AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Gymnasiesekretariatets interne nyhedsbrev juni 2019

AAU-tilbud til gymnasierne sommer/efterår 2019

Nyt om samarbejde med gymnasier

Synspunkter og debatemner

Næste nyhedsbrev

 

AAU-tilbud til gymnasierne sommer/efterår 2019

AAU guide - en app til uddannelsessøgende

’AAU Guide’ er AAU's nye app til uddannelsessøgende, der leder efter en bachelor- eller kandidatuddannelse. Appen indeholder et filter, hvor brugeren vælger interesser, sprog og by og får vist en liste med uddannelser, der matcher det opsatte filter. Brugeren kan gemme uddannelser på en liste, som brugeren altid kan vende tilbage til senere. Appen indeholder også en A-Å liste med alle AAU's uddannelser, information om AAU med videoer og links til sociale medier, en kalender over vigtige datoer under uddannelsessøgningen og sidst information om studielivet på AAU med visning af billeder fra Instagram-profilen @aaustudieliv.

Appen er udviklet på baggrund af en række undersøgelser, interviews og test med målgruppen. Derudover har AAU Kommunikation været inddraget i processen for at implementere ’Make it real’ i appen.

Appen er i skrivende stund blevet downloadet 530 gange. Læs mere om AAU Guide-appen.

Spørgsmål vedrørende AAU Guide-appen kan rettes til UX-designer Mathilde Leth Lokjær Hansen (App Teamet).
 

Girls' day in science

AAU er med, når Naturvidenskabernes Hus og deres netværk for skole-virksomhedssamarbejde, Tektanken, afholder Girls' Day in Science den 2. oktober 2019. Girls' Day in Science er en landsdækkende kampagne, der har til formål at inspirere flere skole- og gymnasiepiger til at se mulighederne i en uddannelse inden for it, teknologi og naturvidenskab.

På dagen inviterer AAU inden for til workshops om bl.a. microplastik, klimaforandringers udfordringer til infrastrukturen, visualisering af strømninger med laser og high speed kameraer, computerkoder der forandrer verden og meget mere! Under besøget møder pigerne AAU's kvindelige studerende og ph.d. studerende inden for naturvidenskab, teknologi og ingeniørvidenskab.

Tilmeldingsfristen til AAU's workshops er den 1. september 2019.

Læs mere om Girls' Day in Science og AAU's program for dagen.

Spørgsmål vedrørende Girls' Day in Science kan rettes til Amelia Reimer Borregaard (ph.d. stipendiat).
 

Studiepraktik

Studiepraktik tilbydes igen i år til elever, der overvejer at læse på AAU og gerne vil afprøve en af AAU’s bacheloruddannelser.

I løbet af de tre dage, som Studiepraktik varer, får praktikanterne mulighed for at opleve livet som studerende på egen krop. De deltager i undervisningen eller i særligt arrangerede faglige indlæg, løser mindre opgaver og bliver introduceret til studieformen på AAU. Derudover møder praktikanterne AAU-studerende og undervisere, og praktikanterne får på den måde en fornemmelse af, om uddannelsen og AAU er noget for dem.

Alle AAU’s bacheloruddannelser deltager i arrangementet, der finder sted onsdag til fredag i uge 43. Studiepraktik afholdes i samarbejde med gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Dato for afholdelse, tilmelding, markedsføring m.v. koordineres nationalt.

Læs mere om Studiepraktik på www.studiepraktik.aau.dk og www.studiepraktik.nu

Spørgsmål vedrørende Studiepraktik på AAU kan rettes til studievejleder Jacques Kloster.
 

Statistikdag for gymnasielærere

I gymnasieskolernes matematikundervisning er der et øget fokus på statistik. Det stigende fokus på kvantitative metoder findes ligeledes i samfundet under begreber som "Big Data", "Machine Learning" og "Data Science". Dette betyder, at faget statistik oplever en voksende interesse fra offentlige organisationer og private virksomheder. 

Institut for Matematiske Fag har tidliger afholdt statistikdag for gymnasielærere, hvor formålet har været at give gymnasielærerne inspiration til undervisningen hjemme på gymnasierne. Arrangementerne havde meget stor tilslutning og succes, og af samme grund skal der igen i efteråret den 24. oktober afholdes et lignende arrangement på AAU Campus København i regi af Matematiklærerforeningens årskursus 2019.

Se det forløbige program for dagen.

Spørgsmål vedrørende statistikdagen kan rettes til kommunikationsmedarbejder Nicole Winther Nedergaard.


efteruddannelse: Databaser for undervisere

I efteråret 2019 starter 24 undervisere på AAU’s nyudviklede efteruddannelsesforløb ”Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori”.

Faget udgør 10 ECTS-point fra Master i IT (under IT-Vest) og henvender sig til nuværende eller kommende undervisere i faget informatik på stx, hf, htx, hhx, eux.  Efteruddannelsesforløbet lærer underviserne at forstå og anvende relationelle databaser og forespørgselssproget SQL på forskellige datasæt, så de rustes til selv at udvikle undervisningsforløb omkring datahåndtering.

Der har været meget stor søgning til faget og det overvejes allerede nu, om der er mulighed for at udbyde det igen inden for det næste år.

Læs mere om Databaser for undervisere.

Spørgsmål vedrørende forløbet kan rettes til studiesekretær Lene Even.
 

Efteruddannelse: English as a medium of instruction

Det er nu muligt igen at deltage i efteruddannelseskurset ”English as a Medium of Instruction” for gymnasielærere, som underviser på engelsk i deres fagområde i gymnasieskolen.

På kurset, som løber fra oktober 2019 – februar 2020, opnår deltagerne træning i engelsk grammatik, syntaks, ordforråd og udtale. Desuden trænes man i at præsentere sit fag og sit stof på engelsk med særligt fokus på formidlingsaspektet. Ved den afsluttende prøve er der desuden mulighed for at opnå certificering ud fra et sæt af kriterier, som er udarbejdet af Europarådet inden for rammerne af CEFR (Common European Framework of References for Languages). Der udstedes et certificeringsbevis herfor.

Undervisningen foregår som fem heldags face-to-face seminarer på AAU Campus Aalborg.

Ansøgningsfristen til kurset er den 1. august 2019.

Læs mere om forløbet og se også pdf om forløbet.

Spørgsmål vedrørende efteruddannelsesforløbet kan rettes til koordinator Susanne Hald.

 

Nyt om samarbejde med gymnasier

Nordjysk Naturtalent

Vinderne af årets Nordjysk Naturtalent blev kåret den 23. maj 2019 ved en vinderceremoni i Sparekassen Vendsyssels lokaler midt i Aalborg.

I år var kategorifeltet udvidet med to nye kategorier: bioteknologi og teknologi ud over de klassiske fire: biologi, kemi, fysik og matematik. Og det var netop vinderen af bioteknologi-kategorien, Emilie Theresa Sørrig Butler fra Nørresundby Gymnasium og HF, der løb med titlen som Nordjyske Naturtalent 2019.

Af de i alt 70 opgaver fra 13 nordjyske gymnasier, fandt dommerne en førsteplads og en andenplads inden for hver kategori. Sparekassen Vendsyssel sponsorerede pengepræmier til alle vinderne og rammerne for en dejlig aften.

Læs mere om Nordjysk Naturtalent
(Foto: Lars Horn / Baghuset)

Spørgsmål vedrørende Nordjysk Naturtalent kan rettes til Anna Maria Diaz Korsaa.
 

AAU på Naturmødet

Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. I år var det fjerde gang mødet blev afholdt, og i år deltog AAU for første gang med en stand og eget telt på et velbesøgt Naturmøde i Hirtshals.

I løbet af mødets tre dage (den 23.-25. maj 2019) kunne de rekordmange deltagere i alle aldersklasser deltage i en lang række aktiviteter og debatter om natur, klima, bæredygtighed og meget mere. 

AAU's samtaleforedrag og aktiviteter på Naturmødet tog udgangspunkt i FN's Verdensmål med temaer som bl.a.:

  • Biologi - livet i havet
  • Kunst og Teknologi - død i naturen
  • Elektronik og it-robotter og droner mindsker brugen af sprøjtegifte og gødning
  • Anvendt filosofi, natur og bæredygtighed

Læs mere om AAU's deltagelse på Naturmødet.

Spørgsmål vedrørende AAU's deltagelse på Naturmødet kan rettes til projektleder Morten Johansen.
 

Nordjyske Gymnasiers Akademi

Nordjyske Gymnasiers Akademi afholdte den 7. maj 2019 afslutningsceremoni for talenteleverne i talentforløb 2018/2019, hvor eleverne blev hyldet med taler og diplomoverrækkelse. Arrangementet fandt sted på UCN, og mellem diplomoverrækkelsen bød aftenen på indslag fra både AAU og UCN.

Næste skoleår starter et nyt hold talentelever op, som skal besøge følgende uddannelser på AAU i foråret 2020:

  • Dansk, Institut for Kultur og Globale Studier
  • Politik & Administration, Institut for Statskundskab
  • Fysik, Institut for Materialer og Produktion

Både undervisere og studerende på AAU ser frem til at møde de nye talentelever.

Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Akademi.

Spørgsmål vedrørende Nordjyske Gymnasiers Akademi kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.

 

Synspunkter og debatemner

Gymnasierne lancerer kampagne, som sætter fokus på den betydning, stx har for eleverne.

Undervisningsministeren godkender oprettelse af to nye gymnasieklasser for elever med en diagnose inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). På landsplan er der nu 13 ASF-klasser.

Danske Gymnasiers undersøgelse af gymnasiernes arbejde med elevernes trivsel viser, at flere og flere elever har 'ondt i livet'.

Lektor og forsker ved Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi på AAU fortæller i en artikel på finduddannelse.dk om, hvordan man skaber sunde læringsmiljøer. Læs artiklen 'Hvordan skaber vi sunde læringsmiljøer?'.

 

Næste nyhedsbrev

…forventes udsendt i september 2019. Forslag til emner, der skal belyses, eller arrangementer og nye samarbejder med gymnasierne modtages som altid gerne på gymnasiesekretariatet@aau.dk