AAU logo

Internt nyhedsbrev fra Gymnasiesekretariatet oktober 2018

AAU-tilbud til gymnasierne efterår/vinter 2018

Nyt om samarbejde med gymnasier

Synspunkter og debatemner

Andet

Næste nyhedsbrev


AAU-tilbud til gymnasieelever efterår/vinter 2018

Camp gymnasier på AAU Esbjerg

AAU Esbjerg afholder den årlige camp for gymnasieelever den 3.-4. oktober. Campen er for udvalgte gymnasieelever fra Syd- og Sønderjylland samt Nordtyskland. Den er arrangeret i samarbejde med Esbjerg Gymnasium, Rybners Gymnasium, Rybners HTX og Varde Gymnasium.

Eleverne skal i grupper prøve kræfter med nogle af virkelighedens spændende udfordringer inden for AAU Esbjergs fem forskellige ingeniørretninger. Det sker under ledelse og vejledning af AAU-studerende og en faglærer fra hvert af arrangørgymnasierne.

Spørgsmål vedrørende Camp Gymnasier kan rettes til kommunikationsmedarbejder Line Jørgensen, lj@staff.aau.dk.


SRP-inspirationsdag på SAMF

SAMF inviterer den 4. oktober 2018 til SRP-inspirationsdag for gymnasieelever, som planlægger at skrive deres SRP-opgave inden for samfundsfag. Hensigten med dagen er at give eleverne:

  • Inspiration til SRP-forløbet
  • Indblik i den nyeste forskning
  • Tips og tricks til empiriindsamling

Eleverne får en fælles forelæsning om ”Velfærdsstatens udfordringer” med fokus på, hvordan innovation og digitalisering kan løse nogle af udfordringerne. Samtidig bliver eleverne præsenteret for mulige problemstillinger, som kan danne afsæt for SRP-opgaven. Nuværende studerende giver eleverne tips og tricks til ”den gode projektidé”, hvordan man kobler teori og data, og hvor man i det hele taget finder gode data til sin opgave.

Efter frokost vil eleverne kunne vælge sig ind på tre workshops, hvor de får indblik i den nyeste forskning indenfor temaerne:

  • Digitalisering i den offentlige sektor
  • Innovation i velfærdsstaten
  • Velfærdsteknologier

Vi ser frem til en god dag i selskab med ca. 70 gymnasieelever fra Nordjylland.

Spørgsmål vedrørende SRP-inspirationsdagen kan rettes til Christina Lykke Jakobsen, clj@dps.aau.dk


Studiepraktik 2018

Fra den 24.-26. oktober får AAU igen besøg af studiepraktikanter over hele landet. Studiepraktik er gymnasieelevers (og sabbatisters) mulighed for at opleve, hvordan det er at studere på en af AAU's mange uddannelser i tre dage.

Ved at gå i praktik på en uddannelse får de en unik chance for at afprøve, hvad det vil sige at arbejde projektorienteret, hvad et bestemt studie går ud på, og hvordan studiemiljøet er.

Sidste år havde AAU over 2.000 studiepraktikanter fordelt på de 3 campus-byer. Læs mere om Studiepraktik.

Spørgsmål vedrørende Studiepraktik på AAU kan rettes til studievejleder Charlotte Rohde, cro@adm.aau.dk.

 

Nyt om samarbejde med gymnasier

Naturvidenskabsfestival 2018

Med zoologisk haves natur og dyreliv som kulisse inviterede Naturvidenskabsfestival Aalborg til et væld af inspirerende naturfaglige oplevelser i sidste uge.

Der var hands-on og ung-til-ung-formidling, da elever og studerende fra Aalborgs ungdoms- og videregående uddannelser lavede spændende forsøg og fortalte om naturvidenskabelige emner.

I år fejrede naturvidenskabsfestivalen 10 års jubilæum og fik i den forbindelse besøg af Danmarks første astronaut Andreas Mogensen!

Formålet med den årlige naturvidenskabsfestival er at give eleverne et godt indtryk af teknik, natur og sundhedsvidenskab og inspirere dem fagligt i denne retning. Sidste år deltog knap 8.000 elever og lærere.

Læs mere om Naturvidenskabsfestivalen.
 

PBL-Akademiet - fra ungdomsuddannelse til aau

Hvert år den 1. september starter studerende fra ungdomsuddannelserne på en videregående uddannelse på AAU, men hvad ved vi egentlig om de studerende, som vi tager i mod til studiestart? Det svar søgte PBL-Akademiet at komme nærmere med seminaret 'Fra ungdomsuddannelse til AAU', som blev afholdt den 13. september. Oplægsholdere fra to nordjyske ungdomsuddannelser fortalte om deres elevers kendskab til PBL, deres erfaringer med gruppearbejde og deres kompetenceprofil. Oplæggene var med til at gøre deltagerne klogere på den gruppe af studerende, underviserne står overfor i undervisningen og vejledningen på 1. semester. 

Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til PBL-Akademiet, pbl@pbl.aau.dk
 

Nyt projekt med fokus på matematiske overgange

Institut for Økonomi og Ledelse er indgået i projektsamarbejde med Mariagerfjord Gymnasium. Projektet har til hensigt at sikre bedre matematikfaglige overgange fra grundskole til ungdomsuddannelserne og fra ungdomsuddannelserne til universiteterne. Den matematiske faglighed skal øges gennem et samarbejde med samfundsfag, der fungerer som redskabsfag.

Projektet er bygget på et fundament af samarbejde mellem henholdsvis matematikundervisere fra folkeskoler (Arden, Hadsund og Søndre Skole) og Mariagerfjord Gymnasium og et samarbejde mellem Mariagerfjord Gymnasium og AAU. Læs mere om projektet, som er bevilliget støtte fra regionens Uddannelsespulje 2018.


Praksisrettet semester i samarbejde med Dronninglund Gymnasium

Kandidatstuderende med sidefagssupplering i samfundsfag læser et praksisrettet semester, som klæder de studerende bedre på i forhold til at varetage undervisning i gymnasieskolen. De første studerende er i gang med det nye 11. semester, hvor Dronninglund Gymnasium er samarbejdspartner. Rektor Lars Jørgensen udtaler: ”Det er et spændende og relevant initiativ, der er sat i søen. Flerfagligt samarbejde i gymnasiet er ikke noget, man som sådan bliver uddannet til på universitetet, men det er en vigtig del af undervisningen i gymnasiet. Det kan derfor få stor værdi for de studerende, at de får dette 11. semester med, så de er klædt helt på til også at kunne bidrage til forskellige flerfaglige forløb i gymnasiet”.

Det har samtidig vist sig, at semestrets fokus på videnskabsteori, PBL og metode imødekommer en efterspørgsel for opkvalificering af praktiserende gymnasielærere. ”- Det er klart, at gymnasiereformens nye fokusområder og heraf ændrede læreplaner også stiller nye krav til gymnasielærerne. Vi vil gerne være med til at dække dette behov hos gymnasielærerne, og vi arbejder derfor lige nu på at udvikle elementer af semestret som et regulært efteruddannelsestilbud”, siger studienævnsformand og lektor Jan Holm Ingemann, der dog endnu ikke tør lægge sig helt fast på, hvornår udbuddet er klart. Han er dog parat til at indgå i yderligere dialog om de gymnasiale institutioners behov både i forbindelse med uddannelse af kommende gymnasielærere men bestemt også i forhold til at udvikle forløb for praktiserende gymnasielærere.


Fyraftensmøde - aktuelle udfordringer i pædagogisk ledelsesudvikling

Institut for Læring og Filosofi afholder den 12. november fyraftensmøde for skoleledere og undervisere. På mødet præsenterer forskergruppen inden for pædagogisk ledelse ny forskning. I tillæg drøftes de udfordringer skolen og den enkelte leder møder som følge af reformer og politiske ønsker nærmere på mødet. Læs mere i programmet for fyraftensmøde om pædagogisk ledelsesudvikling.
 

Åbent hus-arrangement om OECD, globalisering og uddannelse

Ved åbent hus-arrangementet den 23. november ses der nærmere på Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) som en global autoritet inden for uddannelse på grund af organisationens rolle i forhold til styring gennem sammenligning og fastsættelse af normer for uddannelse. 

Arrangementet er relevant for alle med interesse for international skoleforskning. Læs mere om arrangementet om OECD, globalisering og uddannelse.

 

Synspunkter og debatemner

Undervisningsminister Merete Riisager nedsætter en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til Naturvidenskabens ABC. I april 2019 skal ekspertgruppen aflevere anbefalinger til ABC’en på grundskoleområdet og til december 2019 en samlet Naturvidenskabens ABC, der kan skabe en rød tråd i naturfagsundervisningen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Læs mere om Naturvidenskabens ABC.

Regeringens afbureaukratiseringsreform indeholder nye frihedsinitiativer til bl.a. gymnasier og gør det muligt for gymnasier at oprette lokale udbud af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Læs mere om afbureaukratiseringsreform.

Gymnasiereformen undersøges i følgeforskningsprogram. Læs mere om følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen og delrapporterne.

Retningsviseren, som er et nyt værktøj på UddannelsesGuiden, skal understøtte unges valg af retning på ungdomsuddannelserne, så de undgår at skulle supplere efterfølgende, når de skal søge ind på en videregående uddannelse. Læs mere om Retningsviseren.
 

AndeT 

Rektoratet besøger de nordjyske gymnasier

Gymnasierne og AAU skal sikre den fælles indsats for at give de unge gode vilkår for at vælge vej efter gymnasiet. Der bliver allerede gjort meget fra både gymnasiernes og AAU’s side for at lette overgangen fra gymnasium til en videregående uddannelse, og med besøgsrunden på de nordjyske gymnasier ønsker rektoratet at styrke samarbejdet med gymnasierne yderligere. Besøgsrunden løber over de næste tre år med besøg i foråret og efteråret.

Den 28.-29. november besøger rektor Per Michael Johansen og prorektor Inger Askehave Thisted Gymnasium og HF, EUC Nordvest, Thy-Mors HF & VUC samt Morsø Gymnasium.

Spørgsmål vedrørende besøgsrunden kan rettes til Gymnasiesekretariatet, gymnasiesekretariat@aau.dk.
 

AAU's gymnasiale kontaktråd

Fredag den 30. november afholder AAU det årlige gymnasiale kontaktrådsmøde for de nordjyske rektorer. I år vil AAU præsentere Det Humanistiske Fakultet, og AAU’s rektorat vil orientere om nyheder fra AAU og fra universitetsverdenen. Arrangementet er for rektorkredsen og finder sted i CREATE.

Spørgsmål vedrørende kontaktrådsmødet kan rettes til Gymnasiesekretariatet, gymnasiesekretariat@aau.dk.
 

masteruddannelser på aau

Institut for Læring og Filosofi præsenterer her et udvalg af AAU's masteruddannelser, der har særlig relevans for gymnasielærere og pædagogiske ledere i gymnasieskolen.

Master i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP)
LOOP er en masteruddannelse for dig, der som leder eller konsulent arbejder med ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling. Som deltager på uddannelsen vil du opnå en bred indføring i de dele af læringsteorien og psykologien, som har særlig relevans for ledelse og organisationsudvikling.
Studiestart februar 2018 (ansøgningsfrist den 1. november 2018)

Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC)
MOC er en masteruddannelse for dig, der arbejder med HR, undervisning, procesledelse og forandringsledelse. Teori og forskning bag den professionelle samtale. Coaching som samtalebaseret læreproces. Stærke akademiske redskaber til at udvikle og gennemføre læring og forandring.
Studiestart februar 2019 (ansøgningsfrist den 1. november 2018)

Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign (KREA)
KREA giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med kompetencer som kreativitet, innovation og entreprenørskab. Den kombinerer læringsteori/læreprocesser med kreativitetsforskning og inddrager bl.a. kunstens og sansernes virkemidler. Det er tilgange, der – med omfattende forskningsresultater i ryggen – har vist sig at kunne åbne nye kanaler til elevers kreativitet.
Studiestart februar 2019 (ansøgningsfrist den 1. november 2018)

Master i Læreprocesser
Master i Læreprocesser styrker den teoretiske ballast inden for læring, organisationsudvikling, evaluering og procesledelse. Uddannelsen giver kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange slags læreprocesser og tilfører jobs inden for læring mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for specialisering og enkeltfag.
Studiestart februar 2019 (ansøgningsfrist den 1. november 2018)
 

Næste nyhedsbrev

…forventes udsendt i december 2018. Forslag til emner, der skal belyses, eller arrangementer og nye samarbejder med gymnasierne modtages som altid gerne på gymnasiesekretariatet@aau.dk