AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Internt nyhedsbrev fra Gymnasiesekretariatet juni 2018

AAU-tilbud til gymnasierne sommer/efterår 2018

Nyt om samarbejde med gymnasier

Synspunkter og debatemner

Andet

Næste nyhedsbrev

 

AAU-tilbud til gymnasieelever sommer/efterår 2018

Universitarium

Universitarium er et sommereksperimentarium for børn og unge. Her eksperimenteres med forskellige aktiviteter, oplevelser og forsøg indenfor naturvidenskab og teknik. Årets tema ser nærmere på sikkerhed og tryghed, og hvordan vi kan bruge naturvidenskab og teknologi til at mindske farerne omkring os.

Det er studerende fra AAU’s ingeniør- og naturvidenskabsuddannelser og UCN’s læreruddannelse, der viser rundt på udstillingen – de såkaldte piloter.

Universitarium finder sted på Aalborg Hovedbibliotek fra d. 30. juni 2018 kl. 10.00, og er gratis for alle.

Læs mere om Universitarium her.

 

Hvem er aau on demand'erne?

Hvem er de studerende, der bliver studenterunderviserne i AAU on Demand, egentlig? Hvad er deres baggrund, hvorfor er de med, og hvad får de ud af det?

Det kan du få indblik på AAU on Demands facebookside, hvor du kan læse om Ugens AAU on Demand’er. Du kan f.eks. læse om Nicolai Skiveren, der læser Engelsk og Anvendt Filosofi, drømmer om at blive gymnasielærer og har været AAU on Demand’er i fire år:

”Igennem mine fire år i korpset har jeg haft privilegiet af at besøge over 14 gymnasier – lige fra Frederikshavn til Frederiksberg – og stå ansigt til ansigt med noget, der efterhånden ligner over tusind elever. Med masser af konkret undervisningserfaring i mit eget fag samt direkte kontakt til gymnasierne (både deres lærere og elever), står jeg, som (snart) nyudklækket cand.mag., godt klædt på til at møde livet uden for universitetets trygge rammer.”

Læs mere om Nicolai her og følg AAU on Demand på facebook for at se flere Ugens AAU on Demand’ere.

Spørgsmål vedrørende AAU on Demand kan rettes til Lykke Kragh Ellefsen, on.demand@aau.dk

 

AAU er med i Naturvidenskabsfestival 2018

Naturvidenskabsfestival er en national festival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og unge. Som en del af Naturvidenskabsfestival i uge 39 er det muligt for bl.a. ungdomsuddannelser at booke spændende og inspirerende foredrag.

I år er oplægsholdere fra AAU on Demand i Aalborg og København også med i foredragskataloget med overskrifter som ”Vil du designe fremtiden?”, ”Cyber security – hvorfor kan vi ikke ændre vaner?” og ”Nanoteknologi gør sicence fiction til science fact”.

Læs mere om Naturvidenskabsfestival her.

 

Studiepraktik 2018

Studiepraktik tilbydes igen i år til elever, der overvejer at læse på AAU og gerne vil afprøve en af AAU’s bacheloruddannelser.

I løbet af de tre dage, som Studiepraktik varer, får praktikanterne mulighed for at opleve livet som studerende på egen krop. De deltager i undervisningen eller i særligt arrangerede faglige indlæg, løser mindre opgaver og bliver introduceret til studieformen på AAU. Derudover møder praktikanterne AAU-studerende og undervisere, og praktikanterne får på den måde en fornemmelse af, om uddannelsen og AAU er noget for dem.

Alle AAU’s bacheloruddannelser deltager i arrangementet, der finder sted onsdag til fredag i uge 43. Studiepraktik afholdes i samarbejde med gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Dato for afholdelse, tilmelding, markedsføring m.v. koordineres nationalt.

 Læs mere om Studiepraktik her.

Spørgsmål vedrørende Studiepraktik på AAU kan rettes til studievejleder Charlotte Rohde, cro@adm.aau.dk

 

Nyt om samarbejde med gymnasier

Nordjysk Naturtalent

Nordjysk Naturtalent 2018. Foto: Lars Horn / BaghusetTorsdag den 31. maj blev Nordjyllands unge naturtalenter hyldet, da talentkonkurrencen Nordjysk Naturtalent 2018 løb af stablen. I år var der vindere fra seks gymnasier: Dronninglund Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Hasseris Gymnasium, Nørresundby Gymnasium og HF, Mariagerfjord Gymnasium og Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Hovedpræmien gik til Anders Smolinski Holst fra Dronninglund Gymnasium for opgaven: Smerte og smertelindring.

Tolv gymnasier havde i år indsendt 55 studieretningsprojekter til talentkonkurrencen, som hvert år i juni præmierer de bedste SRP-er inden for kategorierne: Fysik, kemi, matematik og biologi.

Læs mere om Nordjysk Naturtalent her
(Foto: Lars Horn / Baghuset) 

 

IT-camp for piger

I dagene op til påske blev IT-Camp for piger afholdt for tredje gang i AAU’s bygninger i centrum af Aalborg.

Formålet med IT-campen er derfor at oplyse pigerne om de muligheder, en IT-uddannelse åbner og at aflive nogle af de myter og fordomme, der måske knytter sig til IT-faget.

20 piger i alderen 16-20 år var tilmeldt, og det blev til tre dage med IT i alting. Deltagerne udtrykte alle stor tilfredshed med IT-campen, og evalueringen viser at hele 75% af deltagerne angav, at IT-campen havde givet dem lyst til at starte på en IT-uddannelse.

Du kan læse mere om IT-campen her

Spørgsmål vedrørende AAU’s IT-Camp for piger kan rettes til Lotte Finck, itcamp@aau.dk

 

Gymnasieeleve dyster i videnskabsquiz

Over to dage i april gentog AAU en af succeserne fra de seneste års forskningsfestival Forskningens Døgn og inviterede nordjyske gymnasieelever til Videnskabsquiz. Her dyster klasserne mod hinanden ved at svare på spørgsmål relateret til AAU’s uddannelsesområder og forskning. Jonny Hefty er fast vært på showet, og han styrede med sikker hånd, humor og masser af selvironi klasserne igennem spørgsmålsrunderne.

Flere af AAU's studerende deltog med oplæg og eksperimenter som led i quizzen.

I år stillede i alt ni gymnasieklasser fra hhv. Støvring Gymnasium, Aalborg Katedralskole, Dronninglund Gymnasium, Hasseris Gymnasium og Nørresundby Gymnasium op til de tre quizrunder.

 

Afslutningsceremoni for talentelever

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi afholdte afslutningsceremoni for talentelever d. 8. maj 2018, hvor eleverne blev hyldet med diplomoverrækkelse.

Ved arrangementet bød prorektor Inger Askehave velkommen til talenteleverne og deres forældre. Herefter gav prorektor for UCN Peter Møller Pedersen og rektor for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Jette Rygaard Poulsen talenteleverne nogle rosende ord med på vejen.Mellem diplomoverrækkelsen bød aftenen på indslag fra både AAU og UCN.

Næste skoleår starter et nyt hold talentelever op, som bl.a. skal besøge følgende uddannelser på AAU i foråret 2019:

  • Anvendt Filosofi, Institut for Læring og Filosofi
  • Politik & Administration, Institut for Statskundskab
  • Fysik, Institut for Materialer og Produktion

Både undervisere og studerende på AAU ser frem til at møde de nye talentelever.

Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Talentakademi her.

 

Åbent Hus 

AAU’s Åbent Hus på bacheloruddannelser på campus Aalborg afholdes i samarbejde med alle de øvrige nordjyske uddannelsesinstitutioner - UCN, Dania, Martec, Forsvarets lederuddannelser og Jysk Musikkonservatorium. I alt er mere end 100 uddannelser repræsenteret. Arrangementet afholdes altid den første fredag i marts. I 2019 bliver det den 1. marts.

Målet med at samle uddannelserne på samme tid og sted er at give de unge en endnu bedre mulighed for nemt at høre om flere forskellige uddannelser, som de ellers skulle både til Frederikshavn, Aalborg eller Hobro for at høre om. På samme tid får de deltagende et bedre indtryk af studiebyen og boligmuligheder i Aalborg ligesom Studievalg holder oplæg om ansøgningsprocedurer og hjælp til afklaring af studievalg.

Åbent Hus Aalborg er en oplagt mulighed for nordjyske gymnasieelever og andre der overvejer at påbegynde en uddannelse, til at samle inspiration og blive klogere på deres studiemæssige fremtid.

Selve arrangementet finder sted ved havnefronten i bygningerne CREATE og Musikkens Hus. Alle AAU’s bacheloruddannelser vil være samlet i CREATE hvor AAU’s studievejledere vil stå klar til at besvare spørgsmål fra alle interesserede ved deres stande. Ligeledes vil der være faglige uddannelsesoplæg om hver enkelt uddannelse, karriereoplæg, samt forskellige rundvisninger i studiemiljøerne i centrum samt fremvisninger af studieboliger.

Datoer for Åbent Hus på AAU 2019:

  • Campus Aalborg fredag den 1. marts
  • Campus Esbjerg lørdag den 23. februar
  • Campus København februar (afventer dato)

Læs mere om Åbent Hus her.

For spørgsmål om Åbent Hus kontakt studievejleder Lene Agger, lsa@adm.aau.dk

 

Synspunkter og debatemner

En ny undersøgelse gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger den faglige udvikling inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium (stx) i perioden 1967-2017 samt vurdere udviklingen i sværhedsgraden i de faglige krav i perioden. Undersøgelsen er en del af den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser - læs mere her.

Eksperter undrer sig over ministerens fortolkning af EVA undersøgelsen - læs artiklen her.

I forbindelse med gymnasiereformen blev det bl.a. besluttet, at it skal bruges til at understøtte reformens fokus på faglighed, kundskaber og almendannelse og bidrage til, at elevernes faglige resultater styrkes. Deloitte har analyseret markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelserne - læs mere her.

Undervisningsministeren lancerer gymnasial fraværspakke - læs mere her.

Center for Ungdomsforskning (CeFU) sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed - læs mere om projektet her.

CeFU afholdte d. 8. maj en konference med temaet ’Ung i en præstationskultur’ - se dagens præsentationer her.  

 

Andet

Løsning på sag om manglende sidefagsforlængelse

Læs mere om løsningen på sagen her.

 

AAU's gymnasiale kontaktråd

Fredag d. 30. november 2018 afholder AAU det årlige gymnasiale kontaktrådsmøde for de nordjyske rektorer. I år vil AAU præsentere Det Humanistiske Fakultet, og AAU’s rektorat vil orientere om nyheder fra AAU og fra universitetsverdenen. Arrangementet er for rektorkredsen.

 

Næste nyhedsbrev

…forventes udsendt i september 2018. Forslag til emner, der skal belyses, eller arrangementer og nye samarbejder med gymnasierne modtages som altid gerne på gymnasiesekretariatet@aau.dk