Erhvervsnetværk på AAU

Aalborg Universitets erhvervsnetværk er både forskningsbaserede og forretningsorienterede netværk, der i særlig grad henvender sig til ansatte og ledere i private virksomheder. Netværkene bringer forskere og praktikere sammen til faglige diskussioner, men skaber i høj grad også nogle uformelle rammer, hvor virksomheder kan møde andre virksomheder.

Dansk Center for Sundhedsinformatik

Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI) er et formelt netværkssamarbejde mellem universiteter, offentlige og private virksomheder og organisationer, hospitaler og amter i Danmark. Samarbejdspartnerne er repræsenteret i en bestyrelse, og den daglige drift varetages af en centerleder med sekretariat på Aalborg Universitet.
 

Kontakt netværket

Politik og Administration

POLADM-netværket bringer forskning, offentlige myndigheder og erhvervslivet sammen i et unikt udviklingsmiljø om politik og administration. POLADM-netværket er et forum for erfaringsudveksling, projektsamarbejde og formidling af de aktiviteter, der foregår ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på AAU. 

Kontakt netværket

BrainsBusiness ICT North Denmark

BrainsBusiness ICT North Denmark er en fælles platform for IKT-branchen, uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor, med udgangspunkt i Norddanmark. BrainsBusiness ICT North Denmark arbejder for at styrke samarbejdet mellem aktørerne, synliggøre de kompetencer, produkter og services, som tilsammen udgør det regionale IKT-kraftcenter, samt for at videreudvikle IKT-erhvervets rammebetingelser og muligheder for forretningsskabelse.

Kontakt netværket