AAU-netværk om sundhed

På Aalborg Universitet eksisterer der flere netværk med relevans for praktikere på sundhedsområdet. AAU er en naturlig drivkraft i netværksorganisationen BioMed Community, som kommunikerer de nordjyske kompetencer til potentielle investorer, skaber netværk mellem eksisterende virksomheder og sætter fokus på udviklingsprojekter.

AkuNet

Netværket AkuNet skal fremme viden- og teknologiudvekslingen mellem akustik-forskningen på AAU og interesserede virksomheder. AkuNet giver adgang til den nyeste udvikling og forskning og mulighed for, at forskere og fagfolk kan lære i fællesskab. Det faglige omdrejningspunkt er akustikkens betydning og anvendelse i kommercielle produkter og produktionsprocesser.

Kontakt netværket

BioMedCommunity

BioMed Community er et samarbejde mellem alle væsentlige aktører i Nordjylland, når det handler om udvikling og promovering af den nordjyske kompetenceklynge inden for bio/medico og sundhedsområdet.

 

Kontakt netværket

Dansk Center for Sundhedsinformatik

Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI) er et formelt netværkssamarbejde mellem universiteter, offentlige og private virksomheder og organisationer, hospitaler og amter i Danmark. Samarbejdspartnerne er repræsenteret i en bestyrelse, og den daglige drift varetages af en centerleder med sekretariat på Aalborg Universitet.
 

Kontakt netværket