AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Internt nyhedsbrev fra Gymnasiesekretariatet marts 2018

AAU-tilbud til gymnasieelever forår 2018

 

Nyt om samarbejde med gymnasier

 

Synspunkter og debatemner

  • Nyheder fra gymnasiesektoren

 

Andet

 

Næste nyhedsbrev

 

AAU-tilbud til gymnasieelever foråret 2018

IT Camp for gymnasiepiger

I dagene op til påske åbner AAU igen dørene for den årlige IT Camp for piger på de gymnasiale uddannelser. Det er 48 timer i centrum af Aalborg, og det er gratis at deltage. AAU sørger for det hele, og det eneste deltagerne skal medbringe, er deres pc. Temaet i 2018 er ”IT, brugervenlighed og bæredygtighed”.

IT Camp afholdes den 26.-28. marts 2018.

Læs mere om IT Camp 2018 og se programmet for dagene her

For yderligere information kontakt specialkonsulent Lotte Finck, itcamp@aau.dk

 

Forskningens Døgn

AAU er med i Forskningens Døgn, som er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17 med over 700 events og mere end 75.000 besøgende.

Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn og formålet er bl.a. at hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed’ og etablere mødesteder for forskere og befolkning.

Under Forskningens Døgn er AAU-forskere fra de fem hovedområder bestilt til at holde oplæg over hele landet.

Læs mere om Forskningens Døgn her

 

Tysk Tirsdag

Tysk-uddannelsen ved AAU afholder "Tysk Tirsdag" den 10. april 2018. Arrangementet er et gratis tilbud til tysklærere og deres tyskelever på A-niveau og består af en eftermiddag med workshops om dansk-tyske relationer.

Spørgsmål vedrørende Tysk Tirsdag kan rettes til Susanne Hald, sushald@cgs.aau.dk

 

Afslutningsarrangement for talentelever

Omkring 170 talentelever fra Nordjyske Gymnasiers Talentakademi er sammen med deres forældre inviteret til talentakademiets afslutningsceremoni den 8. maj 2018. AAU og UCN indgår i talentsamarbejdet og arrangementet finder i år sted på AAU i CREATE, hvor der vil være faglige og inspirerende oplæg fra både AAU og UCN. Talenteleverne vil få overrakt et diplom.

Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Talentakademi her

For yderligere information om Nordjyske Gymnasiers Talentakademi kontakt Gymnasiesekretariatet, gymnasiesekretariatet@aau.dk

 

Nordjysk Naturtalent

Nordjysk Naturtalent er en talentkonkurrence, hvor AAU hvert år præmierer de bedste naturvidenskabelige studieretningsprojekter skrevet af nordjyske gymnasieelever på det afsluttende år inden for kategorierne: Fysik, Kemi, Biologi og Matematik. Der er præmier inden for hver af de fire kategorier samt en hovedpræmie for det bedste naturvidenskabelige projekt.

Studieretningsprojekterne bedømmes af AAU-professorer inden for de fire områder. Elever der har skrevet et studieretningsprojekt på A-niveau med afsæt i ét af de naturvidenskabelige grundfag; fysik, biologi (herunder bioteknologi), kemi eller matematik, som er vurderet til karakteren 10 eller 12, kan deltage i konkurrencen. Der kan max. indsendes syv studieretningsprojekter pr. uddannelsesinstitution.

Læs mere om Nordjysk Naturtalent her

 

Nyt om samarbejde med gymnasier

Åbent Hus

I februar og marts blev der afholdt Åbent Hus på campus i både Aalborg, Esbjerg og København.

I Aalborg afholdte man for andet år i træk Åbent Hus i samarbejde med UCN, Forsvaret, Erhvervsakademi Dania, Det Jyske Musikkonservatorium og Martec samt Aalborg Kommune og Studievalg Nordjylland. Dermed var omkring 100 videregående uddannelser samlet på havnefronten i Aalborg.

Studievejledere og studerende stod klar i CREATE-bygningen til at vejlede de besøgende om AAU’s mange studieretninger. Derudover var der bl.a. oplæg om uddannelser, studieliv og karriere.

Der var stor interesse for AAU’s uddannelser, og arrangementet har fået mange positive tilbagemeldinger fra de besøgende. 

Der var omkring 3500 besøgende på dagen, og det er ca. 1000 flere besøgende end ved sidste års arrangement.

Det fælles Åbent Hus-arrangement evalueres i løbet af foråret, så erfaringerne fra i år kan tages med i planlægningen af Åbent Hus den 1. marts 2019.

Læs mere om Åbent Hus i Aalborg og se videoen fra dagen her

Spørgsmål vedrørende Åbent Hus på AAU kan rettes til studievejleder Charlotte Rohde, cro@adm.aau.dk  

 

Besøgsdage for talentelever

Kvantemekanik i praksis, Kierkegaard og selvet som et ståsted samt populisme som en trussel mod demokratiet. Så brede var emnerne, da omkring 170 unge fra Nordjyske Gymnasiers Talentakademi var på besøg på AAU den 27. februar 2018.

Talentelever fra talentakademiets tre hovedgrupper, Samfund og Business, Humaniora og Sprog samt Sundhed, Naturvidenskab og Teknologi fik ikke alene ny faglig viden og inspiration, men også mulighed for at møde AAU-studerende og sammen med andre talentelever prøve kræfter med den måde, som studerende på AAU arbejder med de faglige emner og problemstillinger.

Læs om besøget på Politik & Administration her

Læs om Nordjyske Gymnasiers Talentakademi og se programmer fra besøgsdagen her

Spørgsmål vedrørende besøgsdagene kan rettes til Gymnasiesekretariatet, gymnasiesekretariatet@aau.dk

 

Gymnasieelevers trivsel undersøges

Lektor Karin Dam Petersen fra Institut for Økonomi og Ledelse undersøger i øjeblikket livskvalitet og energiniveau hos gymnasieeleverne på Erhvervsskolerne Aars. Undersøgelsen skal bane vejen for de bedst mulige undervisnings- og læringsbetingelser for eleverne.

Læs mere på AAU Inside

 

Udviklingsforløb om klasseledelse

Nu er det muligt for to nye gymnasier at indgå i et nyt fælles udviklingsprojekt om klasseledelse under ledelse af seniorrådgiver Dorte Ågård, Institut for Læring og Filosofi. Projektet vil starte op i næste skoleår.

Dorte Ågård har netop afsluttet et femmåneders samarbejde med Nørresundby Gymnasium og Brønderslev Gymnasium, og hun har tidligere gennemført et lignende projekt med Horsens Statsskole og Frederiksværk Gymnasium.

Projektet sigter mod at udvikle de deltagende læreres klasseledelse med henblik på at øge elevernes koncentration og aktive deltagelse og skabe gode lærer-elev-relationer. Det er bygget op omkring fire kursusdage, hvor lærerne afprøver pædagogiske eksperimenter i de mellemliggende perioder. På kursusdagene præsenteres ny klasseledelsesteori med udgangspunkt i forskningen bag Styring-Kontakt-modellen. Projektet er meget praksisrettet, og det er organiseret omkring et løbende lærersamarbejde om konkrete initiativer i klasserne.

For yderligere information om udviklingsforløbet om klasseledelse kontakt Lektor Dorte Ågard, dagard@learning.aau.dk

 

Synspunkter og debatemner

Årets tal for tilmelding til ungdomsuddannelserne for elever, som forlader grundskolen - læs her

Unge tager godt imod den nye hf - læs her

Årets uddannelsesparathedsvurderinger af de nuværende 8. klasse-elever viser at færre er parate til gymnasiet med de nye skærpede adgangskrav - læs her

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og undervisningsminister Merete Riisager vil indføre en attest, som erhvervsskolerne kan udstede til eleverne, hvis de først afslutter deres erhvervsuddannelse kort tid efter ansøgningsfristen til de videregående uddannelser - læs her 

Regeringen er klar med en strategi der skal styrke naturvidenskabsfagene i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Læs strategien her

AAU-forsker: Elever har en strategisk tilgang til undervisning og læring - læs her 

CeFU’s konference den 8. maj 2018 sætter fokus på: Ung i en præstationskultur. Se invitationen her

 

Andet

Forskningsformidlingsarrangement om samskabelse og kapacitetsopbygning

Den 11. april 2018 afholder Institut for Læring og Filosofi et forskningsformidlingsarrangement, hvor professor Hanne Kathrine Krogstrup og lektor Jacob Brix fortæller om samskabelse og offentlig kapacitetsopbygning.

Invitationen er bl.a. sendt til alle de nordjyske gymnasier.

Se invitation og program her

 

Den administrative følgegruppe for Gymnasiesekretariatet

På vegne af Den administrative følgegruppe for Gymnasiesekretariatet på AAU er der udsendt en mail om ajourføring af skema over AAU’s gymnasierettede aktiviteter 2018. Hvis I afholder gymnasierettede aktiviteter i 2018, som ikke fremgår af skemaet i den fremsendte mail, bedes I kontakte Gymnasiesekretariatet.

Gymnasiesekretariatet er også behjælpelig med at sende information om jeres tilbud til de nordjyske gymnasier samt lægge aktiviteten på AAU’s hjemmeside målrettet gymnasierne

Næste møde i Den administrative følgegruppe for Gymnasiesekretariatet afholdes den 25. maj 2018.

 

Næste nyhedsbrev

…forventes udsendt i juni 2018. Forslag til emner, der skal belyses, eller arrangementer og nye samarbejder med gymnasierne modtages som altid gerne på gymnasiesekretariatet@aau.dk