AkuNet - Netværk om akustik på AAU

AkuNet er et netværk inden for akustik, der har til formål at fremme viden- og teknologiudvekslingen mellem Afdeling for Akustik og interesserede virksomheder. AkuNet giver adgang til den nyeste udvikling og forskning og giver mulighed for at forskere og fagfolk kan lære i fællesskab. Det faglige omdrejningspunkt er akustikkens betydning og anvendelse i kommercielle produkter og produktionsprocesser.

Forskningen inden for akustik på Aalborg Universitet er internationalt anerkendt. På Afdeling for Akustik forskes og undervises bl.a. i elektroakustik, audioteknik, digital behandling af lydsignaler, rumakustik, bygningsakustik, psykoakustik, støj og akustiske måleteknikker. Afdelingens frontforskning omhandler binaural teknik (3-d lyd) og studier af lydtransmission omkring det menneskelige øre. Læs mere om Afdeling for Akustik på acoustics.aau.dk.

AkuNet holder netværksmøde 1-2 gange om året, men medlemmerne bliver også inviteret til gæsteforelæsninger, ph.d.-forsvar osv. Derudover kan medlemmerne komme med forslag til studenter- og afgangsprojekter, eller iværksætte konkrete projektsamarbejder med Afdeling for Akustik. AkuNet nyhedsbrev udkommer til medlemmerne to gange om året med information om den seneste akustikforskning, udbud af kurser og artikler af generel interesse.

AkuNet henvender sig til rådgivende ingeniørfirmaer, producenter af lydudstyr og måleudstyr samt andre interesserede virksomheder. Medlemskab af netværket er gratis, men der er deltagerbetaling ved netværksmøderne.

Styregruppe

Dorte Hammershøi
Institut for Elektroniske Systemer, AAU
9940 8710

Flemming Christensen
Institut for Elektroniske Systemer, AAU
9940 8710

Henrik Winther Hansen
Det Jyske Musikkonservatorium
8623 2389

Morten Lydolf
Bang & Olufsen a/s

Søren H. Nielsen
SOUNDFOCUS
2526 2658

Kontakt AkuNet

Vil du vide mere om netværkets faglige indhold, eller har du ideer til nye aktiviteter, kan du kontakte professor Dorte Hammershøi, Aalborg Universitet, der er overordnet ansvarlig for aktiviteternes indhold og kvalitet.

Faglig kontaktperson

Dorte Hammershøi
Professor
Institut for Elektroniske Systemer
Fredrik Bajers Vej 7
9220 Aalborg Ø, DK

9940 8710
dh@es.aau.dk