AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Poladm - Netværk om Politik og Administration

Netværket om Politik & Administration (POLADM) er et erhvervs- og praktikernetværk. Baggrunden for netværket er et ønske om at skabe et vidensmiljø, der kan bringe forskning, offentlige myndigheder og erhvervslivet sammen i et unikt udviklingsmiljø om politik og administration.

Formålet med oprettelsen af netværket er få etableret et forum, dels for erhvervskontakt og projektsamarbejde og dels erfaringsudveksling for formidling af de aktiviteter, der foregår ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet (AAU).

Målgruppen for dette netværk er interessenter fra primært Nordjylland, der beskæftiger sig med politiske og administrative problemstillinger. Deltagelse i netværket bygger på vidensudveksling, baseret på gensidigt udbytte og dialogbaseret samarbejde.

AAU garanterer som minimum et halvårligt seminar af 3-4 timers varighed, hvor et eller flere aktuelle emner inden for netværkets område debatteres. Seminarerne er drevet af undervisere og forskere fra de forskellige forskningscentre og forskningsgrupper ved Institut for Statskundskab, som præsenterer og debatterer egen forskning. Seminaremnerne vil variere afhængig af, hvilke forskere der har ansvaret herfor. Det drejer sig f.eks. om forskere fra:

 • CCWS - Centre for Comparative Welfare Studies
 • CARMA - Center for Arbejdsmarkedsforskning
 • Organisations- og forvaltningsgruppen
 • Valgforskning
 • Politisk kommunikation
 • Center for IT-ledelse

Af eksempler på igangværende projekter, som bliver taget op i de enkelte seminarer, kan nævnes:

 • Digitalisering af den private og offentlige sektor
 • Ledelse og organisering af sundhedsvæsenet
 • Den kommunikerende forvaltning
 • Evaluering af den offentlige sektor
 • Økonomiske og ikke-økonomiske incitamenter for ledige på arbejdsmarkedet
 • Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
 • Valg og vælgeradfærd

Aktiviteter udover de obligatorisk afholdte seminarer lægges i høj grad i hænderne på medlemmerne af netværket. Netværkets faglige indhold planlægges af en styregruppe, der består af repræsentanter fra universitetet og forskellige virksomheder og organisationer.

Deltagelse i netværket er gratis, og du bliver medlem ved henvendelse til sekretariatet. Medlemmer optages på en email-liste og modtager mails med relevante nyheder fra Aalborg Universitet, ligesom man har mulighed for på en enkel og hurtig måde at stille faglige spørgsmål og rette henvendelse til de øvrige medlemmer af netværket. Det vil således være muligt at lave videns- og erfaringsudveksling med de øvrige medlemmer uafhængigt af andre aktiviteter. 

Kontakt poladm

Det er gratis at deltage i Netværk for Politik & Administration. Ønsker du at blive medlem, kan du kontakte Palle Steen Hansen. Specifikke spørgsmål vedrørende netværkets faglige indhold - eller gode idéer til nye aktiviteter - kan også rettes til lektor Morten Lassen, der er netværkets faglige ankerperson.
 

Faglig kontaktperson

Morten Lassen
Institutleder
Institut for Statskundskab, AAU
Fibigerstræde 1, lokale 49
9220 Aalborg Ø

Tlf.: 9940 8182 
lassen@dps.aau.dk
 

Administrativ kontaktperson

Palle Steen Hansen
Specialkonsulent
Institut for Statskundskab
Fibigerstræde 1, lokale 43B
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 9940 8192​
psh@dps.aau.dk                       
 

Downloads

Innovation og styring i kommuner

Valget de små marginaler

Ældrepleje og Velfærd