’s studerende har tilegnet sig gennem bl.a. problembaseret projektarbejde og samarbejde med erhvervslivet.

Højtuddannede skaber vækst

Undersøgelser viser, at højtuddannede skaber vækst i små og mellemstore virksomheder, fordi de bidrager med ny viden og nye metoder. Akademikere har generelle kompetencer, de kan bruge i forskellige sammenhænge. Præcis hvilken uddannelse, de har, er derfor ikke altid afgørende for, om de kan bestride et bestemt job. Din virksomhed kan opnå store fordele ved at ansætte akademikere, da de er vant til at identificere problemer, analysere dem fra flere vinkler og komme med løsningsforslag. 

AAU-studerende samarbejder med erhvervslivet

På Aalborg Universitet samarbejder mange studerende med virksomheder om projekter i løbet af deres studietid. Ofte foregår det således, at de studerende bliver de stillet over for et reelt problem i en virksomhed, som de arbejder med i en periode og kommer med et løsningsforslag til. Dimittender fra AAU er derfor dygtige til at løse konkrete opgaver i erhvervslivet inden for en bestemt tidsramme, fordi de har gjort det i deres studietid. 

Sådan gør du...

Er du interesseret i at ansætte en dimittend fra AAU i et fuldtidsjob, kan du lægge et jobopslag i AAU Jobbank, hvor det vil være synligt for AAU's studerende. Du udfylder opslaget i fem trin.

I AAU Jobbank kan du også søge efter AAU-studerende til projektsamarbejde, praktik og fuldtidsjob. 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mulighederne for at ansætte en fuldtidsmedarbejder fra AAU?

Kontakt AAU Match