AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Gymnasiesekretariatets nyhedsbrev til nordjyske rektorer december 2018

AAU-tilbud til gymnasierne vinter/forår 2019

Nyt om samarbejde med gymnasierne

Fokus og forskning

Andet

Næste nyhedsbrev

 

AAU-tilbud til gymnasierne vinter/forår 2019

AAU på besøg med karrieretanken

AAU er med, når KarriereTanken besøger gymnasierne rundt om i landet. KarriereTanken hjælper gymnasieeleverne med uddannelses- og karrierevalg. Senest har gymnasieelever på Thisted Gymnasium og HF haft mulighed for at møde AAU, og den 24. januar 2019, når Aalborghus Gymnasium er værtsskole for KarriereTanken, vil AAU også være tilstede og klar til at svare på elevernes spørgsmål. 

Læs om AAU og KarriereTanken på Aalborghus Gymnasium i 2018

Læs mere om KarriereTanken


Sprogcamp

I samarbejde med Hjørring Gymnasium og HF-kursus og internationale og nordjyske virksomheder afholder AAU for syvende gang Sprogcamp. Campen afholdes den 25.-27. januar 2019 på Hjørring Gymnasium, hvor udvalgte sprogtalenter fra gymnasier i hele landet mødes og bliver endnu dygtigere til deres fremmedsprog. I løbet af weekenden bliver eleverne bl.a. præsenteret for oplæg samt engageret i workshops og praktiske øvelser.

Læs mere om Sprogcampen og programmet for dagene
 

Besøgsdag for talentelever

Nordjyske Gymnasiers TalentakademiAAU afholder besøgsdag for elever på Nordjyske Gymnasiers Talentakademi den 26. februar 2019. Besøgsdagen er for alle talentelever i de tre hovedgrupper, som har hvert sit tema: 

  • Humaniora og Sprog (tema - Kønsidentitet i senmoderniteten)
  • Samfund og Business (tema - Ny teknologi (robotificering) - muligheder og udfordringer for det kapitalistiske system)
  • Sundhed, Naturvidenskab og Teknologi (tema - Forsker for en dag)

Talenteleverne vil blive udfordret faligt og deltage i praktiske øvelser på dagen, og samtidig får de mulighed for at møde studerende på AAU. 

Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Talentakademi


AAU-studerende underviser i cybersikkerhed

Som en del af Danish Cyber Security Clusters har studerende på AAU udviklet en innovativ platform med det formål at skabe opmærksomhed omkring cybersikkerhed, og i efteråret har de besøg flere af de nordjyske gymnasier. AAU-studerende Jacob Vejlin Jensen fortæller følgende om de foreløbige besøg:

”I løbet af efteråret 2018 er vi fra AAU rullet ud med den første bølge af events baseret på et nyt og innovativt koncept til vidensformidling omkring cybersikkerhed. Konceptet indebærer undervisning i digital sikkerhed, netværkstrafik og hackingmetoder efterfulgt af en hands-on workshopoplevelse. Her får eleverne mulighed for at prøve kræfter med scanning af lokale netværk, overvågning af krypteret og ukrypteret netværkstrafik samt forskellige hackingværktøjer - alt sammen baseret på den undervisning, de har modtaget. Dette er en unik oplevelse, som giver eleverne praktisk erfaring med cybersikkerhed gennem konkrete scenarioer, som afspejler det, de møder i deres hverdag. 

Gennem denne kombination af praktisk og teoretisk arbejde med cybersikkerhed oplever vi, at gymnasieeleverne opnår en forståelse for deres digitale fodspor, og hvordan man bedre beskytter sig mod IT-kriminalitet. Formålet er ligeledes at skabe opmærksomhed omkring dette, samt informere omkring mulighederne for at tænke sikkerhed ind i uddannelse og arbejdsliv. Erfaringerne fra første runde af events her i efteråret, hvor vi har eksperimenteret med drop-in workshops, klasseundervisning og tværfaglige arrangementer, viser, at interessen blandt eleverne er stor på tekniske såvel som almene gymnasier. Det fremgår også fra evalueringerne, at emnet falder uden for normalt gymnasiepensum og udgør en anderledes faglig udfordring. 

Vi tager alle de erfaringer, vi har gjort os i efteråret med i den videre udvikling af konceptet, og arbejder på at skabe endnu større fleksibilitet og dybde i fagligheden, som vi forventer at tage med ind i næste bølge events i foråret 2019. Alt i alt slutter vi 2018 af med en glædelig oplevelse over, at cybersikkerhed i stigende grad bliver sat i fokus på det gymnasiale uddannelsesplan.

Til slut en stor tak til Aalborg Katedralskole, Erhvervsskolerne Aars, EUC Nord og Vesthimmerlands Gymnasium, som vi har besøgt i denne omgang.” 
 

ÅBENT HUS 2019

Den 1. marts 2019 afholder de nordjyske videregående uddannelsesinstitutioner (AAU, UCN, Erhvervsakademi DANIA, MARTEC, Rytmisk Musikkonservatorium og Forsvarets lederuddannelser) for tredje år i træk et fælles Åbent Hus, i samarbejde med Studievalg Danmark - Center Nordjylland og Aalborg Kommune. Det afholdes i centrum af Aalborg i bygningerne CREATE og Musikkens Hus.

AAU deltager med alle bacheloruddannelserne. Der vil være oplæg om uddannelserne, om jobmuligheder og karriereveje, om ansøgning og optagelse, og studievejledere vil bemande stande i et messeområde, hvor uddannelsessøgende og deres forældre kan få vejledning og svar på spørgsmål. Derudover er der mulighed for at få fremvist studieboliger, ligesom studerende holder oplæg om en typisk studiehverdag. 

Åbent Hus i Aalborg i 2018 var en stor succes både målt på deltagerantal og på deltagernes udbytte og tilfredshed med arrangementet.  Synergien ved at samle alle uddannelsesmulighederne til et fælles Åbent Hus giver nemlig bedre mulighed for at afklare studievalget.

Læs mere om Åbent Hus i Aalborg
 

danmarks største naturvidenskabelige konkurrence - unge forskere 2019

Aalborghus Gymnasium og Unge Forskere har inviteret til at stille op til semifinalejuryen for Danmarks største naturvidenskabelige konkurrence - Unge Forskere 2019. Konkurrencen er delt i to hovedspor: Junior (grundskole) og senior (ungdomsuddannelser) og foregår på Aalborghus Gymnasium den 22. marts 2019.

Bioteknologistuderende fra AAU er udtaget til juryen:

  • Til juniorjuryen i kategorierne Life Science og Technology er seks AAU-studerende udtaget 
  • Til seniorjuryen i kategorien Life Science er to AAU-studerende udtaget.


It-camp for piger

For fjerde år i træk afholder AAU en IT-camp, som er særligt rettet mod de kvindelige gymnasieelever. På campen får eleverne mulighed for at tilgene sig både praktisk og teoretisk viden om IT, IT-uddannelser og blive klogere på de mange forskellige fremtidsmuligheder, som IT-uddannelser giver.

Deltagerne behøver ikke at have kendskab til IT eller kunne programmere, men blot have en interesse i ny teknologi og i, hvordan vi kan påvirke vores hverdag, liv og verden med ny teknologi. 

Det bliver 48 timer med fokus på IT og teknologi sammen med andre piger. Campen afholdes fra den 15.-16. april 2019 i centrum af Aalborg. Deltagelse er gratis og inkluderer overnatning, forplejning og alle aktiviteter. Alle detaljer vil fremgå af hjemmesiden www.itcamp.aau.dk fra januar 2019. 

 

Nyt om samarbejde med gymnasierne

Biotek netværksmøde for gymnasielærere

12 nordjyske bioteknologi-, biologi- og kemilærere deltog i et fyraftensmøde den 27. november 2018 med foredrag om NanoPore DNA Sekventering ved Ph.D. studerende Martin Hjorth Andersen. Mødet omfattede desuden en præsentation af nyheder fra Center For Undervisningsmidler (CFU/UCN) samt en kort orientering om eksisterende og nye laboratorieøvelser, som Institut for Kemi og Biovidenskab via CFU sender ud til netværkets elever i bioteknologi. Mødet blev afsluttet med en præsentation og diskussion af bioteknologiuddannelser på AAU.

Lektor Lars Haastrup Pedersen fra Sektion for Bioteknologi er AAU’s kontaktperson i netværket og arrangerede mødet sammen med underviser Jørn Clausen fra Aalborghus Gymnasium.
 

Praksisrettet semester i samarbejde med Dronninglund Gymnasium

Kandidatstuderende med sidefagssupplering i samfundsfag læser et praksisrettet semester, som klæder de studerende bedre på i forhold til at varetage undervisning i gymnasieskolen. Dronninglund Gymnasium er samarbejdspartner på det nye 11. semester. Rektor Lars Jørgensen udtaler: ”Det er et spændende og relevant initiativ, der er sat i søen. Flerfagligt samarbejde i gymnasiet er ikke noget, man som sådan bliver uddannet til på universitetet, men det er en vigtig del af undervisningen i gymnasiet. Det kan derfor få stor værdi for de studerende, at de får dette 11. semester med, så de er klædt helt på til også at kunne bidrage til forskellige flerfaglige forløb i gymnasiet”.

Det har samtidig vist sig, at semestrets fokus på videnskabsteori, PBL og metode imødekommer en efterspørgsel for opkvalificering af praktiserende gymnasielærere. ”Det er klart, at gymnasiereformens nye fokusområder og heraf ændrede læreplaner også stiller nye krav til gymnasielærerne. Vi vil gerne være med til at dække dette behov hos gymnasielærerne, og vi arbejder derfor lige nu på at udvikle elementer af semestret som et regulært efteruddannelsestilbud”, siger studieleder og lektor Jan Holm Ingemann, der dog endnu ikke tør lægge sig helt fast på, hvornår udbuddet er klart. Han er dog parat til at indgå i yderligere dialog om de gymnasiale institutioners behov både i forbindelse med uddannelse af kommende gymnasielærere men bestemt også i forhold til at udvikle forløb for praktiserende gymnasielærere.
 

Statistikdag for gymnasielærere

Den 25. oktober 2018 bød Institut for Matematiske Fag på AAU 110 matematiklærere velkommen i Musikkens Hus til en faglig dag med fokus på statistisk.

I matematikundervisningen i gymnasieskolerne er der et øget fokus på statistik, og dagens program gav inspiration til, hvordan der kan arbejdes med statistik i den daglige undervisning.

Begreber som simulation, regression, binomialforsøg, simulationsbaseret p-værdi og fordelinger blev gennemgået, og der blev perspektiveret til, hvordan begreberne kan bringes i spil i gymnasieskolen. Underviserne fra gymnasierne bidrog med mange gode spørgsmål under oplæggene. 

Opbakningen til arrangementet har været stor, og tilbagemeldingerne fra deltagerne har været positive. Instituttet forventer at afholde en tilsvarende dag i 2019.

 

Studiepraktik 2018

Hvert år i uge 43 inviterer AAU’s bacheloruddannelser indenfor i tre dage i uge 43, hvor gymnasieelever og andre, der overvejer at læse på AAU, kan afprøve studielivet. Arrangementet er et af universitetets meget højt prioriterede vejlednings- og afklaringstilbud, og alle bacheloruddannelser er med. AAU’s deltagertal i 2018 lå på knap 2100, og heraf besøgte ca. 1900 Aalborg Campus.

Søgningen til Studiepraktik svarer i store træk til søgningen i Den Koordinerede Tilmelding, og det betyder, at der er mange ansøgere til f.eks. Psykologi, Medicin, Jura og Socialrådgiveruddannelsen. Deltagerne kommer fra hele landet og til campus i Aalborg kom ca. halvdelen fra andre regioner end Nordjylland.

Deltagerne er generelt meget tilfredse med arrangementet og har stort udbytte af at komme indenfor på universitetets gange, møde vores studerende og undervisere, deltage i undervisning og arbejde med problembaseret læring (PBL).

På landsplan koordineres Studiepraktik i et meget velfungerede samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler, øvrige videregående uddannelser som f.eks. de kreative uddannelser, gymnasier og Studievalg.

Læs mere om Studiepraktik

 

Fokus og forskning

aau er i international topklasse

Internationale rankinglister er blevet væsentlige for universiteterne såvel nationalt som internationalt i bl.a. konkurrencen om at tiltrække forskere, studerende og samarbejdspartnere. I de seneste år er AAU gået frem på de internationale rankinglister over universiteter, og blandt verdens godt 17.000 universiteter er AAU placeret på de fleste anerkendte rankinglister:

  • På US News World Ranking er Aalborg Universitet placeret som nummer 260 i verden og i Engineering nummer 4 i verden og bedst i Europa.
  • Hos Times Higher Education er Aalborg Universitet nr. 194 i den overordnede World University Ranking og nr. 25 i Top 100 under the age of 50.
  • Hos Shanghai / ARWU World Rank er Aalborg Universitet nummer 201-300.
  • Hos QS er Aalborg Universitet nr. 343 i den overordnede World University Ranking, nr. 37 i Top 50 under the age of 50.
  • I MIT's rapport fra marts 2018 vurderes Aalborg Universitet til at være det fjerdebedste universitet i verden inden for ingeniørvidenskab. Dette svarer til en førsteplads blandt universiteter i Europa.

Se listen over AAU's placering på rankinglisterne
 

Rekrutteringsstrategi på AAU

Som et led i opfølgningen på AAU’s overordnede strategi, skal der udvikles en strategi for rekruttering af fremtidens studerende. Strategien skal bl.a. være med til at sikre de rigtige rekrutteringsaktiviteter til potentielle studerende og sikre det bedst mulige match mellem uddannelsen og den enkelte studerende samt styrke samarbejdet med gymnasierne. 

Det Strategiske Uddannelsesråd på AAU har godkendt oplægget til strategiprocessen. Rekrutteringsstrategien forventes godkendt til oktober 2019.
 

Fokus på matematiske overgange 

AAU’s økonomiuddannelse og Mariagerfjord Gymnasium har indgået et samarbejde, som skal lette elevernes overgang til videregående samfundsvidenskabelige uddannelser. 

"Matematik har den højeste dumpeprocent i gymnasieskolen, og på de videregående samfundsvidenskabelige studieretninger, særligt økonomi, er matematisk forståelse afgørende. Med dette projekt ønsker vi vise, hvordan matematik bruges i økonomi, og gøre overgangen til universitetet lettere for gymnasieeleverne", fortæller lektor Mogens Ove Madsen fra Institut for Økonomi og Ledelse på AAU.

I løbet af de kommende to år vil gymnasieelever fra Mariagerfjord Gymnasium besøge økonomiuddannelsen på AAU og deltage i forelæsninger. Forelæsningerne er udviklet af universitetslektorer og matematikundervisere i gymnasieskolen og skal udfordre elevernes matematiske færdigheder. De ligger inden for rammerne af Matematik A-niveau i gymnasieskolen.

Læs mere om samarbejdet, som er bevilliget støtte fra regionens Uddannelsespulje 2018
 

Videnskabelige publikationer fra Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning (CeFU) er en del af Institut for Læring og Filosofi på AAU København. På deres hjemmeside kan man bl.a. læse om den nyeste ungdomsforskning, konferencer og tilmelde sig deres nyhedsbrev.

CeFU’s forskning er kendetegnet ved at sætte de unges perspektiv i centrum, være tværfaglig og problemorienteret samt være dagsordenssættende i en bredere offentlighed. Efterårets videnskabelige publikationer fra CeFU bærer titler som bl.a: 

Læs mere om CeFU

 

Andet

Rektor og prorektor besøger de nordjyske gymnasier

Gymnasierne og AAU skal sikre den fælles indsats for at give de unge gode vilkår for at vælge vej efter gymnasiet. Der bliver allerede gjort meget fra både gymnasiernes og AAU’s side for at lette overgangen fra gymnasium til en videregående uddannelse, og med besøgsrunden på de nordjyske gymnasier ønsker rektoratet at styrke samarbejdet med gymnasierne yderligere. Den 28.-29. november 2018 besøgte rektor Per Michael Johansen og prorektor Inger Askehave Thisted Gymnasium og HF, EUC Nordvest, Thy-Mors HF & VUC samt Morsø Gymnasium.

I foråret ser rektoratet frem til at besøge  Aalborg Katedralskole, Nørresundby Gymnasium og HF, Fjerritslev Gymnasium og Aalborghus Gymnasium. 

Besøgsrunden løber over de næste tre år med besøg i foråret og efteråret.
 

AAU's gymnasiale kontaktråd

AAU's årlige gymnasiale kontaktrådsmøde for de nordjyske rektorer blev afholdt den 30. november 2018 i universitetets bygning CREATE. AAU's rektorat indledte med at orienterer om nyheder fra AAU og universitetsverdenen, og fik bl.a. gode input fra deltagerne til det forestående arbejde med AAU's rekrutteringsstrategi. Derefter blev Det Humanistiske Fakultet på AAU præsenteret, og deltagerne var afslutningsvist på laboratoriebesøg i eLL’s Design Lab. Til foråret mødes Følgegruppen for kontaktrådet for at drøfte programmet for Kontaktrådsmøde 2019.

 

Næste nyhedsbrev

…forventes udsendt i juni 2019.

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte koordinator for Gymnasiesekretariatet:

Christina Dellgren Knudsen
gymnasiesekretariatet@aau.dk

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!