AAU logo

Gymnasiesekretariatets nyhedsbrev til nordjyske rektorer juni 2019

AAU-tilbud til gymnasierne sommer/efterår 2019

Nyt om samarbejde med gymnasier

fokus og forskning

Næste nyhedsbrev

 

AAU-tilbud til gymnasierne sommer/efterår 2019

Nyt digitalt undervisningsmateriale om cirkulær økonomi

AAU introducerer nu nyt digitalt undervisningsmateriale om cirkulær økonomi målrettet de danske gymnasier - 'Cirkulær økonomi i det cirkulære samfund'. Materialet er gratis, og lærer eleverne om et nyt miljøkoncept, der modtager stor opmærksomhed både herhjemme og i EU - nemlig cirkulær økonomi.

Undervisningsmaterialet er opdelt i fire dele, der hver indledes med en kort film på 10-12 minutter. Del 1 er en generel introduktion til ressourceforbrug og cirkulær økonomi. Del 2 har forbrugerens praksis i fokus. Del 3 handler om virksomhedernes rolle og eksempler på cirkulær økonomi strategier, mens del 4 har fokus på lokale initiativer inden for cirkulær økonomi.

Materialet er udviklet med fokus på læringsmålene i samfundsfag (A B C), men er kan også anvendes i flere andre fag og som flerfagligt forløb. Lærer- og elevvejledningerne på www.cirksam.dk forklarer mulighederne.

Med undervisningssitet får eleverne rig mulighed for konkret og innovativt at arbejde med deres egen forbrugspraksis og med cirkulær økonomi som virksomhedsstrategi og offentlig strategi i globalt og lokalt perspektiv.

Bag materialet står forskere fra Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling ved AAU, som driver forskning og undervisning i omstillingsprocesser, og de muligheder og udfordringer der er ved at ændre vores levevis og lede samfundet i en mere bæredygtig retning. Centeret har bredt samarbejde med både nationale og internationale virksomheder, myndigheder og organisationer, og uddanner bachelor og kandidater indenfor netop Bæredygtigt Design, By-, Energi- og Miljøplanlægning og Sustainable Cities. Materialet er således særdeles stærkt vidensmæssigt underbygget og koblet til aktuel forskning og undervisning. For at sikre ministerielle krav til undervisningsmateriale i gymnasier, er der ligeledes inddraget en gymnasielærer som fagkonsulent.

Cirksam.dk er støttet af udlodningsmidler fra henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Spørgsmål vedrørende undervisningsmaterialet kan rettes til lektor Michael Søgaard Jørgensen ved Institut for Planlægning.
 

AAU guide - en app til uddannelsessøgende

’AAU Guide’ er AAU's nye app til uddannelsessøgende, der leder efter en videregående uddannelse. Appen giver uddannelsessøgende et overblik over, hvilke uddannelser AAU tilbyder og giver dem muligheder for at gemme favorituddannelser på en liste i appen.

I appen opsættes først et filter på baggrund af den enkeltes interesseområder, by og sprog, hvortil appen generer en liste med uddannelser, der matcher det opsatte filter. De uddannelsessøgende kan også se en liste over alle uddannelser fra AAU. Under alle uddannelserne er en kort beskrivelse med direkte links til adgangskrav samt mulighed for at tilføje uddannelsen til favoritter.

Derudover indeholder appen beskrivelse af AAU med videoer og links til sociale medier, en kalender over vigtige datoer i forbindelse med uddannelsessøgningen og sidst information om studielivet på AAU med visning af billeder fra Instagram-profilen @aaustudieliv.

Appen kan hentes i App Store og Google Play.

Spørgsmål vedrørende AAU Guide-appen kan rettes til UX-designer Mathilde Leth Lokjær Hansen (App Teamet).
 

Girls' day in science

AAU er med, når Naturvidenskabernes Hus og deres netværk for skole-virksomhedssamarbejde, Tektanken, afholder Girls' Day in Science den 2. oktober 2019. Girls' Day in Science er en landsdækkende kampagne, der har til formål at inspirere flere skole- og gymnasiepiger til at se mulighederne i en uddannelse inden for it, teknologi og naturvidenskab.

På dagen inviterer AAU inden for til workshops om bl.a. microplastik, klimaforandringers udfordringer til infrastrukturen, visualisering af strømninger med laser og high speed kameraer, computerkoder der forandrer verden og meget mere! Under besøget møder pigerne AAU's kvindelige studerende og ph.d. studerende inden for naturvidenskab, teknologi og ingeniørvidenskab.

Tilmeldingsfristen til AAU's workshops er den 1. september 2019.

Læs mere om Girls' Day in Science og AAU's program for dagen.

Spørgsmål vedrørende Girls' Day in Science kan rettes til Amelia Reimer Borregaard (ph.d. stipendiat).
 

Studiepraktik

Studiepraktik tilbydes igen i år til elever, der overvejer at læse på AAU og gerne vil afprøve en af AAU’s bacheloruddannelser.

I løbet af de tre dage, som Studiepraktik varer, får praktikanterne mulighed for at opleve livet som studerende på egen krop. De deltager i undervisningen eller i særligt arrangerede faglige indlæg, løser mindre opgaver og bliver introduceret til studieformen på AAU. Derudover møder praktikanterne AAU-studerende og undervisere, og praktikanterne får på den måde en fornemmelse af, om uddannelsen og AAU er noget for dem.

Alle AAU’s bacheloruddannelser deltager i arrangementet, der finder sted onsdag til fredag i uge 43. Studiepraktik afholdes i samarbejde med gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Dato for afholdelse, tilmelding, markedsføring m.v. koordineres nationalt.

Læs mere om Studiepraktik på www.studiepraktik.aau.dk og www.studiepraktik.nu

Spørgsmål vedrørende Studiepraktik på AAU kan rettes til studievejleder Jacques Kloster.
 

Statistikdag for gymnasielærere

I gymnasieskolernes matematikundervisning er der et øget fokus på statistik. Det stigende fokus på kvantitative metoder findes ligeledes i samfundet under begreber som "Big Data", "Machine Learning" og "Data Science". Dette betyder, at faget statistik oplever en voksende interesse fra offentlige organisationer og private virksomheder. 

Institut for Matematiske Fag har tidligere afholdt statistikdag for gymnasielærere, hvor formålet har været at give gymnasielærerne inspiration til undervisningen hjemme på gymnasierne. Arrangementerne havde meget stor tilslutning og succes, og af samme grund skal der igen i efteråret den 24. oktober afholdes et lignende arrangement på AAU Campus København i regi af Matematiklærerforeningens årskursus 2019.

Se det foreløbige program for dagen.

Spørgsmål vedrørende statistikdagen kan rettes til kommunikationsmedarbejder Nicole Winther Nedergaard.

 

Nyt om samarbejde med gymnasier

Nordjysk Naturtalent

Vinderne af årets Nordjysk Naturtalent blev kåret den 23. maj 2019 ved en vinderceremoni i Sparekassen Vendsyssels lokaler midt i Aalborg.

I år var kategorifeltet udvidet med to nye kategorier: bioteknologi og teknologi ud over de klassiske fire: biologi, kemi, fysik og matematik. Og det var netop vinderen af bioteknologi-kategorien, Emilie Theresa Sørrig Butler fra Nørresundby Gymnasium og HF, der løb med titlen som Nordjysk Naturtalent 2019.

Af de i alt 70 opgaver fra 13 nordjyske gymnasier, fandt dommerne en førsteplads og en andenplads inden for hver kategori. Sparekassen Vendsyssel sponsorerede pengepræmier til alle vinderne og rammerne for en dejlig aften.

Læs mere om Nordjysk Naturtalent
(Foto: Lars Horn / Baghuset)

Spørgsmål vedrørende Nordjysk Naturtalent kan rettes til Anna Maria Diaz Korsaa.
 

Nordjyske Gymnasiers Akademi

Nordjyske Gymnasiers Akademi afholdte den 7. maj 2019 afslutningsceremoni for talenteleverne i talentforløb 2018/2019, hvor eleverne blev hyldet med taler og diplomoverrækkelse. Arrangementet fandt sted på UCN og mellem diplomoverrækkelsen bød aftenen på indslag fra både AAU og UCN.

Næste skoleår starter et nyt hold talentelever op, som skal besøge følgende uddannelser på AAU i foråret 2020:

  • Dansk, Institut for Kultur og Globale Studier
  • Politik & Administration, Institut for Statskundskab
  • Fysik, Institut for Materialer og Produktion

Både undervisere og studerende på AAU ser frem til at møde de nye talentelever.

Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Akademi.

Spørgsmål vedrørende Nordjyske Gymnasiers Akademi kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.
 

efteruddannelse: Databaser for undervisere

I efteråret 2019 starter 24 undervisere på AAU’s nyudviklede efteruddannelsesforløb ”Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori”.

Faget udgør 10 ECTS-point fra Master i IT (under IT-Vest) og henvender sig til nuværende eller kommende undervisere i faget informatik på stx, hf, htx, hhx, eux.  Efteruddannelsesforløbet lærer underviserne at forstå og anvende relationelle databaser og forespørgselssproget SQL på forskellige datasæt, så de rustes til selv at udvikle undervisningsforløb omkring datahåndtering.

Der har været meget stor søgning til faget og det overvejes allerede nu, om der er mulighed for at udbyde det igen inden for det næste år.

Læs mere om Databaser for undervisere.

Spørgsmål vedrørende forløbet kan rettes til studiesekretær Lene Even.
 

Efteruddannelse: English as a medium of instruction

Det er nu muligt igen at deltage i efteruddannelseskurset ”English as a Medium of Instruction” for gymnasielærere, som underviser på engelsk i deres fagområde i gymnasieskolen.

På kurset, som løber fra oktober 2019 – februar 2020, opnår deltagerne træning i engelsk grammatik, syntaks, ordforråd og udtale. Desuden trænes man i at præsentere sit fag og sit stof på engelsk med særligt fokus på formidlingsaspektet. Ved den afsluttende prøve er der desuden mulighed for at opnå certificering ud fra et sæt af kriterier, som er udarbejdet af Europarådet inden for rammerne af CEFR (Common European Framework of References for Languages). Der udstedes et certificeringsbevis herfor.

Undervisningen foregår som fem heldags face-to-face seminarer på AAU Campus Aalborg.

Ansøgningsfristen til kurset er den 1. august 2019.

Læs mere om forløbet og se også pdf om forløbet.

Spørgsmål vedrørende efteruddannelsesforløbet kan rettes til koordinator Susanne Hald.

 

Fokus og Forskning

Værdigrundlag for AAU's uddannelser

Det Strategiske Uddannelsesråd på AAU påbegyndte i januar 2019 arbejdet med udformning af et værdigrundlag for AAU’s uddannelser. I udarbejdelsen af værdigrundlaget er der taget udgangspunkt i, at et værdigrundlag som udgangspunkt ikke ændres over tid, at værdigrundlaget skal vise, hvad AAU står for, og at det skal bestå af få stærke begreber, som kendetegner AAU.

Værdigrundlaget skal være en fælles referenceramme, der viser, hvilke kvaliteter AAU vurderer højt på uddannelserne. Samtidig skal værdigrundlaget være fundamentet for arbejdet med kvalitet i universitetets uddannelser og grundlaget for udarbejdelse af en ny kvalitetspolitik på AAU.

Værdigrundlaget for AAU's uddannelser forventes godkendt i starten af dette efterår.
 

Udvikling af området for efter- og videreuddannelse

Som en del af AAU’ s overordnede strategi Viden for verden, arbejdes der i 2019 og 2020 med udvikling af AAU's efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

I foråret 2019 er der afviklet to idégenererende workshops, som har resulteret i en lang række idéer til både nyt indhold og nye, mere fleksible måder at udbyde kurser på. På baggrund af dette arbejde arbejdes der i efteråret 2019 og i 2020 videre med udvikling af en konkret strategi for efter- og videreuddannelsesområdet og udvikling af en række konkrete nye udbud.
 

Ny hjemmeside: Kids 0-18 Kvalitet i dagtilbud og skole

Institut for Læring og Filosofi på AAU har fået en ny hjemmeside www.kids.aau.dk. Hjemmesidens overordnede formål er at bringe forskning og projekter tæt på dagtilbuds- og skoleområdet. P.t. kan man bl.a. læse om følgende relevante projekter inden for skoleforskning:

  • Ny udsathed blandt unge - Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Institut for Læring og Filosofi sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge i et nyt projekt, Ny udsathed. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed (læs også mere om projektet på CeFU's hjemmeside).
  • Ledelsesudvikling i praksis (LIP) - CeFu er tilknyttet forskningsprojektet som omhandler ledelsesudvikling på 38 erhvervsskoler i Danmark med ekstern finansiering fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Undervisningsministeriet. Det toårige forskningsprojekt forventes afsluttet ultimo 2019 (se også relevante materialer fra projektet på EMU - Danmarks Undervisningsportal).

 

Næste nyhedsbrev

…forventes udsendt i december 2019. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte koordinator for Gymnasiesekretariatet:

Christina Dellgren Knudsen
gymnasiesekretariatet@aau.dk