AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Gymnasiesekretariatets nyhedsbrev til nordjyske rektorer juni 2018

AAU-tilbud til gymnasierne sommer/efterår 2018

Nyt om samarbejde med gymnasier

Fokus og forskning

Andet

Næste nyhedsbrev

 

AAU-tilbud til gymnasieelever sommer/efterår 2018

Universitarium

Universitarium er et sommereksperimentarium for børn og unge. Her eksperimenteres med forskellige aktiviteter, oplevelser og forsøg indenfor naturvidenskab og teknik. Årets tema ser nærmere på sikkerhed og tryghed, og hvordan vi kan bruge naturvidenskab og teknologi til at mindske farerne omkring os.

Det er studerende fra AAU’s ingeniør- og naturvidenskabsuddannelser og UCN’s læreruddannelse, der viser rundt på udstillingen – de såkaldte piloter.

Universitarium finder sted på Aalborg Hovedbibliotek fra d. 30. juni 2018 kl. 10.00, og er gratis for alle.

Læs mere om Universitarium her.

 

Hvem er aau on demand'erne?

Hvem er de studerende, der bliver studenterunderviserne i AAU on Demand, egentlig? Hvad er deres baggrund, hvorfor er de med, og hvad får de ud af det?

Det kan du få indblik på AAU on Demands facebookside, hvor du kan læse om Ugens AAU on Demand’er. Du kan f.eks. læse om Nicolai Skiveren, der læser Engelsk og Anvendt Filosofi, drømmer om at blive gymnasielærer og har været AAU on Demand’er i fire år:

”Igennem mine fire år i korpset har jeg haft privilegiet af at besøge over 14 gymnasier – lige fra Frederikshavn til Frederiksberg – og stå ansigt til ansigt med noget, der efterhånden ligner over tusind elever. Med masser af konkret undervisningserfaring i mit eget fag samt direkte kontakt til gymnasierne (både deres lærere og elever), står jeg, som (snart) nyudklækket cand.mag., godt klædt på til at møde livet uden for universitetets trygge rammer.”

Læs mere om Nicolai her og følg AAU on Demand på facebook for at se flere Ugens AAU on Demand’ere.

Spørgsmål vedrørende AAU on Demand kan rettes til Lykke Kragh Ellefsen, on.demand@aau.dk

 

AAU er med i Naturvidenskabsfestival 2018

Naturvidenskabsfestival er en national festival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og unge. Som en del af Naturvidenskabsfestival i uge 39 er det muligt for bl.a. ungdomsuddannelser at booke spændende og inspirerende foredrag.

I år er oplægsholdere fra AAU on Demand i Aalborg og København også med i foredragskataloget med overskrifter som ”Vil du designe fremtiden?”, ”Cyber security – hvorfor kan vi ikke ændre vaner?” og ”Nanoteknologi gør sicence fiction til science fact”.

Læs mere om Naturvidenskabsfestival her.

 

Studiepraktik 2018

Studiepraktik tilbydes igen i år til elever, der overvejer at læse på AAU og gerne vil afprøve en af AAU’s bacheloruddannelser.

I løbet af de tre dage, som Studiepraktik varer, får praktikanterne mulighed for at opleve livet som studerende på egen krop. De deltager i undervisningen eller i særligt arrangerede faglige indlæg, løser mindre opgaver og bliver introduceret til studieformen på AAU. Derudover møder praktikanterne AAU-studerende og undervisere, og praktikanterne får på den måde en fornemmelse af, om uddannelsen og AAU er noget for dem.

Alle AAU’s bacheloruddannelser deltager i arrangementet, der finder sted onsdag til fredag i uge 43. Studiepraktik afholdes i samarbejde med gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Dato for afholdelse, tilmelding, markedsføring m.v. koordineres nationalt.

Læs mere om Studiepraktik her.

Spørgsmål vedrørende Studiepraktik på AAU kan rettes til studievejleder Charlotte Rohde, cro@adm.aau.dk

 

Nyt om samarbejde med gymnasier

Nordjysk Naturtalent

Nordjysk Naturtalent 2018. Foto: Lars Horn / BaghusetTorsdag den 31. maj blev Nordjyllands unge naturtalenter hyldet, da talentkonkurrencen Nordjysk Naturtalent 2018 løb af stablen. I år var der vindere fra seks gymnasier: Dronninglund Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Hasseris Gymnasium, Nørresundby Gymnasium og HF, Mariagerfjord Gymnasium og Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Hovedpræmien gik til Anders Smolinski Holst fra Dronninglund Gymnasium for opgaven: Smerte og smertelindring.
(Foto: Lars Horn / Baghuset) 

Tolv gymnasier havde i år indsendt 55 studieretningsprojekter til talentkonkurrencen, som hvert år i juni præmierer de bedste SRP-er inden for kategorierne: Fysik, kemi, matematik og biologi.

Læs mere om Nordjysk Naturtalent her

 

IT-camp for piger

I dagene op til påske blev IT-Camp for piger afholdt for tredje gang i AAU’s bygninger i centrum af Aalborg.

Formålet med IT-campen er derfor at oplyse pigerne om de muligheder, en IT-uddannelse åbner og at aflive nogle af de myter og fordomme, der måske knytter sig til IT-faget.

20 piger i alderen 16-20 år var tilmeldt, og det blev til tre dage med IT i alting. Deltagerne udtrykte alle stor tilfredshed med IT-campen, og evalueringen viser at hele 75% af deltagerne angav, at IT-campen havde givet dem lyst til at starte på en IT-uddannelse.

Du kan læse mere om IT-campen her

Spørgsmål vedrørende AAU’s IT-Camp for piger kan rettes til Lotte Finck, itcamp@aau.dk

 

Gymnasieeleve dyster i videnskabsquiz

Over to dage i april gentog AAU en af succeserne fra de seneste års forskningsfestival Forskningens Døgn og inviterede nordjyske gymnasieelever til Videnskabsquiz. Her dyster klasserne mod hinanden ved at svare på spørgsmål relateret til AAU’s uddannelsesområder og forskning. Jonny Hefty er fast vært på showet, og han styrede med sikker hånd, humor og masser af selvironi klasserne igennem spørgsmålsrunderne.

Flere af AAU's studerende deltog med oplæg og eksperimenter som led i quizzen.

I år stillede i alt ni gymnasieklasser fra hhv. Støvring Gymnasium, Aalborg Katedralskole, Dronninglund Gymnasium, Hasseris Gymnasium og Nørresundby Gymnasium op til de tre quizrunder.

 

Afslutningsceremoni for talentelever

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi afholdte afslutningsceremoni for talentelever d. 8. maj 2018, hvor eleverne blev hyldet med diplomoverrækkelse.

Ved arrangementet bød prorektor Inger Askehave velkommen til talenteleverne og deres forældre. Herefter gav prorektor for UCN Peter Møller Pedersen og rektor for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Jette Rygaard Poulsen talenteleverne nogle rosende ord med på vejen.Mellem diplomoverrækkelsen bød aftenen på indslag fra både AAU og UCN.

Næste skoleår starter et nyt hold talentelever op, som bl.a. skal besøge følgende uddannelser på AAU i foråret 2019:

  • Anvendt Filosofi, Institut for Læring og Filosofi
  • Politik & Administration, Institut for Statskundskab
  • Fysik, Institut for Materialer og Produktion

Både undervisere og studerende på AAU ser frem til at møde de nye talentelever.

Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Talentakademi her.

 

Fokus og forskning

Ingeniøruddannelserne fra AAU er fjerdebedst i verden

I en rapport fra det ansete amerikanske universitet Massachusetts Institute of Technology (MIT) , indtager ingeniøruddannelserne ved AAU pladsen som fjerdebedst i verden. AAU fremhæves som en tidlig pioner inden for den problembaserede undervisning, hvor den effektive brug af virkelighedsnære problemer lever op til arbejdsmarkedets udfordringer. 

Ifølge rektor Per Michael Johansen skyldes den flotte placering kombinationen af forskning i verdensklasse og dygtige undervisere. "Denne anerkendelse er en kæmpe cadeau til vores medarbejdere. Jeg kan love, at vi strategisk arbejder intenst på at videreudvikle vores uddannelser, så de også om ti år er blandt de bedste i verden", siger han.

Du kan læse artiklen 'MIT-rapport: AAU's ingeniøruddannelser tilhører verdenseliten' på Ingeniørens hjemmeside og selve MIT-rapporten her.

 

AAU´s PBL-model inspirerer andre universiteter

På AAU’s uddannelser laver de studerende problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring - PBL. Flere udenlandske universiteter er blevet inspireret af AAU til at arbejde med PBL. Det fremgår af den seneste udgave af ECIU-magasinet. ECIU er en gruppe af innovative universiteter, der har som mål at styrke medlemmernes internationale position gennem strategisk samarbejde inden for forskning, uddannelse og regional udvikling.

Prorektor Inger Askehave bliver interviewet om PBL til magasinet, hvor repræsentanter fra blandt andet Kaunas University of Technology og Tecnológico de Monterrey fortæller, hvordan de er blevet inspireret af AAU til at arbejde med PBL. Du kan læse artiklen her.

 

Tværvidenskabeligt forskningsprojekt med PBL i fokus

PBL Future er et tværvidenskabeligt forskningsprojekt med PBL som omdrejningspunkt. PBL Future er et led i AAU’s strategi 2016-2021 og skal over de næste par år skabe ny viden om PBL som læringsmodel og styrke AAU’s position nationalt såvel som internationalt inden for PBL-forskningen.

Der er flere PBL-forskningsmiljøer på AAU, og projektet samler forskere fra alle miljøerne. Det har overskriften ”Future directions for PBL in a Digital Age”.

Professor Anette Kolmos fra UNESCO-centret for problembaseret læring er projektansvarlig. Hun deltager i videoen neden for, hvor hun med egne ord forklarer, hvad projektet går ud på.

 

 

AAU-forskere undersøger gymnasieelevers trivsel

Lektor Karin Dam Petersen og ekstern lektor Dorthe Serles ved Institut for Økonomi og Ledelse på AAU undersøger i øjeblikket livskvalitet og energiniveau hos gymnasieeleverne på Erhvervsskolerne Aars. Undersøgelsen skal bane vejen for de bedst mulige undervisnings- og læringsbetingelser for eleverne.

Karin Dam Petersen har gennem flere år forsket i trivsel og livskvalitet blandt børn og unge. Samarbejdet med Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium ved Erhvervsskolerne Aars kom i stand via ekstern lektor ved AAU Dorthe Serles, som selv underviser på Erhvervsgymnasierne og er samarbejdspartner i projektet.

Mangel på trivsel krævede handling

”Sundhed, Trivsel og Læring”, som projektet hedder, startede i efteråret 2017 med en spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasieeleverne om deres generelle helbred og livskvalitet.  Resultaterne viste i korte træk, at rigtig mange af eleverne var trætte i skolen. Kun 14% følte sig ikke trætte. Undersøgelsen viste endvidere, at de elever, som altid eller for det meste er ”glade” for at gå i gymnasiet, har en signifikant højere livskvalitet end de elever, som kun nogle gange, kun sjældent eller aldrig er ”glade”. Endvidere, at hvis eleverne finder undervisningen spændende og kan se meningen med det de undervises i, så har de en signifikant højere livskvalitet. Undersøgelsen viste også, at pigerne har signifikant dårligere livskvalitet end drengene, og at elever på sidste år af uddannelsen (3.g) har signifikant dårligere livskvalitet end elever, der går i 1. og 2. g. 

På baggrund af disse resultater, og ud fra overbevisningen om, at elevernes faglige udbytte og livskvalitet afhænger af deres trivsel og oplevelse af læringsmiljøet, besluttede erhvervsgymnasiernes lærere med uddannelseschef Christine Stampe Frøsig i spidsen sig for at skride til handling.

Gymnasieeleverne deltog i et fem ugers sundhedsforløb med henblik på at højne deres energi, fysiske sundhed og livskvalitet.

Foredragsholderen Chris MacDonald kickstartede forløbet i februar, hvor han med sin baggrund inden for træningsfysiologi, sportspsykologi og ernæring forbandt den nyeste forskning med praksiserfaring.

Fysisk træning, søvn og konkurrence

Som led i sundhedsforløbet, hvor eleverne skulle tilegne sig gode sundhedsvaner, fik de udleveret et træningsforløb og de fik mulighed for at deltage i morgen- og/eller eftermiddagstræning. Sundhedsforløbet inkluderede desuden en soveuge med ekstra fokus på elevernes sovevaner samt en konkurrence på tværs af gymnasieklasserne.

Som start og afslutning på forløbet skulle eleverne foretage en konditest, en kropsanalyse og en notering af søvnmængde. Konkurrencen bestod i, at klassen med størst fremgang vandt en præmie. Den vindende klasse af sundhedsforløbet blev 2.y.

Ud over sundhedsforløbet og den første spørgeskemaundersøgelse har Karin Dam Petersen og Dorthe Serles også som en del af projektet gennemført fokusgruppeinterviews med et bredt udvalg af gymnasieeleverne, og de har gennemført to opfølgende spørgeskemaundersøgelser, som de nu er i gang med at analysere data fra. Bl.a. bliver det kortlagt, hvad eleverne bruger deres tid/fritid på, f.eks. lektier, arbejde, sociale medier, computerspil og film/tv. Det er hensigten at analysere, hvordan den bedste livskvalitet opnås, som funktion af elevernes tidsforbrug på deres forskellige aktiviteter og gøremål.

Erhvervsgymnasierne i Aars håber og forventer, at projektet kan være med til at bane vejen for de bedst mulige undervisnings- og læringsbetingelser for eleverne og samtidig hjælpe dem med at få deres travle og krævende ungdomsliv til at hænge sammen. Projektets resultater har de to forskere til hensigt at publicere i samarbejde med danske og internationale forskere, som også arbejder med børn og unges generelle helbredsrelaterede livskvalitet.

Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til lektor Karin Dam Petersen, kdp@business.aau.dk

 

Andet

Løsning på sag om manglende sidefagsforlængelse

Læs om løsningen på sagen her.

 

AAU's gymnasiale kontaktråd

Fredag d. 30. november 2018 afholder AAU det årlige gymnasiale kontaktrådsmøde for de nordjyske rektorer. I år vil AAU præsentere Det Humanistiske Fakultet, og AAU’s rektorat vil orientere om nyheder fra AAU og fra universitetsverdenen. Invitation er sendt ud og i begyndelsen af efteråret vender vi tilbage med endeligt program, afholdelsessted og tilmeldingsdato.

 

Næste nyhedsbrev

…forventes udsendt i december 2018. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte koordinator for Gymnasiesekretariatet:

Christina Dellgren Knudsen
gymnasiesekretariatet@aau.dk

God sommer!