AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Gymnasiesekretariatets interne nyhedsbrev april 2019

AAU-tilbud til gymnasierne foråret 2019

Nyt om samarbejde med gymnasierne

Synspunkter og debatemner


Andet

Næste nyhedsbrev

 

AAU-tilbud til gymnasierne foråret 2019

Undervisningssite til gymnasier om cirkulær økonomi

AAU har udviklet et nyt digitalt undervisningsmateriale ”Cirkulær økonomi i det cirkulære samfund” til gymnasier. Materialet sætter fokus på cirkulær økonomi, som er et nyt miljøkoncept med stor opmærksomhed i både Danmark og EU. Undervisningsmaterialet er gratis og udviklet i samarbejde med Alphafilm & Kommunikation og Mutual Knowledge med midler fra AAU samt udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Materialet er gratis og findes på det nye undervisningssite www.cirksam.dk.

Cirkulær økonomi er et alternativ til den nuværende lineære økonomiske model – nogen gange også kaldet ”brug-og-smid-væk samfundet”. Cirkulær økonomi som miljøstrategi skal sikre, at vores udvinding af naturressourcer begrænses, fordi ressourceforbruget er skævt fordelt globalt, og udvindingen af ressourcer giver en række miljøproblemer. Cirkulær økonomi betyder, at de ting vi omgiver os med hjemme og på jobbet skal bevare deres værdi længere. Det skal bl.a. ske gennem design af produkter, der kan holde længere og er lettere at reparere, og via etablering af flere deleøkonomiske initiativer.

Undervisningsmaterialet er opdelt i fire dele, der hver indledes med en kort film på 10-12 minutter. Del 1 er en generel introduktion til ressourceforbrug og cirkulær økonomi. Del 2 har forbrugerens praksis i fokus. Del 3 handler om virksomhedernes rolle og eksempler på cirkulær økonomi-strategier, mens del 4 har fokus på lokale initiativer inden for cirkulær økonomi.

Materialet er udviklet med fokus på læringsmålene i Samfundsfag [A B C], men er kan også anvendes i flere andre fag og som flerfagligt forløb [ff]. Lærer- og elevvejledningerne på www.cirksam.dk forklarer mulighederne.

Med undervisningssitet får eleverne rig mulighed for konkret og innovativt at arbejde med deres egen forbrugspraksis og med cirkulær økonomi som virksomhedsstrategi og offentlig strategi i globalt og lokalt perspektiv.

For yderligere information kontakt lektor Michael Søgaard Jørgensen, Institut for Planlægning, msjo@plan.aau.dk.
 

IT Camp for gymnasiepiger

For 4. år i træk åbner AAU dørene for den årlige IT Camp for piger på de gymnasiale uddannelser. It-camp afholdes i universitetets lokaler i centrum af Aalborg og varer to dage. Det bliver to dage med fokus på it, praktisk og teoretisk viden og med input fra it-passionerede studerende, forskere og virksomheder. Det er gratis at deltage, og eleverne behøver ikke have kendskab til it eller at kunne programmere. 

IT Camp afholdes den 15.-16. april 2019.

Læs mere om IT Camp 2019 og se programmet for dagene.

For yderligere information kontakt specialkonsulent Lotte Finck, itcamp@aau.dk.
 

AAU deltager i studieinfo - et vejledningsarrangement

StudieInfo er 17 videregående uddannelsesinstitutioner fra Jylland og Fyn, der er gået sammen om et nyt fælles projekt. Projektet skal styrke elever i 2.g og 1.hf i deres valg af videregående uddannelse og introducere dem for de mange muligheder.

StudieInfo er det første projekt, der samler så mange forskellige uddannelsesinstitutioner i et ikke-kommercielt samarbejde. Samarbejdet på tværs af institutioner og regioner er stærkt, og det fælles formål er at styrke gymnasie- og hf-eleverne i deres valg af uddannelse og inspirere dem til at undersøge deres muligheder nærmere. I alt afholdes der 15 arrangementer i Jylland i foråret 2019 med start den 25. marts 2019.

Til arrangementet kan eleverne bl.a. indgå i dialog med studievejledere og studerende fra de forskellige uddannelsesinstitutioner, når de besøger Inspirationstorvet. Derefter skal eleverne høre to selvvalgte oplæg med forskellige temaer om muligheder for videregående uddannelser hos erhvervsakademier, maskinmesterskoler, universiteter, professionshøjskoler samt Politiet og Forsvaret. AAU er med, når StudieInfo afholder arrangementer i Nørresundby, Hasseris, Hjørring, Thisted, Aarhus, Horsens, Viborg, Herning, Holstebro, Kolding, Esbjerg, Vejle og Sønderborg.

Læs mere på studieinfo.nu

For ydereligere information kontakt kommunikationsmedarbejder Astrid Luise Bogner, albo@adm.aau.dk.
 

Afslutningsarrangement for talentelever

Nær 170 talentelever fra Nordjyske Gymnasiers Talentakademi er sammen med deres forældre inviteret til talentakademiets afslutningsceremoni den 7. maj 2019. AAU og UCN indgår i talentsamarbejdet og diplomoverrækkelsen finder i år sted på UCN, hvor der vil være faglige og inspirerende oplæg fra både AAU og UCN.

Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Talentakademi

For yderligere information om Nordjyske Gymnasiers Talentakademi kontakt Gymnasiesekretariatet, gymnasiesekretariatet@aau.dk.
 

Kunst & Teknologi | Art & Technology inviterer til Expo

Studerende på bacheloruddannelsen Kunst & Teknologi | Art & Technology udstiller de artefakter, de har arbejdet på i løbet af semesteret og har inviteret gymnasierne til at se denne udstilling. Expo’en åbner den 15. maj 2019 kl 17.00 i Karolinelund med bobler og en velkomsttale. Expo’en er åben til den 16. maj 2019 kl. 20.00 og strækker sig fra Karolinelund til Biffen, Turbinetorvet, Turbinegalleriet, KUL Nordkraft og Kedelhallen i Nordkraft.

De studerende udstiller følgende:

PERFORMATIVE RUM - 2. semester har i år arbejdet med performative rum med særligt fokus på Aalborg Kloster. Allerede den 10. maj 2019 fremviser de studerende deres værker i en stedsspecifik udstilling, som fortolker klosteret og anvender det til at kreere performative rum. 

INTERAKTIVE INSTALLATIONER - 4. semester fortolker bæredygtighed med udgangspunkt i Karolinelund. Her vil man møde interaktive, stedsspecifikke installationer, som på hver sin måde bearbejder og eksperimenterer med begrebet. Man vil bl.a. støde på problematikker som flygtninge og vores skraldekultur samt møde naturen gennem lyd og sin tilstedeværelse. 

BACHELOR PROJEKT - 6. semester udstiller deres afsluttende bachelorprojekter, der tager afsæt i samfundsmæssige problematikker, konceptet ‘oplevelse’ og kombinerer akademiske og kunstneriske diskurser. Her udtrykkes akkumulationen af forrige semesters erfaring og oplevelser udformet som bl.a. soundscapes, interaktive, audiovisuelle installationer og bløde vandrobotter.  

Læs også om udstillingen på uddannelsens hjemmeside.

For yderligere information kontakt Kunst & Teknologi | Art & Technology, artevent@hum.aau.dk.
 

Nordjysk Naturtalent

Nordjysk Naturtalent er en talentkonkurrence, hvor AAU hvert år præmierer de bedste studieretningsprojekter udarbejdet af nordjyske gymnasieelever på det afsluttende år inden for følgende kategorifelter: Bioteknologi, teknologi, teknik-fag, biologi, kemi, fysik og matematik.

I år er kommet 70 opgaver fra ni gymnasier og fire HTX’ere, og dommerne er nu i gang med at finde 1. og 2. pladser inden for hver kategori. Torsdag den 23. maj 2019 er der vinderceremoni i Nordjysk Naturtalent.

Læs mere om Nordjysk Naturtalent.

For yderligere information kontakt kommunikationsmedarbejder Anna Diaz Korsaa, amdk@adm.aau.dk.

 

Nyt om samarbejde med gymnasierne

Åbent Hus

Aalborg Universitet har afholdt Åbent Hus på alle tre campusser i foråret 2019.

Campus Aalborg

Fredag den 1. marts 2019 kl. 9.00 - 16.00 blev dørene åbnet for alle, der overvejer at læse en bacheloruddannelse på AAU. Omkring 4000 besøgende mødte op for at høre uddannelsesoplæg, karriereoplæg, boligoplæg, oplæg om valg af uddannelse og optagelse samt se en studiebolig og blive klogere på livet som studerende. Arrangementet blev afholdt i fællesskab med alle videregående uddannelser i Nordjylland og fandt sted på havnefronten i Aalborg. De nordjyske gymnasier bakker meget op om arrangementet og flere gymnasier tog i 2019 imod tilbud om at få tilskud til at få hele klasser transporteret til Aalborg.

Campus Esbjerg

Lørdag den 23. februar 2019 kl. 10.00 - 14.00 afholdte Campus Esbjerg Åbent Hus. 263 gæster havde valgt at lægge vejen forbi. Campus Esbjerg havde bl.a. besøgende fra Tyskland, England, New Zealand, Canada m.fl. Alle uddannelser havde stande, hands on projekter og foredrag. Antallet af gæster til foredrag med efterfølgende rundvisning i laboratorierne er steget med over 50 pct. i år. Bachelor- og kandidatuddannelser, Adgangskursus, studievejledning og SU-vejledning havde også en stigning af samtaler med potentielle studerende. Også de inviterede virksomheder og studieboligforeninger havde mange potentielle studerende forbi deres stande.

Campus København

Campus København afholdt i 2019 Åbent Hus for potentielle bachelor- og kandidatstuderende onsdag den 6. februar kl. 13.00 - 17.00. Over 600 besøgende kiggede forbi, hvor de kunne få et indblik i de enkelte uddannelser enten ved standende eller til oplæggene. Derudover bød dagen også på rundvisning på campus, en lækker kop kaffe fra baristaer ved kaffevogne og som noget nyt var der dedikeret et stort område til at vise studiemiljøet på campus frem. Næsten alle studenterorganisationerne var tilstede og kunne fortælle om, hvad man kunne lave på campus af sociale aktiviteter – fx kajakklubben, fredagsbaren, studenterbladet Navigator og mange flere.  

Spørgsmål vedrørende Åbent Hus på AAU kan rettes til specialkonsulent Lene Agger, lsa@adm.aau.dk.   
 

Job i gymnasiet

Den 1. april 2019 inviterede Dansk Magisterforening, Magistrenes A-kasse og AAU Karriere alle interesserede i jobmulighederne som gymnasielærer til et karrierearrangement på Aalborghus Gymnasium. Her blev de 35 deltagere klogere på, hvordan det er at arbejde som gymnasielærer - og hvordan man lander jobbet. Gymnasierektor Torben Poulsen og gymnasielærer lektor Joana Angelica Rodzewicz Sohnesen fortalte bl.a. om, hvordan man søger job i gymnasiet, og hvad gymnasierne vægter, når der skal ansættes.
 

Besøgsdage for talentelever

Nordjyske Gymnasiers Talentakademi er et talentprogram, hvor de nordjyske gymnasier, UCN og AAU samarbejder om at udfordre talentfulde elever på et passende fagligt niveau, med en passende progression og samtidig løfte klassernes niveau generelt. Talenteleverne er fordelt på tre hovedgrupper:

  • Sprog og humaniora
  • Sundhed, naturvidenskab og teknologi
  • Samfund og business

Talentforløbet 2018/2019 har budt på spændende og fagligt udfordrende aktiviteter for de i alt 167 elever fra 18 nordjyske gymnasier. Eleverne besøgte under besøgsdagen den 26. februar 2019 henholdsvis uddannelserne Anvendt Filosofi, Fysik og Bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering.

Der pågår i øjeblikket et fælles arbejde gymnasierne, UCN og AAU imellem, hvor der kigges nærmere på rammerne omkring talentforløbet. Dette er med henblik på, at de deltagende elever, gymnasier og uddannelsesinstitutioner kan få endnu større udbytte af programmet fremadrettet.

Spørgsmål vedrørende besøgsdagene kan rettes til Gymnasiesekretariatet, gymnasiesekretariatet@aau.dk.


Gymnasieindsatsgruppe på ENGINEERING og TECH

For at kvalificere de gymnasierettede tilbud fra hovedområderne ENGINEERING og TECH, besluttede de to fakulteter i efteråret 2018 at nedsætte en Gymnasieindsatsgruppe, der består af VIP’ere, der tilsammen repræsenterer hvert af de gymnasiefag inden for ENGINEERING/TECH-området, der udbydes på STX, HTX og HHX.

Indsatsgruppen har udarbejdet konkrete tilbud til gymnasierne i forbindelse med besøg på AAU og hjælp til SRP/SOP opgaver. løbet af foråret vil gymnasierne kunne se tilbuddene på AAU’s centrale hjemmeside målrettet gymnasier.

For ydereligere information kontakt formand for Gymnasieindsatsgruppen lektor Lars Diekhöner, ld@mp.aau.dk.  Synspunkter og debatemner

Søgning til ungdomsuddannelserne:  Søgningen til erhvervsuddannelserne stiger, men gymnasieuddannelserne er fortsat mest populær blandt elever i 9. og 10. klasse.

Kapacitetslofter: Undervisningsminister Merete Riisager fastsætter kapacitetslofter for ti gymnasiale institutioner det kommende skoleår.

Mange elever i venteposition til gymnasiet: Flere ikke-uddannelsesparate unge blandt ansøgerne til stx og hf. 

Udvekslingsprogram: Ny pulje på godt 1,4 mio. kr. giver elever mulighed for at tage på en udvekslingstur til enten Frankrig eller Spanien. 

P1 programmet 'Brinkmanns Briks' debatterede om præstationskulturen blandt unge: Lyt til 'Brinkmanns Briks: Generation perfekt præstation'.

Center for Ungdomsforskning (CeFU) på AAU - videnskabelige publikationer: 

Andet

Den administrative følgegruppe for Gymnasiesekretariatet

På vegne af Den administrative følgegruppe for Gymnasiesekretariatet på AAU udsendes der i næste måned en mail til institutterne om ajourføring af skema over AAU’s gymnasierettede aktiviteter 2019. Gymnasiesekretariatet og følgegruppen har til ansvar at sikre et overblik over AAU's gymnasieretede aktiviteter samt at sikre kontinuerlig dialog omkring eksisterende og nye aktiviteter og tilbud. Den nuværende følgegruppe er nedsat midlertidigt frem til godkendelsen af AAU's rekrutteringsstrategi. 

Husk at Gymnasiesekretariatet er behjælpelig med at sende information om jeres aktiviteter/tilbud via mail til de nordjyske gymnasier. Gymnasiesekretariatet linker også gerne til jeres aktiviteter via AAU’s hjemmeside målrettet gymnasierne.

 

Næste nyhedsbrev

…forventes udsendt i juni 2019. Forslag til emner, der skal belyses, eller input om arrangementer og nye samarbejder med gymnasierne modtages som altid gerne på gymnasiesekretariatet@aau.dk.